Aangifte Vpb accorderen

De cliënt eenvoudig zijn aangifte laten goedkeuren.

Introductie

 

Na het controleren van de aangifte verstuur je de aangifte naar de cliënt. Voordat je de aangifte aan de Belastingdienst verstuurt moet de cliënt de aangifte accorderen. Als de cliënt akkoord is verstuur je de aangifte aan de Belastingdienst.

Je kunt de aangifte op verschillende manieren laten accorderen, afhankelijk van de accorderingswijze richt je het proces in. Je stelt de accorderingswijze per cliënt per jaar in.

Voordelen:

  • Verschillende accorderingswijzen
  • Per jaar instelbaar
  • Volledig via de workflow af te handelen

Tip van de consultant


Als je de aangiften via OutSite of een externe portal laat accorderen moet het Profit Communication Center op de machine zijn geïnstalleerd. Je gebruikt het Profit Communication Center (PCC) voor het insturen van Office-documenten (Excel, Word en PowerPoint) als bijlage bij dossieritems en voor het bewerken van deze bijlagen vanuit Profit (Excel en Word).

Welke functionaliteit krijg je in

Wat richt je in.

1. Cliënt Vpb


 

 Je stelt per cliënt per jaar de accorderingswijze in. Dit doe je in de eigenschappen van de cliënt op het tabblad Fiscaal jaar.

Lees hier meer...

 

2. Type dossieritem


 

Voor het accorderen van de aangiften via OutSite richt je bij de standaard meegeleverde typen dossieritems in dat ze zichtbaar zijn voor externe gebruikers. Voor het gebruik van de standaard meegeleverde workflow Accorderen aangifte -> Aangifte mag verstuurd worden naar de Belastingdienst beschik je over twee standaard meegeleverde typen dossieritems. Deze twee typen moeten zichtbaar zijn voor externe gebruikers.

Voor het accorderen van een type dossieritem in een externe portal voeg je een eigen type dossieritem toe. Dit type dossieritem gebruik je voor de rapportage.

Lees hier meer...

3. Rapport in dossier


 

In de algemene fiscale instellingen geef je aan dat je gebruik wilt maken van het automatisch opslaan in dossier. Als je bij het automatisch opslaan van fiscale rapporten geen gebruik wilt maken van de standaard meegeleverde type dossieritems -13 (Aangifte IB) en -14 (Aangifte Vpb), stel dan een eigen type dossieritem in voor zowel IB als Vpb.

Lees hier meer...

4. Akkoorddocument


 

Op omgevingsniveau leg je per jaar en per aangiftesoort (Aangifte IB of Vpb) de rapporten vast waarmee de aangiften klaargezet worden voor verzending. Dit is het fiscale rapport dat met het vaste type dossieritem (-13 Aangifte IB of -14 Aangifte Vpb) of het eigen type dossieritem ingestuurd wordt en uiteindelijk in de workflowstap terecht komt.

Lees hier meer...

5. Kenmerkcombinaties


 

Kenmerken worden gebruikt om dossieritems te ordenen. Rapporten die geaccordeerd moeten worden kun je niet koppelen aan kenmerkcombinaties. Je kunt hiervoor wel het type dossieritem gebruiken. Als je dan ook het fiscale jaar opneemt is het rapport ook eenvoudig te herkennen. 

Lees hier meer...

 

 

 

6. Standaard inrichting


 

(checklist)

Controleer de standaard meegeleverde basisinrichting aan de hand van onderstaande rubrieken.

  • Autorisatie gecontroleerd
  • Rapportlay-out volledig
  • Berichtsjabloon in orde
  • Dashboard actief
  • Workflow gecontroleerd
  • Signalen gedeblokkeerd
  • Proces in testomgeving doorlopen

Conversie


Nadat je de inrichting hebt gedaan, moet je er nog voor zorgen dat de data in Profit komt te staan. Hoe je om gaat met conversiewerkzaamheden lees je hier.

Wat


 

Beschrijving


 

Advies


 

1. Communicatieprofiel

 

Als de aangiften via een externe portal worden geaccordeerd, wordt er bij het aanmaken van het elektronisch bericht een .pdf (akkoorddocument) en/of een .xbrl-bestand (aangiftebericht) aangemaakt. Deze bestanden worden weggeschreven naar een vaste locatie. 

Als je de aangiften via een externe portal laat accorderen moeten minimaal Microsoft Word, het Profit Communication Center en PDF Reader op de machine zijn geïnstalleerd.

2. Signalen 

Je beschikt standaard over een aantal signalen met betrekking tot het accorderen van de aangiften.

 

Kopieer de meegeleverde signalen en plan de signalen in met de taakplanner.

3. Accountancyportal 

Om de aangiften Vpb beschikbaar te stellen via OutSite moet je een aantal zaken inrichten.

Vergeet niet om de PCC te installeren voordat je de aangiften via OutSite laat accorderen.

Dit vind je nu al standaard in Profit


We helpen je graag op weg met de standaarden die wij alvast voor je gemaakt hebben. Zo kan je sneller aan de slag. De standaarden zijn voor alle klanten beschikbaar.

Ga je nu starten met een nieuwe omgeving?


Als je vandaag gaat starten met een nieuwe omgeving die door ons wordt aangemaakt dan werk je met een template omgeving. Dit is een omgeving die naar de Profit-inrichting specifieke brancheonderdelen mee heeft gekregen. In deze omgeving hebben we bovenop de standaard Profit-onderdelen alvast inrichting voor je gedaan. Bijvoorbeeld aanvullende type dossier/workflows, declaratieprofielen, signalen, InSite-inrichting, autorisatie en weergaven.

Wat


 

Type


 

Beschrijving


 

Workflow Accorderen Vpb 

aangifte

Type dossier/Workflow

Binnen de standaard is een workflow ingericht die de aangifte via AFAS Insite naar de accountancyportal stuurt. Na accordering door de cliënt wordt de aangifte automatisch verstuurd aan de fiscus.

 

Beschikbare cursussen


Wil je een cursus volgen over een onderwerp van dit thema?