Inrichting administratie

Wat doe je als je nog een administratie wilt inrichten?

Visie

Een goede inrichting van de financiële administratie is cruciaal. Financieel vormt door de vele integraties de basis voor de gehele omgeving. Door dit stevig neer te zetten zullen in veel gevallen de financiële posten automatisch doorkomen vanuit andere modules.

Uitgangspunten:

 • Door de koppeling met CRM leg je de naam-, adres-, woonplaatsgegevens vast op een organisatie.
 • Grootboek, debiteuren en crediteuren worden over alle administraties heen gebruikt.
 • De bankrekening leg je vast bij Algemeen, zodat ook Payroll van dezelfde bankrekening gebruik kan maken.
 • Financieel vormt de basis voor de andere modules.

1. Administratie

De omgeving kan bestaan uit meerdere administratie. Per administratie kun je de financiële mutaties bijhouden en een btw-aangifte draaien. Een administratie is gekoppeld aan een organisatie in CRM.
 

 

Voorbereidingen voor de workshop

 • Welke administraties kent de organisatie?

 

2. Grootboek

Het grootboek wordt voor alle administraties gebruikt. De template bevat al een generiek grootboekschema. Aan elk grootboek is een rapportagecode gekoppeld. Samen met het budget vormt deze de bron voor de dashboards.
 

 

3. Dagboek

Elke administratie heeft eigen dagboeken. Vanuit hier lopen de integraties tussen verschillende modules. Hierbij kan gedacht worden aan het inkoopboek, verkoopboek, bankboeken en bijvoorbeeld memoriaalboekingen. Het is mogelijk om een memoriaalboeking te laten beoordelen.

Voorbereidingen voor de workshop

 • Hoe moet de goedkeuring van een memoriaalboeking eruit zien?

4. Verbijzondering

Scenario 1: 2 assen, geen verbijzonderingsgroepen

Scenario 2: 1 as, 2 verbijzonderingsgroepen

Binnen Profit kan je op vijf assen verbijzonderen. Met verbijzonderingscodes kun je dwarsdoorsnedes maken in je financiële mutaties. Codes zijn ook verder te verdelen door middel van de verbijzonderingsstructuur.
 

 

Voorbereidingen voor de workshop

 • Welke verbijzonderingsstructuur kent de organsisatie?
 • Welke codes moeten er komen bij deze assen?
 • Zijn de verbijzonderingscodes onder te verdelen in verbijzonderingsgroepen?

5. Procuratieschema

Bij de beoordeling van inkoopaanvragen en/of inkoopfacturen kun je op basis van bedrag door meerdere medewerkers laten beoordelen en goedkeuren via het procuratieschema.
 

 

Voorbereidingen voor de workshop

 • Zijn er grensbedragen?
 • Hoe moet de goedkeuring eruit zien?

6. Bankrekening

Bij het voeren van de administratie zul je toch minimaal één bankrekening per administratie gebruiken. 

Deze rekening kun je gebruiken voor loonbetaling, crediteurenbetaling, incasso van debiteuren en terugbetaling aan debiteuren.
 

 

Voorbereidingen voor de workshop

 • Welke bankrekeningen zijn er?

7. Btw-inrichting

De BTW-inrichting wordt standaard meegeleverd en de codes zijn in alle administraties te gebruiken. Vanuit AFAS Financieel is er een btw-aangifte te draaien gebaseerd op de financiële mutaties in de administratie.

 

Voorbereidingen voor de workshop

 • Zijn er afwijkende btw-codes?
 • Zijn er speciale afspraken met de Belastingdienst?
 • Wordt er gewerkt met pro rata of niet-terugvorderbare btw?

8. Vaste activa

De vaste activa administratie is via de activagroep te koppelen aan de juiste financiële administratie. 

De onderverdeling van de activa bereik je door de activagroepen goed in te delen.
 

 

Voorbereidingen voor de workshop

 • Wordt er commercieel en/of fiscaal afgeschreven?
 • Zijn de vaste activa in groepen in te delen?

