De Financiële administratie

Wat doe je als je nog een administratie wilt inrichten?

Visie

Een goede inrichting van de financiële administratie(s) is cruciaal. De andere modules in Profit zijn allemaal gelinkt aan Financieel, daardoor vormt de financiële administratie de basis voor de gehele omgeving. Door dit stevig neer te zetten zullen facturen en andere journaalposten automatisch doorkomen vanuit andere modules.

Uitgangspunten:

 • Financieel vormt de basis voor de andere modules.
 • Grootboekrekeningen, debiteuren en crediteuren worden over alle administraties heen gebruikt.
 • De bankrekening(en) leg je vast in de Algemene module vast, zodat ook Payroll van dezelfde bankrekening gebruik kan maken.
 • Door de koppeling met CRM leg je de gegevens van je administratie een keer vast.

1. Administratie

Profit bestaat uit een omgeving met daarin een of meerdere financiële administraties. Bijvoorbeeld een holding met verschillende werkmaatschappijen. In de administraties worden de financiële gegevens bijgehouden van de betreffende entiteit, terwijl op omgevingsniveau klanten worden vastgelegd en je grootboekschema wordt bepaald. Hierdoor worden je financiële cijfers netjes gescheiden, zonder dat je in elke administratie dezelfde gegevens hoeft op te voeren. 

Een administratie is gekoppeld aan een organisatie in CRM. Hierdoor wordt de informatie uit de administratie centraal beheert.

Voorbereidingen voor de workshop

 • Welke financiële administraties kent de organisatie?
 • Vallen administraties onder dezelfde fiscale eenheid?
 • Moeten administraties geconsolideerd worden?

2. Grootboek

Het grootboekschema wordt voor alle administraties gebruikt. Onze template bevat een generiek grootboekschema. Aan elke grootboekrekening is een rapportagecode gekoppeld. Samen met het budget vormt deze de bron voor de dashboards.
 

Voorbereidingen voor de workshop

 • Zijn er grootboekrekeningen die aan het standaard rekeningschema toegevoegd moeten worden?

3. Dagboek

Elke administratie heeft eigen dagboeken. Vanuit hier lopen de integraties tussen verschillende modules. Denk hierbij aan het inkoopboek, de verkoopboeken, bankboeken en bijvoorbeeld het memoriaal. Het is mogelijk om memoriaalboekingen te laten beoordelen via een workflow.

Voorbereidingen voor de workshop

 • Zijn er aanvullende dagboeken nodig in de administratie(s)?
 • Moeten memoriaalboekingen via een workflow beoordeeld worden?

4. Verbijzondering

Scenario 1: 2 assen, geen verbijzonderingsgroepen

Scenario 2: 1 as, 2 verbijzonderingsgroepen

Met verbijzonderingen krijg je meer inzicht in de kosten en opbrengsten. Je verbijzondert de kosten en opbrengsten bijvoorbeeld naar een kostenplaats, kostendrager, een afdeling of regio. Je verbijzondert de kosten en opbrengsten door ze op een kostenplaats te boeken.

Binnen Profit kan je op maximaal vijf assen verbijzonderen. Door te verbijzonderen kun je dwarsdoorsnedes maken in je financiële mutaties. Je geeft per grootboekrekening aan of je gebruik wilt maken van verbijzonderen en vervolgens welke verbijzonderingscodes op deze rekening geboekt mogen worden.

Ook zijn verbijzonderingscodes verder te verdelen door middel van de verbijzonderingsstructuur.

Voorbereidingen voor de workshop

 • Kent je organisatie een vorm van verbijzonderen waarbij kosten en/of opbrengsten onderverdeeld worden?
 • Welke verbijzonderingscodes horen bij deze -assen? Zet deze alvast in een schema.
 • Zijn de verbijzonderingscodes onder te verdelen in verbijzonderingsgroepen?

5. Procuratieschema

Via het procuratieschema bepaal je welke medewerker(s) of gebruikersgroepen inkoopfacturen moeten goedkeuren. Dit doe je door een of meerdere grensbedragen in te stellen en vervolgens per grootboekrekening of per verbijzondering procuratieregels aan te maken. De inkoopfactuur wordt op basis van het bedrag en de procuratieregel(s) naar de juiste beoordelaar(s) gestuurd.

Het procuratieschema kan ook bij het inkoopproces gebruikt worden, bijvoorbeeld om inkoopaanvragen te beoordelen voordat deze wordt omgezet in een inkooporder.

Voorbereidingen voor de workshop

 • Is er binnen de organisatie sprake van een procuratieschema, zo ja, met welke grensbedragen?
 • Is het procuratieschema gebaseerd op grootboek, op verbijzondering of een combinatie van beide?
 • Welke medewerker(s) of gebruikersgroepen moeten goedkeuring geven?

