Formatiebeheer

Inzicht in personele bezetting en begroting.Introductie


Voor elke organisatie is het van belang om te weten met hoeveel personeel je werkt. Dat leg je vast in een formatieverdeling. Aan de formatieverdeling kun je ook een formatiebegroting maken, om je personele invulling vast te leggen, naast een financieel budget.

Binnen de overheidsbranche of het onderwijs wordt er vaak met een formatie gewerkt, omdat deze vaak via een subsidie wordt bekostigd.

Bij het indienst melden van een nieuwe medewerker of het uitbreiden van een contract of een nieuw nevendienstverband of subdienstverband moet je de medewerker koppelen aan een formatieplaats.

Via de formatieverdeling ben je in staat om medewerkers op meer dan één formatieplaats te laten werken.


Voordelen:

 • Inzicht in je totale formatie.
 • Via de begroting ook personele groei of krimp inzichtelijk.
 • Formatieverdeling zorgt voor een betere kostenverdeling in de Payroll journaalpost.


Formatiebeheer


Voorbereiding


 • Bepaal of je de formatie en de beoogde formatie vast wilt leggen binnen Profit.
 • Bepaal hoe je de formatieplaatsen wilt indelen. Doe je dit per afdeling of per functie?

Tip van de consultant


Je legt je personele doelstellingen vast in de formatie en bij het aannemen van medewerkers koppel je deze aan de juiste formatieplaats. Zo weet je ook voor welke afdeling of team je nog nieuwe collega's zoekt.


Welke functionaliteit krijg je in


Profit


 • Formatiebeheer


Wat richt je in.

1. ActiveringVoor het autoriseren van medewerkers op basis van de formatieverdeling is een activering noodzakelijk.

Lees hier meer.

2. FormatieplaatsMeestal zijn de formatieplaatsen gelijk aan de afdelingen, maar dat hoeft niet. 

Je kunt bedenken dat je de formatie bepaald aan de hand van de functie in plaats van de afdeling. 

Lees hier meer.

3. MedewerkerVoor alle medewerkers is het nu de bedoeling om deze te koppelen aan een formatieplaats, zodat je inzicht hebt in de bezetting.

Lees hier meer.

4. BegrotingHet gewenste aantal medewerkers of FTE kan veranderen. Deze veranderingen leg je vast in de begroting.

Deze kent een begindatum en einddatum om de ontwikkeling van je organisatie door de tijd heen te kunnen volgen.

Lees hier meer.

5. Standaard inrichting(checklist)

Controleer de standaard meegeleverde basisinrichting aan de hand van onderstaande rubrieken.

 • Autorisatie gecontroleerd
 • Rapportlay-out volledig
 • Berichtsjabloon in orde
 • Dashboard actief
 • Workflow gecontroleerd
 • Signalen gedeblokkeerd
 • Proces in testomgeving doorlopen


Conversie


Nadat je de inrichting hebt gedaan, moet je er nog voor zorgen dat de data in Profit komt te staan. Hoe je om gaat met conversiewerkzaamheden lees je hier.

WatBeschrijvingAdvies1. Formatieplaats

Welke werkgever, afdeling, kostenplaats koppel je aan de formatieplaats.

Voer deze met de hand op , en bij grote aantallen is er een import beschikbaar.

2. Formatiebegroting

Nasst het aantal medewerkers leg je ook het aantal FTE vast. Door met een begin en einddatum te werken kun je bijvoorbeeld een jaarbegroting maken.

Voer deze met de hand op , en bij grote aantallen is er een import beschikbaar.

Dit vind je nu al standaard in Profit


We helpen je graag op weg met de standaarden die wij alvast voor je gemaakt hebben. Zo kan je sneller aan de slag. De standaarden zijn voor alle klanten beschikbaar.Beschikbare cursussen


Wil je een cursus volgen over een onderwerp van dit thema?