Instantiewijziging

Bepaal zelf de instellingen voor de instantie.

Introductie

 

Als medewerker kun je zelf via InSite de instantie voor de Belastingdienst controleren en/of wijzigen. Met de muterende workflow ben je in staat om de instantie Belastingdienst te wijzigen. 

Er worden drie statussen gebruikt binnen deze workflow. In behandeling, goedgekeurd en afgekeurd. Er worden geen kenmerken gebruikt. Zodra de workflow is gestart krijgt deze de status in behandeling. 

Er zijn drie speciale acties te gebruiken. Opnieuw insturen wijziging Belastingdienst, registreren wijziging Belastingdienst en afkeuren wijziging Belastingdienst. Door deze acties worden de gegevens wel of niet verwerkt in Profit. 

De workflow komt langs de leidinggevende om de registratie te controleren en wordt bij goedkeuren verwerkt bij de medewerker. Doordat de medewerker zelf de gegevens invoert is er bewust voor gekozen om na akkoord door de leidinggevende geen bevestiging door de medewerker te vragen.

Voordelen:

 • Zowel de medewerker als de manager zijn in staat de wijziging door te voeren. 
 • Zelf kunnen bepalen welke velden er gewijzigd mogen worden in het profiel aanmaken wijziging Belastingdienst.
 • Als voorbeeld worden twee profielen meegeleverd. 

Voorbereiding


 • Activeer in de site de pagina’s van het type medewerkers Belastingdienst. 
 • Gebruik profielen en contexten om de vastlegging te vereenvoudigen.

Tip van de consultant


Bescherm de medewerker voor het foutief registreren van de gegevens en laat daarom bijvoorbeeld alleen het veld loonheffingskorting aanpassen.

Dit profiel wordt al standaard meegeleverd.

 

Welke functionaliteit krijg je in

InSite


 • Wijzigen Belastingdienst

Wat richt je in.

1. InSite


 

Voor het wijzigen van de instantie zul je met InSite moeten werken om het mogelijk te maken dat de medewerkers zelf de gegevens kunnen aanvullen en aanpassen. 

Door te werken met employee self service maak je de medewerker zelf verantwoordelijk voor de registratie in het systeem.

Het aanpassen van eigen gegevens maakt de medewerker ook betrokken bij de organisatie. 

 

2. Profielen


 

Het type profiel is bepalend voor de aanvullende inrichting van het profiel.

Welke workflow, beoordelingsprofiel, proefberekening of welke aanvullende gegevens je nog meer wilt muteren.

Binnen een profiel leg je de voorkeurwaarde van de velden vast, zodat de invoer vereenvoudigd wordt.

Daarnaast geeft het profiel de mogelijkheid om velden niet zichtbaar op te nemen, zodat voor de vastlegging alleen de benodigde velden ingevoerd moeten worden.

Lees hier meer.

3. Workflow


 

(optioneel)

De standaard meegeleverde workflow is goed te gebruiken en doorloopt een standaardproces.

Je kunt deze eventueel aanpassen als je werkwijze afwijkt van de standaard.

Lees hier meer.

4. Standaard inrichting


 

(checklist)

Controleer de standaard meegeleverde basisinrichting aan de hand van onderstaande rubrieken.

 • Autorisatie gecontroleerd
 • Rapportlay-out volledig
 • Berichtsjabloon in orde
 • Dashboard actief
 • Workflow gecontroleerd
 • Signalen gedeblokkeerd
 • Proces in testomgeving doorlopen

Dit vind je nu al standaard in Profit


We helpen je graag op weg met de standaarden die wij alvast voor je gemaakt hebben. Zo kan je sneller aan de slag. De standaarden zijn voor alle klanten beschikbaar.

Ga je nu starten met een nieuwe omgeving?


Als je vandaag gaat starten met een nieuwe omgeving die door ons wordt aangemaakt dan werk je met een template omgeving. Dit is een omgeving die naast de Profit-inrichting specifieke brancheonderdelen mee heeft gekregen. In deze omgeving hebben we bovenop de standaard Profit-onderdelen alvast inrichting voor je gedaan. Bijvoorbeeld aanvullende type dossier/workflows, declaratieprofielen, signalen, InSite-inrichting, autorisatie en weergaven.

Wat


 

Type


 

Beschrijving


 

Wijzigen belastingdienst

Profiel

Voor het wijzigen van de Belastingdienst gebruik je een profiel. Stel deze in voor je organisatie, waarbij je velden die je niet wilt muteren verbergt. 

 

Beschikbare cursussen


Wil je een cursus volgen over een onderwerp van dit thema?