6. Bankrekening

Bij het voeren van de administratie zul je minimaal één bankrekening per administratie willen gebruiken. De bankrekening(en) koppel je aan een specifieke administratie en kun je gebruiken voor de loonbetaling (in Payroll), crediteurenbetalingen, incasso-opdrachten en terugbetalingen aan debiteuren.

Ook kun je bankrekeningen via de bankkoppeling koppelen aan je Profit omgeving, zodat bankafschriften automatisch worden ingelezen en betaalopdrachten en incasso-opdrachten direct naar de bank gestuurd worden.

Voorbereidingen voor de workshop

 • Welke bankrekeningen wil je gebruiken in de administratie(s)?
 • Voor welke doeleinden wil je de bankrekeningen gebruiken?
 • Zijn de bankrekeningen te koppelen via de bankkoppeling?

7. Btw-inrichting

De BTW-inrichting wordt standaard meegeleverd en is direct te gebruiken in je Profit omgeving. Vanuit de financiële administratie(s) kan de BTW-aangifte gegenereerd worden en digitaal naar de Belastingdienst verstuurd worden via een standaard meegeleverd communicatieprofiel. De aangifte is gebaseerd op de financiële mutaties van het juiste tijdvak in de administratie. Als verschillende administraties onder dezelfde Fiscale Eenheid vallen, dan kun je de BTW-aangifte vanuit de Hoofdadministratie in een keer genereren voor alle administraties.

Doordat in Profit de Belastingdienst standaard als crediteur wordt meegeleverd, wordt de aangifte automatisch omgezet in een financiële boeking.

 

Voorbereidingen voor de workshop

 • Zijn er afwijkende BTW-codes die in Profit ingericht moeten worden?
 • Zijn er specifieke afspraken met de Belastingdienst waar rekening mee gehouden moet worden?
 • Wordt er gewerkt met pro rata of niet-terugvorderbare btw?

8. Vaste activa

In de vaste activa-administratie beheer je de bedrijfseigendommen en boek je periodiek de afschrijvingskosten naar je financiële administratie. De journaalpost wordt per actief of per activagroep gegenereerd. Je kunt de activa op de fiscale en/of commerciële methode afschrijven.

De onderverdeling van de activa bereik je door de activagroepen goed in te delen.

Voorbereidingen voor de workshop

 • Wordt er commercieel en/of fiscaal afgeschreven?
 • Zijn de vaste activa in groepen in te delen?
 • Wil je een journaalpost per actief of verdicht per activagroep?

9. Debiteuren

De debiteuren maak je een keer aan en kunnen in alle administraties gebruikt worden. Debiteuren kunnen door de administratie aangemaakt worden, maar ook door medewerkers op InSite. Zo kan bijvoorbeeld een commerciële medewerker direct een nieuwe prospect aanmaken. Je kunt ervoor kiezen om een nieuwe verkooprelatie eerst via een workflow te laten beoordelen, voordat deze in het systeem wordt toegevoegd.

Wanneer je een bankrekening toevoegt bij een debiteur wordt een workflow gestart om de bankrekening via het vier-ogenprincipe te controleren. Pas na akkoord wordt de bankrekening toegevoegd.

Er zijn standaard rapporten en dashboards beschikbaar om de openstaande posten en het betaalgedrag van je debiteuren in te zien.

Voorbereidingen voor de workshop

 • Welke type debiteuren zijn er?
 • Moeten debiteuren goedgekeurd worden via een workflow?
 • Wie mogen bankrekeningen toevoegen bij debiteuren en hoe worden deze via een workflow gecontroleerd?

10. Crediteuren

De crediteuren maak je een keer aan en kunnen in alle administraties gebruikt worden. Crediteuren kunnen door de administratie aangemaakt worden, maar ook door medewerkers op InSite. Zo kan bijvoorbeeld een inkoopmedewerker een nieuwe leverancier aanmaken om bij in te kopen. Je kunt ervoor kiezen om een nieuwe inkooprelatie eerst via een workflow te laten beoordelen, voordat deze in het systeem wordt toegevoegd.

Wanneer je een bankrekening toevoegt bij een crediteur wordt een workflow gestart om de bankrekening via het vier-ogenprincipe te controleren. Pas na akkoord wordt de bankrekening toegevoegd.

Er zijn standaard rapporten en dashboards beschikbaar om de openstaande posten en je betaalgedrag richting crediteuren in te zien.

Voorbereidingen voor de workshop

 • Welke type crediteuren zijn er?
 • Moeten crediteuren goedgekeurd worden via een workflow?
 • Wie mogen bankrekeningen toevoegen bij crediteuren en hoe worden deze via een workflow gecontroleerd?

11. Incasseren

Voor klanten waar regelmatig een factuur naar verstuurd wordt kunnen incassomachtigingen vastgelegd worden. Hiermee kan er automatisch geïncasseerd worden en hoeft de debiteurenadministratie niet achter openstaande posten aan.

