Fiscale eenheid

Een cliënt (moedermaatschappij) met meerdere vennootschappen.

Introductie

 

Op verzoek kan een moedermaatschappij samen met een of meer dochtermaatschappijen aangemerkt worden als een fiscale eenheid. Bij een fiscale eenheid worden de resultaten van de dochtermaatschappij toegerekend aan de moedermaatschappij. De dochtermaatschappij houdt niet op te bestaan (ook niet fiscaal), maar is niet meer zelfstandig belastingplichtig.

Voor het vormen van een fiscale eenheid gelden verschillende voorwaarden. De belangrijkste voorwaarde is dat de moedermaatschappij ten minste 95% van de aandelen in de dochtermaatschappij moet bezitten. Verder moeten de moeder- en de dochtermaatschappij:

 • dezelfde boekjaren hanteren;
 • dezelfde winstbepalingen hanteren;
 • feitelijk gevestigd zijn in Nederland.

Voordelen:

 • De verliezen van een maatschappij kunnen worden verrekend met de winsten van een andere maatschappij uit dezelfde groep.

Voorbereiding


 • Om een fiscale eenheid te vormen, moeten de betrokken maatschappijen een verzoek doen bij het belastingkantoor waaronder de moedermaatschappij valt.
  Het aanvraagformulier fiscale eenheid bestaat uit 3 delen, die je kunt downloaden.

 

Tip van de consultant


Als de dochtermaatschappij (= vennootschap) al bekend is als cliënt dan moet je deze cliënt aanmaken als vennootschap. Je kunt geen cliënt toevoegen als dochtervennootschap in een fiscale eenheid.

Welke functionaliteit krijg je in

Wat richt je in.

 

1. Fiscale eenheid


 

Bij het aanmaken van een fiscale eenheid is het volgende van belang:

Als de dochtermaatschappij (=vennootschap) niet bekend is als cliënt moet de applicatiebeheerder de nieuwe dochtervennootschap(pen) toevoegen. Dit moet ook als je een nieuwe dochtermaatschappij toevoegt aan een bestaande fiscale eenheid.

Als dochtermaatschappij (= vennootschap) al bekend is als cliënt dan moet de applicatiebeheerder deze cliënt aanmaken als vennootschap. Je kunt geen cliënt toevoegen als dochtervennootschap in een fiscale eenheid.

Lees hier meer.

 

2. Selecteren werkwijze


 

 Je kunt de aangifte Vpb voor een fiscale eenheid op verschillende manieren invullen. Afhankelijk van de gekozen werkwijze wordt gebruik gemaakt van consolidatie en wordt er op verschillende niveaus commercieel/fiscaal uitgewerkt.

Binnen Profit moet je aangeven welke werkwijze voor een cliënt binnen een boekjaar wordt gehanteerd. Omdat binnen een accountantskantoor een werkwijze vaker voor kan komen kun je een werkwijze als voorkeursinstelling opgeven.

Lees hier meer.

3. Uitwerken van de aangifte Fiscale eenheid


 

Je kunt de aangifte Vpb voor een fiscale eenheid op verschillende manieren invullen. Afhankelijk van de gekozen werkwijze wordt gebruik gemaakt van consolidatie en wordt op verschillende niveaus commercieel/fiscaal uitgewerkt.

Lees hier meer.

4. FE overzicht (Excel)


 

(optioneel)

Je kunt een overzicht afdrukken van een Fiscale eenheid met haar dochters. Dit doe je door in de cockpit onder Overige actie te klikken op Fiscale eenheid overzicht. Deze functie toont de gegevens van deze client (moeder/FE) inclusief alle dochters in Excel. Hierdoor heb je meer inzicht in de ingevoerde gegevens van de fiscale eenheid.

Lees hier meer.

5. Rapportage


 

(optioneel)

In dit onderdeel van de C/F-module kun je diverse bijlagen (rapportages) genereren die van belang zijn voor een tussentijds overzicht (op papier) of voor de uiteindelijk aangifte.

Standaard worden er een aantal rapporten meegeleverd. 

Lees hier meer.

 

 

 

6. Standaard inrichting


 

(checklist)

Controleer de standaard meegeleverde basisinrichting aan de hand van onderstaande rubrieken.

 • Autorisatie gecontroleerd
 • Rapportlay-out volledig
 • Berichtsjabloon in orde
 • Dashboard actief
 • Workflow gecontroleerd
 • Signalen gedeblokkeerd
 • Proces in testomgeving doorlopen

Conversie


Nadat je de inrichting hebt gedaan, moet je er nog voor zorgen dat de data in Profit komt te staan. Hoe je om gaat met conversiewerkzaamheden lees je hier.

Wat


 

Beschrijving


 

Advies


 

1. Wachtrij 

Bij gebruik van de wachtrij worden bepaalde taken automatisch in de wachtrij geplaatst en op de achtergrond uitgevoerd. Nadat je een taak gestart hebt komt deze in de wachtrij terecht, je kunt ondertussen gewoon verder werken in Profit. Je hoeft niet te wachten op de afronding van de taak.

De wachtrij is al ingericht, met uitzondering van de autorisatie van functies om de wachtrij te raadplegen en te bewaken. 

Dit vind je nu al standaard in Profit


We helpen je graag op weg met de standaarden die wij alvast voor je gemaakt hebben. Zo kan je sneller aan de slag. De standaarden zijn voor alle klanten beschikbaar.

Beschikbare cursussen


Wil je een cursus volgen over een onderwerp van dit thema?