IB proces

Van cliënt IB tot aangifte.

Introductie

 

Voordat je de verschillende aangiften voor je cliënten IB kunt verwerken leg je eerst een aantal voorkeursinstellingen vast, voeg je stamgegevens toe en richt je de fiscale workflow in. Verder richt je de Fiscale InSite in voor het verwerken van de aangiften. Het hele aangifteproces vindt namelijk plaats in Fiscaal InSite.

Voordelen:

  • Eenmalige vastlegging van de basisinstellingen.
  • Via de fiscale workflow komen de juiste taken automatisch bij de juiste medewerkers terecht.
  • Functiescheiding door de meegeleverde autorisatierollen.

Lees meer over onderstaande deelthema's

 

 

 

1. Digipoort

 

Digipoort is het elektronische postkantoor van de overheid voor de communicatie tussen de overheid en bedrijven. Voor het gebruik van een overheidscertificaat met Digipoort moet je beschikken over een geldig 'PKI-Overheid-Certificaat' (voorheen 'OTP-certificaat').

 

2. Cliënt IB

 

De personen voor wie je de inkomstenbelasting verzorgt leg je vast als cliënt IB.

Je legt bij een cliënt specifieke gegevens vast die van belang zijn voor de aangifte. Je legt bijvoorbeeld vast wat het BSN-nummer is, welk biljet de cliënt gebruikt, wat de burgerlijke staat is van de cliënt en welke Behandelaar en Beoordelaar er aan de aangifte werken.

Ook leg je hier de wijze van accorderen van de aangifte vast en of de cliënt in moet kunnen loggen op de portal zodat hij zijn gegevens zelf kan onderhouden.

3. Aangifte IB

 

Voor alle soorten biljetten van de inkomstenbelasting kan je een aangifte verwerken.

Het hele aangifteproces, van plannen tot en met de evaluatie van de cliënt, wordt standaard meegeleverd in de fiscale workflow.

4. Voorlopige aangifte IB

 

De voorlopige aangifte IB wordt gebruikt voor het elektronisch insturen van verzoeken en wijzigingen op de voorlopige aanslag of teruggave IB die de Belastingdienst heeft opgelegd. Ondernemers gebruiken de voorlopige aangifte IB om hun inkomen te schatten. Tenslotte wordt de voorlopige aangifte gebruikt voor het indienen van een elektronisch bezwaar.

 

5. Vooraf ingevulde aangifte

 

Met de Vooraf Ingevulde Aangifte (VIA) vul je automatisch diverse gegevens in in de aangifte inkomstenbelasting. Deze gegevens, zoals het loon en de WOZ-waarde van het huis van de cliënt, zijn namelijk al bekend bij de Belastingdienst. Door het automatisch overnemen van gegevens uit de VIA gaat het vullen van de aangifte inkomstenbelasting sneller en is het minder foutgevoelig.

6. Schenkbelasting

 

Alle wisselingen van geld of producten vallen onder een schenking, met als voorwaarde dat één van de twee partijen er slechter van wordt en de ander beter. Zo valt het schenken van een aanzienlijk geldbedrag onder de schenkbelasting, maar de verkoop van een huis onder de marktwaarde ziet de Belastingdienst ook als schenking. Als de Belastingdienst kan bewijzen dat het huis onder de marktwaarde is verkocht en dat het om een schenking ging, dan moet over het verschil tussen de WOZ-waarde van de woning en de verkoopwaarde belasting betaald worden.

7. Erfbelasting

 

Als iemand overlijdt en op het moment van overlijden in Nederland woonde, krijgen de nabestaanden (hierna: erfgenamen) mogelijk te maken met erfbelasting. Dit is onder andere afhankelijk van de omvang van de nalatenschap (bestaande uit de bezittingen en schulden van de overledene op het tijdstip van overlijden) en de relatie tussen de erfgenaam en de overledene. Erfgenamen kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen (instellingen) zijn.

 

 

8. Toeslagen

 

Toeslagen zijn tegemoetkomingen van de overheid voor mensen met een geringer inkomen. Als je voldoet aan de voorwaarden dan kan je via een toeslag een bijdrage in de kosten krijgen. Een toeslag moet je zelf aanvragen. Ook de wijzigingen die invloed hebben op de hoogte van de toeslag moet je zelf doorgeven. Je kunt een toeslag op elk moment stopzetten. 

9. SBA IB / Zvw

 

Voor het verwerken van SBA's (Service Bericht Aanslagen) moet je machtigingen registreren bij Digipoort.

Je moet per cliënt, per jaar, per aangiftesoort een machtiging registreren. Als je de machtiging voor SBA IH aanvraagt dan vraag je automatisch ook de SBA Zvw aan (en andersom).

 

10. Uitstel- en aanwijsposten

 

Aangiften IB en Vpb moeten vóór een bepaalde datum ingeleverd zijn bij de Belastingdienst. Voor intermediairs is het niet haalbaar om alle aangiften van al hun cliënten vóór deze datum in te dienen. Daarom maken ze gebruik van de uitstelregeling. Door deze regeling kunnen ze het hele jaar door aangiften inleveren op basis van een inleverschema.

 

Beschikbare cursussen

Wil je een cursus volgen over een onderwerp van dit thema?