Voorbereiding voor de workshop

 • Wordt er geïncasseerd door de organisatie?
 • Zijn de incassomachtigingen vastgelegd?

12. Beheer openstaande posten

Debiteuren die niet op tijd betalen kunnen via Profit hierop geattendeerd worden. Aanmanen is een digitaal proces dat regelmatig dient te gebeuren. Hiervoor richt je in Profit aanmaningssets in, zodat je tijdig een herinnering naar de klant kunt sturen.

Via een aanmaningsopdracht worden de juiste facturen tijdig aangemaand. De verstuurde aanmaning is vervolgens terug te vinden in het dossier van de klant.

Naast het versturen van een aanmaning is het natuurlijk belangrijk om het betaalgedrag van je klanten in de gaten te houden. Via diverse overzichten en dashboards heb je hier controle op.

Voorbereiding voor de workshop

 • Hoe worden aanmaningen momenteel naar klanten gestuurd?
 • Welke termijnen moeten er gehanteerd worden om aanmaningen te versturen?
 • Welke tekst(en) wil je op de aanmaningsbrieven gebruiken?
 • Wil je de kopie-factuur meesturen bij een aanmaning?

13. Journaliseren verkoopfactuur

De journalisering van de verkoopfacturen is voor een aantal modules van toepassing. Het gaat om de journalisering van facturen uit Cursusmanagement, Ordermanagement, Projecten en Abonnementen. Standaard komt de grondslag voor de verwerking van de verkoopfacturen tot stand op basis van de ingerichte artikelgroep gekoppeld aan het artikel.

Om de financiële boekingen in de administratie te verwerken zul je de geldstroom uit het orderproces moeten journaliseren, zodat er een omzetboeking ontstaat. 

Voorbereidingen voor de workshop

 • Welke opbrengstrekeningen worden gebruikt voor het bepalen van je omzet?
 • Moet de omzet verbijzonderd worden?

14. Budget

Met budgetten heb je grip en inzicht in de voortgang van kosten en omzet. Bepaal of genereer je budgetten en houdt via dashboards inzicht in de voortgang van het budget. Ook kun je een budgethouder aanstellen die verantwoordelijk is voor het budget.

Als je gebruik maakt van het procuratieschema, kun je de goedkeuring van de aanvraag laten uitvoeren door de budgethouder en wordt de aanvraag ten laste van het budget geregistreerd. Uiteraard heb je als budgethouder direct zicht in de budgetruimte.

Voorbereidingen voor de workshop

 • Wordt er begroot op grootboek, kostenplaats en/of kostendrager?
 • Wordt een budget vaak herzien?
 • Zijn er meerdere scenario's?

15. Rekening-courant

Via de standaard rekening-courantverhouding kunnen financiële mutaties geboekt worden tussen de verschillende administratie. Bij het maken van de boeking op de grootboekrekening voor de rekening-courantverhouding wordt de administratie gesloten en wordt de andere administratie geopend om de boeking af te maken. De boeking op de rekening-courantrekening maakt Profit voor je.

Voorbereiding voor de workshop

 • Moet er geboekt kunnen worden tussen verschillende administraties?

16. Vreemde valuta

Als je naast je basisvaluta euro nog andere valuta wilt bijhouden dan spreken we van vreemde valuta. Naast het inkopen en verkopen in vreemde valuta, kun je ook een bankrekening bijhouden in vreemde valuta. Daarnaast heb je de mogelijkheid om de valuta te herwaarderen naar een actuele koers.
 

Voorbereiding voor de workshop

 • Wordt er geboekt in verschillende valuta?
 • Hoe worden de dagkoersen aangeleverd?

17. De Finance Auditor

Met de Finance Auditor automatiseer je controles in de financiële administratie. Hierdoor ben je op elk moment in control en wordt je direct geattendeerd als iets in de administratie niet lijkt te kloppen.

Standaard levert Profit meer dan 100 controles mee. Je hebt zelf invloed om bij bepaalde controles een minimale- of maximale afwijking in te stellen. Ook kun je bepalen welke controles (geautomatiseerd) worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld via een geplande taak of bij de periode afsluiting. 

Na het genereren van de audit regels kun je het resultaat beoordelen en de fouten of waarschuwingen oplossen of negeren. 

 

Voorbereidingen voor de workshop

 • Bekijk de meegeleverde audit-regels. Welke audits kun je gebruiken binnen je administratie?
 • Welke audit-regels wil je via een geplande taak starten om periodiek te kunnen controleren?
 • Welke audit-regels zou je via bij het afsluiten van je periode willen laten genereren? Je kunt een onderscheid maken tussen maand-, kwartaal- en/of jaarafsluitingen.

Beschikbare cursussen

Wil je een cursus volgen over een onderwerp van dit thema?