Inrichten Payroll

Pittige payrollzaken leuker maken.Introductie


Voordat je kunt verlonen heb je een aantal instellingen en éénmalige inrichting nodig. Maar na het verlonen ben je nog niet klaar! Je levert de verwerkte gegevens aan bij verschillende (externe) partijen. Denk aan de Belastingdienst, de bank, de financiële administratie en het pensioenfonds. En niet te vergeten de loonstrook aan de medewerker zelf. 


Voordelen:

  • Eenvoudig verstrekken van digitale loonstroken
  • Geautomatiseerde aanlevering van data bij de (overheids)instanties
  • Medewerkers en (overheids)instanties geautomatiseerd betalen


Lees meer over onderstaande deelthema's1. Looninrichting 


Looncomponenten, grondslagen, salaristabellen en loonschalen vormen samen de kern van de loonberekening in payroll. De 'looninrichting'. 

Alle berekening die gedaan worden voor een correcte verloning vinden hierbinnen plaats. 


2. Looncomponenten


Een belangrijk onderdeel binnen de looninrichting is de set aan looncomponenten. Zij zijn het brein achter de loonberekening.

Op cao-, werkgever- en/of medewerkerniveau kun je deze looncodes beïnvloeden met waarden. Denk aan WHK-percentages of het bedrag aan maandelijkse PV-inhouding. Je regelt het allemaal binnen je looninrichting.


3. Werkgever


Bij de werkgever leg je de HRM en payroll instellingen vast.

Voor payroll leg je hier de cao, de instanties, het salarisverwerkingsplan, je berekening jaarloon BT, de loonstrook en de locatie van het betaalbestand vast.

Ook waarden voor de looninrichting waarop je wilt afwijken bij de werkgever leg je hier vast.

4. Betalingen


Automatiseer de betaling van loonheffing aan de Belastingdienst, pensioenpremies aan de pensioenuitvoerder en salarissen aan medewerkers.

Een belangrijk onderdeel in het payrollproces, waar je maar één keer goed naar hoeft te kijken tijdens de inrichting.5. Journalisering


Met journaliseren leg je een koppeling tussen de salaris- en financiële administratie.

Je richt een groot deel van de journalisering op hoog niveau in. De cao, het rekeningschema en de journaalstructuur staan hierbij centraal.

6. Loonaangifte


Na het accorderen van de salarissen verzend je de loonaangiften naar de Belastingdienst.

Deze uitwisseling verloopt geheel digitaal via Digipoort. 7. Pensioenaanlevering


Ook de pensioenaanlevering kun je geheel digitaal genereren en verzenden aan de verschillende pensioenfondsen. 

Het ligt aan je pensioenuitvoerder welke inrichting hiervoor nodig is. 8. Loonbeslag


Helaas heeft bijna elke werkgever er wel eens mee te maken. Een schuldeiser die beslag legt op (een deel van) het salaris van een medewerker.  

Noodzakelijk kwaad. 
Daarom is de vastlegging en de doorberekening naar het salaris van groot belang.


9. Lening


Verstrek je als werkgever een lening aan de medewerker? Dan hebben we het over een personeelslening.

Het is mogelijk om het geleende bedrag met het salaris uit te betalen en de aflossing op het salaris in te houden. 

10. Voorschot


Je kunt heel eenvoudig een voorschot boeken en direct uit laten betalen.

In InSite heb je de mogelijkheid om een voorschot aan te vragen. Via deze workflow kan je het voorschot direct laten uitbetalen en verrekenen via de salarisverwerking.

Je kan er ook voor kiezen om het voorschot direct om te zetten naar een los betaalbestand en deze dus te betalen buiten de standaard salarisbetalingen om.Beschikbare cursussen

Wil je een cursus volgen over een onderwerp van dit thema?