9. Debiteuren

De debiteuren kunnen in alle administraties gebruikt worden. Er zijn standaard rapporten en dashboards beschikbaar om de openstaande posten in te zien.

 

 

Voorbereidingen voor de workshop

 • Welke type debiteuren zijn er?
 • Moeten debiteuren goedgekeurd worden?
 • Moet er sprake zijn van het 4-ogen principe?
   

 

10. Crediteuren

De crediteuren kunnen in alle administraties gebruikt worden. Er zijn standaard rapporten en dashboards beschikbaar om de openstaande posten in te zien.

 

 

Voorbereidingen voor de workshop

 • Welke type crediteuren zijn er?
 • Moeten crediteuren goedgekeurd worden?
 • Moet er sprake zijn van het 4-ogen principe?
   

 

11. Incasseren

Voor klanten waar regelmatig een factuur naar verstuurd wordt kunnen incassomachtigingen vastgelegd worden. Hiermee kan er automatisch geïncasseerd worden en hoeft de debiteurenadministratie niet achter openstaande posten aan.

 

 

Voorbereiding voor de workshop

 • Wordt er geïncasseerd door de organisatie?
 • Zijn de incassomachtigingen vastgelegd?
   

 

12. Beheer openstaande posten

Debiteuren die niet betalen kunnen via Profit Windows hierop geattendeerd worden. Aanmaningen is een digitaal proces dat regelmatig dient te gebeuren.

 

 

Voorbereiding voor de workshop

 • Moeten er aanmaningen verstuurd worden?
 • Welke termijnen moeten er gehanteerd worden?
   

 

13. Journaliseren verkoopfactuur

De journalisering van de verkoopfacturen is voor een aantal modules van toepassing. Het gaat om de journalisering van facturen uit Cursusmanagement, Ordermanagement, Projecten en Abonnementen. Standaard komt de grondslag voor de verwerking van de verkoopfacturen tot stand op basis van de ingerichte artikelgroep gekoppeld aan het artikel.

Om de financiële boekingen in de administratie te verwerken zul je de geldstroom uit het orderproces moeten journaliseren, zodat er een omzetboeking ontstaat. 

 

Voorbereidingen voor de workshop

 • Welke artikelen worden er verkocht?

 • Welke opbrengstrekeningen worden gebruikt?

14. Budget

Als je gebruik maakt van het procuratieschema, kun je de goedkeuring van de aanvraag laten uitvoeren door de budgethouder en wordt de aanvraag ten laste van het budget geregistreerd. Uiteraard heb je als budgethouder direct zicht in de budgetruimte.

 

Voorbereidingen voor de workshop

 • Wordt er begroot op grootboek, kostenplaats en/of kostendrager?
 • Wordt een budget vaak herzien?
 • Zijn er meerdere scenario's?

15. Rekening-courant

Via de standaard rekening-courantverhouding kunnen financiële mutaties geboekt worden tussen de verschillende administratie. Bij het maken van de boeking op de grootboekrekening voor de rekening-courantverhouding wordt de administratie gesloten en wordt de andere administratie geopend om de boeking af te maken. De boeking op de rekening-courantrekening maakt Profit voor je.

 

 

Voorbereiding voor de workshop

 • Moet er geboekt kunnen worden tussen verschillende administraties?

16. Vreemde valuta

Als je naast je basisvaluta euro nog andere valuta wilt bijhouden dan spreken we van vreemde valuta. Naast het inkopen en verkopen in vreemde valuta, kun je ook een bankrekening bijhouden in vreemde valuta. Daarnaast heb je de mogelijkheid om de valuta te herwaarderen naar een actuele koers.

 

 

Voorbereiding voor de workshop

 • Wordt er geboekt in verschillende valuta?
 • Hoe worden de dagkoersen aangeleverd?

Beschikbare cursussen

Wil je een cursus volgen over een onderwerp van dit thema?