Erfbelasting

Van erfenis tot belasting.

Introductie

 

Als iemand overlijdt en op het moment van overlijden in Nederland woonde, krijgen de nabestaanden (hierna: erfgenamen) mogelijk te maken met erfbelasting. Dit is onder andere afhankelijk van de omvang van de nalatenschap (bestaande uit de bezittingen en schulden van de overledene op het tijdstip van overlijden) en de relatie tussen de erfgenaam en de overledene. Erfgenamen kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen (instellingen) zijn. Over het algemeen geldt dat hoe lager de verwantschap tussen de overledene en de erfgenaam, hoe hoger de erfbelasting over het bedrag dat wordt geërfd. Zo betalen kinderen van de overledene over het algemeen minder erfbelasting dan broers en zussen.

Voor de erfbelasting zijn twee categorieën erfgenamen van belang:

 • personen aan wie volgens de wet (een deel van) de nalatenschap toekomt;
 • personen aan wie volgens het testament (een deel van) de nalatenschap toekomt.

Voordelen:

 • Het hele proces in één scherm.
 • Erfenis in verband met Bedrijfsopvolging uitwerken.
 • Eenvoudig dupliceren van erfgenaam.

Voorbereiding


 • Voor het accorderen van aangiften via een externe portal moet je het communicatieprofiel Externe portal in de communicatieservice inrichten.
 • Om te voorkomen dat elke aangiftemedewerker de aangifte erfbelasting kan versturen beschik je over de actie Klaarzetten aangifte erfbelasting. Je kunt deze actieknop autoriseren zodat je zelf kunt bepalen welke gebruikers(groep) deze actie kan uitvoeren.

Tip van de consultant


Je werkt de aangifte Erfbelasting in principe in één keer uit voor alle erfgenamen van de overledene.

Als je toch meerdere aangiften erfbelasting wilt maken voor één overledene dan volg je deze werkwijze:

 1. Maak de overledene aan als cliënt IB en werk de aangifte erfbelasting uit.
 2. Verwijder het BSN bij de overledene (cliënt IB).
 3. Maak een nieuwe cliënt IB aan, waarbij je dezelfde gegevens van de overledene invoert (inclusief BSN).
 4. Werk de tweede aangifte erfbelasting uit bij de zojuist aangemaakte cliënt IB.
 5. Herhaal bovenstaande stappen voor elke nieuwe aangifte erfbelasting.

 

Welke functionaliteit krijg je in

Wat richt je in.

1. Autorisatie


 

Als je werkt met eigen rollen voor Fiscaal InSite moet je voor de aangifte erfbelasting pagina's toevoegen aan de functionaliteit.

Als je werkt met de standaard meegeleverde rollen en functionaliteit beschikken de medewerkers automatisch over de functionaliteit van de erfbelasting.

Lees hier meer.

2. Vrijgeven biljetsoort


 

Voordat je de aangifte erfbelasting voor een jaar kunt uitwerken moet je eerst de biljetsoort vrijgeven.

Lees hier meer.

3. Cliënt IB


 

De erfbelasting werk je uit voor een cliënt IB. Voordat je de erfbelasting kunt invullen moet je de overlijdensdatum invullen bij de cliënt IB.

Als de overledene nog niet bekend is voeg je een cliënt IB toe.

Lees hier meer.

4. Rapportage


 

(optioneel)

Je beschikt per jaar over een standaardrapportage Erfbelasting en een losse voorbrief. Deze twee rapporten zitten samen in een rapportenset. Van deze meegeleverde rapporten kun je een kopie maken die je kunt aanpassen aan je eigen wensen.

Lees hier meer.

5. Standaard inrichting


 

(checklist)

Controleer de standaard meegeleverde basisinrichting aan de hand van onderstaande rubrieken.

 • Autorisatie gecontroleerd
 • Rapportlay-out volledig
 • Berichtsjabloon in orde
 • Dashboard actief
 • Workflow gecontroleerd
 • Signalen gedeblokkeerd
 • Proces in testomgeving doorlopen

Conversie


Nadat je de inrichting hebt gedaan, moet je er nog voor zorgen dat de data in Profit komt te staan. Hoe je om gaat met conversiewerkzaamheden lees je hier.

Wat


 

Beschrijving


 

Advies


 

1. Communicatieprofiel

Voordat je berichten kunt verzenden en ontvangen moet je het communicatieprofiel Communicatie met digipoort deblokkeren.

Open de eigenschappen van het profiel om het te deblokkeren.

2. Digipoort certificaat

Voor het communiceren met de Belastingdienst heb je een Digipoort certificaat nodig. Je moet zelf de benodigde certificaat aanvragen via een dienstverlener van je keuze.

Ga voor meer informatie naar www.logius.nl.

Dit vind je nu al standaard in Profit


We helpen je graag op weg met de standaarden die wij alvast voor je gemaakt hebben. Zo kan je sneller aan de slag. De standaarden zijn voor alle klanten beschikbaar.

Beschikbare cursussen


Wil je een cursus volgen over een onderwerp van dit thema?