Gesprekkencyclus

Hoe vaak spreek je met je medewerkers?

Visie

Het verkrijgen van goede medewerkers is in deze krappe arbeidsmarkt al een uitdaging, maar het behouden ervan is minstens net zo uitdagend als belangrijk. Daarom is het van belang om goede doelen te stellen samen met de medewerkers en hierdoor de medewerker te ondersteunen bij zijn/haar ontwikkeling. 

Met behulp van een nulmeting, doelstellingsgesprek, voortgangsgesprek en beoordelingsgesprek is dit proces volledig geborgd via InSite. De visie van AFAS is dat de medewerker deze gesprekken zelf initieert via InSite om vervolgens met de leidinggevende de doelstellingen voor komend jaar te bespreken.

Je bent als klant vrij om te bepalen welke van deze gespreksvormen gebruikt gaan worden. Ook de inhoud van de formulieren is niet in een vast format met vooraf gedefinieerde vragen gegoten. Dit om te stimuleren dat er een open gesprek ontstaat tussen leidinggevende en medewerker waarbij goede individuele afspraken ontstaan.

Via de workflow komen deze gesprekken bij de leidinggevende terecht en worden ze gelijk geborgd in het medewerkerdossier. Afspraken worden vastgelegd en op deze afspraken wordt gedurende de cyclus voortgang geboekt. De leidinggevende heeft via een dashboard inzicht in de ontwikkeling van de medewerkers en kan dit als hulpmiddel gebruiken om de medewerkers verder te begeleiden.

Uitgangspunten:

 • Digitale vastlegging van de ontwikkelcyclus van de medewerker in het medewerkerdossier, waarbij er te allen tijde inzicht is voor zowel medewerker als leidinggevende.
 • Workflowgestuurd werken, dus geen losse mailtjes met gespreksverslagen buiten AFAS om. 
 • Inzicht als leidinggevende in alle medewerkers via een dashboard om zo de groeikansen binnen je team te ontdekken. 
 • Er kunnen doelen, afspraken en competenties vastgelegd worden die bij elk gesprek bijgewerkt kunnen worden. 
 • De gesprekken kunnen door elkaar heen gebruikt worden, je kunt dus meerdere voortgangsgesprekken hebben voordat je een beoordelingsgesprek start. Je kunt ook een gesprek overslaan (als je bijvoorbeeld geen beoordelingsgesprek kent).

1. Competenties

2. Doelen

Competenties hebben betrekking op het gedrag en kennis van de medewerker. Standaard hebben we competenties vanuit het competentiehandboek, maar je kunt ook je eigen competenties toevoegen en onderhouden. Je kunt er ook voor kiezen om met niveaus te werken. 

 

Voorbreidingen voor de workshop

 • Bepaal of er gebruik gemaakt gaat worden van competenties/een competentiewoordenboek.

Doelen hebben te maken met meetbare gegevens. Doordat je de gegevens kunt meten, kun je ook aangeven of het doel behaald is of onvoldoende behaald is. Doelen legen we vast in Profit.  Doelen zijn generiek: Je legt alleen doelen in Profit vast die voor meerdere medewerkers van toepassing kunnen zijn. Specifieke doelen die maar voor één medewerker gelden, kun je beter als afspraak vastleggen. 

 

Voorbereidingen voor de workshop

 • Bepaal of er gebruik gemaakt gaat worden van voorgedefinieerde doelen per rol.

3. Afspraken

Om doelen te behalen of competenties te verbeteren, maak je afspraken die je vastlegt in de voortgangsgesprekken. Ook het maken van algemene afspraken kun je vastleggen. 

 

Voorbereidingen voor de workshop

 • Bepaal op welke niveaus er afspraken vastgelegd (mogen) worden (competenties, doelen en/of algemene afspraken).

4. Doelstellingsgesprek

In dit gesprek ga je de te behalen doelstellingen vastleggen. De doelstellingen vallen uiteen in competenties, doelen en afspraken. Dit is niet verplicht, je kunt ook bijvoorbeeld alleen afspraken vastleggen en geen doelen en/of competenties. Je kunt meerdere voortgangsgesprekken binnen de cyclus vastleggen. Het initiatief voor het gesprek kan zowel bij de leidinggevende als bij de medewerker liggen. Technisch gezien is dit hetzelfde gesprek als de nulmeting, alleen is de nulmeting bedoeld voor nieuwe medewerkers die middenin een cyclus instromen.

 

Voorbereidingen voor de workshop

 • Ga na of er binnen de organisatie al een format voor de gesprekkencyclus aanwezig is.
 • Bepaal wie de workflow start en dus verantwoordelijk is voor het formulier.

5. Voortgangsgesprek

In dit gesprek ga je de te behalen doelstellingen bespreken en waar nodig bijstellen. Daarnaast ga je voortgang boeken op eerder vastgelegde afspraken. Je kunt meerdere voortgangsgesprekken binnen de cyclus vastleggen. Het initiatief voor het gesprek kan zowel bij de leidinggevende als bij de medewerker liggen. 

