Gesprekkencyclus

Hoe vaak spreek je met je medewerkers?

Introductie

 

De ontwikkeling van je organisatie is mede afhankelijk van de ontwikkeling van je medewerkers. Het stellen van doelen en het beoordelen op competenties, is daar een onderdeel van. Vervolgens maak je daar samen afspraken over en dat alles leg je vast via de gesprekkencyclus. Dit is een vaste cyclus, bestaande uit een doelstellingsgesprek, evaluatiegesprek(ken) en een beoordelingsgesprek. 

Komt een medewerker halverwege het jaar in dienst, dan kun je gebruik maken van een nulmetingsgesprek. 

Voordelen:

 • Volledig via InSite.
 • Borging in het dossier.
 • Samenwerking tussen manager en medewerker.

Gesprekkencyclus

 

Voorbereiding


 • Bepaal per functie de benodigde competenties.
 • Bepaal welke meetbare doelen je kunt stellen in je organisatie.

Tip van de consultant


De meegeleverde standaardcompetenties moet je wel genereren voordat je kunt beginnen. 

 

Welke functionaliteit krijg je in

Profit


 • Competentiemanagement

InSite


 • Gesprekkencyclus

Wat richt je in.

1. Competenties


 

Competenties hebben betrekking op het gedrag en kennis van de medewerker. Een manager heeft andere competenties dan de medewerker waaraan hij of zij leiding geeft. 

Lees hier meer.

2. Doelen


 

Doelen hebben te maken met meetbare gegevens. Doordat je de gegevens kunt meten kun je ook aangeven of het doel behaald is of onvoldoende behaald is.

Lees hier meer.

3. Afspraken


 

Om doelen te behalen of competenties te verbeteren maak je afspraken die je vastlegt in de voorgangsgesprekken. Ook het maken van algemene afspraken kun je vastleggen.

4. Workflow


(optioneel)

Er zijn vier workflows voor de gesprekkencyclus

Deze kun je aanpassen, maar de meegeleverde standaard werkt prima voor medewerker en leidinggevende.

5. Standaard inrichting


(checklist)

Controleer de standaard meegeleverde basisinrichting aan de hand van onderstaande rubrieken.

 • Autorisatie gecontroleerd
 • Rapportlay-out volledig
 • Berichtsjabloon in orde
 • Dashboard actief
 • Workflow gecontroleerd
 • Signalen gedeblokkeerd
 • Proces in testomgeving doorlopen

Conversie


Nadat je de inrichting hebt gedaan, moet je er nog voor zorgen dat de data in Profit komt te staan. Hoe je om gaat met conversiewerkzaamheden lees je hier.

Wat


 

Beschrijving


 

Advies


 

1. Rollen

De verschillende rollen die je gebruikt binnen je organisatie.

Voeg de rollen met de hand toe, of als het aantal groot is importeer je ze.

2. Competenties

Zorg dat alle competenties die je wilt beoordelen aangemaakt zijn. Daarbij zullen er een aantal afdelingsspecifiek zijn, maar ook algemeen voor alle afdelingen zijn. Denk dan aan doelgericht, communicatie, inzet etc.

De lijst kan erg lang worden, dus is een import zeker een optie.

3. Doelen

De kwantitatief meetbare gegevens voor je organisatie.

Dit zijn veel minder gegevens. Er is ook een import beschikbaar.

Dit vind je nu al standaard in Profit


We helpen je graag op weg met de standaarden die wij alvast voor je gemaakt hebben. Zo kan je sneller aan de slag. De standaarden zijn voor alle klanten beschikbaar.

Ga je nu starten met een nieuwe omgeving?


Als je vandaag gaat starten met een nieuwe omgeving die door ons wordt aangemaakt dan werk je met een template omgeving. Dit is een omgeving die naast de Profit-inrichting specifieke brancheonderdelen mee heeft gekregen. In deze omgeving hebben we bovenop de standaard Profit-onderdelen alvast inrichting voor je gedaan. Bijvoorbeeld aanvullende type dossier/workflows, declaratieprofielen, signalen, InSite-inrichting, autorisatie en weergaven.

Wat


 

Type


 

Beschrijving


 

Mijn ontwikkeling

InSite inrichting

De portal waar je alles kan vinden over je eigen ontwikkeling en gesprekken vanuit de gesprekkencyclus.

Medewerker ontwikkeling

InSite inrichting

De portal waar je als manager alles kunt vinden over de ontwikkeling van je medewerkers.

 

Beschikbare cursussen


Wil je een cursus volgen over een onderwerp van dit thema?