Exitgesprek

Het laatste gesprek.

 

Introductie

 

Zoals je een eerste gesprek hebt met een toekomstige medewerker, wat we sollicitatie noemen, heb je een laatste gesprek en dat noemen we exitgesprek.

Via een workflow ben je in staat om de datums rondom een exitgesprek vast te leggen. Dat levert een schat aan informatie op. Leg de ervaring en de beleving van de medewerker vast. Hoe ziet hij/zij de organisatie, zijn er verbeterpunten en tenslotte leg je ook de reden van vertrek vast. 

Deze functionaliteit is in InSite opgenomen voor de managers. De start van de workflow kan op initiatief van personeelszaken zijn, maar ook de manager zelf kan met de vertrekkende medewerker een exitgesprek voeren en vastleggen. 

Voordelen:

 • Waardevolle informatie met betrekking tot het vertrek van de medewerkers.
 • Digitaal proces.
 • Bepaal zelf met wie je een exitgesprek voert.

Dossieritems insturen In- en OutSite

Kracht van workflows

 

Voorbereiding


 • Controleer of het type dossieritem Exitgesprek al bestaat in je omgeving. Zo ja, dan kun je aan de slag. Zo niet, dan kun je aan de slag met de inrichting.
 • Neem het voeren van een exitgesprek op in je standaard ontslagproces.
 • Bepaal of je de gesprekken door personeelszaken laat doen of door de leidinggevende.

 

Tip van de consultant


Op het moment dat je de inrichting hebt staan en wilt gaan testen, maak dan eerst een kopie van je omgeving. Je kunt dan ongestoord testen, zonder dat iemand daar 'last' van heeft.

Het mooiste is natuurlijk als je met alle vertrekkende medewerkers een exitgesprek voert, maar als dat er te veel zijn bepaal dan een minimumaantal gesprekken. Zorg dat de verkregen data representatief zijn.

Ben je gestart op basis van een  template?

Ben je gestart op basis van een template omgeving, dan is de kans groot dat we alle inrichting op deze pagina al voor je gedaan hebben. In dit geval kun je direct aan de slag!

Wat richt je in.

1. Dossieritem


Je voegt het type dossieritem Exitgesprek toe in Profit.

Voor dit dossieritem stel je het volgende in:

 • Dossieritems nummeren
 • Verantwoordelijke
 • Bestand koppelen
 • Dossieritem als vertrouwelijk kenmerken 
 • Medewerker gegevensfilter toepassen bij in

Lees hier meer.

2. Bestemming


De bestemming van een dossieritem bepaalt in welk dossier je het item kunt insturen en raadplegen. Je kunt meerdere bestemmingen selecteren. 

Wij raden je aan om de volgende bestemming te selecteren:

 • Medewerker (verplicht)

Lees hier meer.

3. Workflow


Een workflow bestaat uit een opeenvolging van taken en acties. Voor dit type dossieritem raden we je aan om de workflow Exitgesprek na te bouwen en deze te koppelen bij de kenmerkcombinaties.

Lees hier meer.

4. Kenmerkcombinatie


Voor het vastleggen van dit type dossieritem gebruiken we geen Kenmerken.

Een dossieritem heeft maximaal drie kenmerken waarin je een kenmerkwaarde kunt vastleggen. Hierdoor kun je dossieritems rubriceren en makkelijker terugvinden.

Lees hier meer.

5. In & OutSite


Je kunt het type dossieritem ook in InSite en/of OutSite (klantportal) insturen. 

Op het tabblad In & OutSite geef je aan waar het type dossieritem zichtbaar is. Vervolgens geef je een omschrijving in meervoud op. 

Lees hier meer.

6. Vrije velden


Je kunt een type dossieritem uitbreiden met vrije velden, zodat je bedrijfsspecifieke gegevens aan dossieritems kunt toevoegen. Je plaatst vrije velden altijd op vrije tabbladen.

Wij raden je aan om de volgende vrije velden toe te voegen:

 • Datum gesprek (datumveld)
 • Ervaring medewerker (memo)
 • Verbeterpunten (memo)
 • Reden van vertrek (memo)

Lees hier meer.

7. Profielen


Voor dit type dossieritem gebruiken we geen Profielen.

Je gebruikt profielen om voorkeurswaarden te gebruiken bij het aanmaken van dossieritems. Per type dossieritem kun je verschillende profielen toevoegen, zodat je de gebruiker kunt 'sturen' bij het aanmaken van een dossieritem in InSite of OutSite.

Voor dit type dossieritem gebruiken we geen Profielen.

Lees hier meer.

8. Activeren


Als je het type dossieritem zichtbaar maakt in InSite ontstaat automatisch een gelijknamige Type pagina. Je moet dit type pagina Exitgesprekken activeren in de eigenschappen van de site waarin je dit wilt gebruiken.

Lees hier meer.

9. Autorisatie


Een nieuw type dossieritem autoriseer je altijd. Wij raden je aan om de volgende autorisatie te gebruiken:

 • Filterautorisatie
 • Autorisatierollen
 • In & OutSite gebruikers
  • Manager

10. Pagina's opmaken


Elke pagina die je toevoegt voor InSite (of OutSite) maak je eerst nog op zodat alle informatie duidelijk is. Bijvoorbeeld een weergave, een actie of een gerelateerde verwijzing.

Lees hier meer.

11. Plaatsen op je site


Voor het insturen van het dossieritem in InSite (en OutSite) voeg je een menu-item, banner of hyperlink toe.

Maak een knop op de pagina waar de manager het gespreksverslag van het exitgesprek vast kan leggen.

Lees hier meer.

12. Signaal


De workflow wordt niet gestart door een signaal.

Met behulp van signalen kun je automatisch workflows starten.

Lees hier meer.

Beschikbare cursussen


Wil je een cursus volgen over een onderwerp van dit thema?