 

Voorbereidingen voor de workshop

 • Bepaal wie de workflow start en dus verantwoordelijk is voor het formulier.

 

6. Beoordelingsgesprek

In dit gesprek ga je de beoordeling vastleggen. Je kunt scores vastleggen voor competenties en doelen. Hierbij rond je de gemaakte afspraken af. Je hebt maar één beoordelingsgesprek binnen de cyclus. Het initiatief voor het gesprek ligt bij de leidinggevende. Een beoordelingsgesprek sluit de cyclus. Eventuele gevolgen voor de beloning van de medewerker kunnen vervolgens los ingestuurd worden.

 

Voorbereidingen voor de workshop

 • Bepaal wie de workflow start en dus verantwoordelijk is voor het formulier.
 • Bepaal of er gebruik gemaakt gaat worden van scores op prestatie/inzetbaarheid en, zo ja, of er nog op andere criteria gescoord moet worden.

Klaar om het in te richten?

Hieronder vind je alle informatie over hoe je het proces inricht. 

Tip van de consultant


De meegeleverde standaardcompetenties moet je wel genereren voordat je kunt beginnen. 

 

Welke functionaliteit krijg je in

Profit


 • Competentiemanagement

InSite


 • Gesprekkencyclus

Gesprekkencyclus

 

Wat richt je in.

1. Competenties


 

Competenties hebben betrekking op het gedrag en kennis van de medewerker. Een leidinggevende heeft andere competenties dan de medewerker waaraan hij of zij leiding geeft. 

Lees hier meer.

2. Doelen


 

Doelen hebben te maken met meetbare gegevens. Doordat je de gegevens kunt meten kun je ook aangeven of het doel behaald is of onvoldoende behaald is.

Lees hier meer.

3. Afspraken


 

Om doelen te behalen of competenties te verbeteren maak je afspraken die je vastlegt in de voorgangsgesprekken. Ook het maken van algemene afspraken kun je vastleggen.

4. Workflow


(optioneel)

Er zijn vier workflows voor de gesprekkencyclus

Deze kun je aanpassen, maar de meegeleverde standaard werkt prima voor medewerker en leidinggevende.

5. Standaard inrichting


(checklist)

Controleer de standaard meegeleverde basisinrichting aan de hand van onderstaande rubrieken.

 • Autorisatie gecontroleerd
 • Rapportlay-out volledig
 • Berichtsjabloon in orde
 • Dashboard actief
 • Workflow gecontroleerd
 • Signalen gedeblokkeerd
 • Proces in testomgeving doorlopen

Conversie


Nadat je de inrichting hebt gedaan, moet je er nog voor zorgen dat de data in Profit komt te staan. Hoe je om gaat met conversiewerkzaamheden lees je hier.

Wat


 

Beschrijving


 

Advies


 

1. Rollen

De verschillende rollen die je gebruikt binnen je organisatie.

Voeg de rollen met de hand toe, of als het aantal groot is importeer je ze.

2. Competenties

Zorg dat alle competenties die je wilt beoordelen aangemaakt zijn. Daarbij zullen er een aantal afdelingsspecifiek zijn, maar ook algemeen voor alle afdelingen zijn. Denk dan aan doelgericht, communicatie, inzet etc.

De lijst kan erg lang worden, dus is een import zeker een optie.

3. Doelen

De kwantitatief meetbare gegevens voor je organisatie.

Dit zijn veel minder gegevens. Er is ook een import beschikbaar.

Dit vind je nu al standaard in Profit


We helpen je graag op weg met de standaarden die wij alvast voor je gemaakt hebben. Zo kan je sneller aan de slag. De standaarden zijn voor alle klanten beschikbaar.

Ga je nu starten met een nieuwe omgeving?


Als je vandaag gaat starten met een nieuwe omgeving die door ons wordt aangemaakt dan werk je met een template omgeving. Dit is een omgeving die naast de Profit-inrichting specifieke brancheonderdelen mee heeft gekregen. In deze omgeving hebben we bovenop de standaard Profit-onderdelen alvast inrichting voor je gedaan. Bijvoorbeeld aanvullende type dossier/workflows, declaratieprofielen, signalen, InSite-inrichting, autorisatie en weergaven.

Wat


 

Type


 

Beschrijving


 

Mijn ontwikkeling

InSite inrichting

De portal waar je alles kan vinden over je eigen ontwikkeling en gesprekken vanuit de gesprekkencyclus.

Medewerker ontwikkeling

InSite inrichting

De portal waar je als leidinggevende alles kunt vinden over de ontwikkeling van je medewerkers.

 

Beschikbare cursussen


Wil je een cursus volgen over een onderwerp van dit thema?