CaseWare

De koppeling om de de wettelijke controles conform de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) uit te kunnen voeren.

Introductie

 

Om de wettelijke controles conform de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) uit te kunnen voeren, moet volgens de afgesproken richtlijnen en procedures worden gewerkt. De jaarrekening vormt hierbij een belangrijk aspect. Omdat dit specialistisch werk is, maakt Profit hiervoor gebruik van de software van CaseWare.

Binnen CaseWare is het mogelijk om gemaakte afspraken te vertalen naar elektronische dossiers en taken. Daarmee zijn de voorgeschreven controleaanpak, de vastlegging en de werkzaamheden geborgd.

Voordelen:

 • Wta compliant
 • Minder consulturen
 • Niet alle processen hoeven zelf in kaart gebracht te worden
 • Documentbeheer
 • Inzicht in klanten en werkprocessen

Voorbereiding


 • CaseWare moet geïnstalleerd en ingericht zijn bij de organisatie.
 • Er moet een systeemgebruiker in Profit beschikbaar zijn.
 • Er moet een apart dagboek aanwezig zijn voor de VJP's die vanuit CaseWare aangeleverd worden.
 • Er moet een grootboekrekening zijn voor de afrondingsverschillen.

Tip van de consultant


De CaseWare-koppeling kan niet geactiveerd worden als de GetConnector en de UpdateConnector niet in de licentie aanwezig zijn.

Welke functionaliteit krijg je in

Wat richt je in.

1. Activering CaseWare


 

Deze functionaliteit is niet standaard beschikbaar, je moet hiervoor een activering inschakelen. Schakel de activering bij voorkeur in aan het einde van de werkdag of in het weekend.

Lees hier meer...

2. AutorisatieTool


 

Om de tabblad zichtbaar te krijgen moet je het tabblad CaseWare autoriseren.

Lees hier meer...

3. Algemene instellingen


 

In de Algemene instellingen op het tabblad CaseWare leg je een aantal zaken vast waarmee je vanuit Profit voor een organisatie een CaseWare dossiers aan kunt maken.

Lees hier meer...

4. Geplande taak


 

Plan de taak Externe berichten verwerken in voor het controleren op CaseWare documenten en Alerts, zodat deze kunnen worden ingelezen als dossieritems en/of workflowtaken in Profit.

Lees hier meer...

5. Kenmerkcombinaties


 

In Profit kun je workflows definiëren. Je geeft hiermee op dat een dossieritem met een bepaalde combinatie van type, bestemming en Kenmerken een werkstroom van gebruikers volgt. Een geldige combinatie bepaal je met een Kenmerkcombinatie.

Lees hier meer...

6. Dossier


 

Een CaseWare-dossier is de basis binnen de software van CaseWare waarmee je jaarverslagen voor een bepaalde organisatie kunt maken. Profit levert hiervoor, via de koppeling van Profit CRM en CaseWare, de benodigde financiële gegevens aan CaseWare. Deze gegevens levert Profit aan het CaseWare-dossier.

De organisatie moet in Profit een debiteur zijn. Je kunt dit controleren via de weergave CRM / Organisatie/persoon / Organisatie/persoon. De kolom Deb. moet zijn aangevinkt. Als deze niet is aangevinkt kun je de organisatie omzetten naar debiteur.

Lees hier meer...

7. Standaard inrichting


 

(checklist)

Controleer de standaard meegeleverde basisinrichting aan de hand van onderstaande rubrieken.

 • Autorisatie gecontroleerd
 • Rapportlay-out volledig
 • Berichtsjabloon in orde
 • Dashboard actief
 • Workflow gecontroleerd
 • Signalen gedeblokkeerd
 • Proces in testomgeving doorlopen

Conversie


Nadat je de inrichting hebt gedaan, moet je er nog voor zorgen dat de data in Profit komt te staan. Hoe je om gaat met conversiewerkzaamheden lees je hier.

Wat


 

Beschrijving


 

Advies


 

1. CaseWare inrichten

Je moet CaseWare eenmalig inrichten voordat je de koppeling kunt gebruiken. Per documenttype leg je eenmalig vast bij welke status het document als dossieritem wordt ingestuurd in Profit. Per Alert leg je eenmalig vast bij welke soort aantekening een workflow aangemaakt kan worden.

Meer informatie lees je in de handleiding van CaseWare.

Het veld 'Notitie Caseware' in Caseview voor Windows is puur ter informatie. Je kunt hier bijvoorbeeld de naam van de workflow vermelden. Profit doet verder niets met dit veld.

Dit vind je nu al standaard in Profit


We helpen je graag op weg met de standaarden die wij alvast voor je gemaakt hebben. Zo kan je sneller aan de slag. De standaarden zijn voor alle klanten beschikbaar.

Ga je nu starten met een nieuwe omgeving?


Als je vandaag gaat starten met een nieuwe omgeving die door ons wordt aangemaakt dan werk je met een template omgeving. Dit is een omgeving die naast de Profit-inrichting specifieke brancheonderdelen mee heeft gekregen. In deze omgeving hebben we bovenop de standaard Profit-onderdelen alvast inrichting voor je gedaan. Bijvoorbeeld aanvullende type dossier/workflows, declaratieprofielen, signalen, InSite-inrichting, autorisatie en weergaven.

Wat


 

Type


 

Beschrijving


 

Klantacceptatie

Workflow

In deze workflow wordt er aangegeven welke diensten de prospect graag wilt gaan gebruiken van je en wordt er gecontroleerd of de klant als klant geaccepteerd kan worden. 

WWFT verklaring

Workflow

Vanuit de klantacceptatie kan aanvullend de workflow worden gestart voor de controle van "Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme."
In deze workflow worden alle benodigde vragen vastgelegd en beoordeeld om tot een goede controle te komen.

 

Beschikbare cursussen


Wil je een cursus volgen over een onderwerp van dit thema?