Kostprijstarieven

Voor de bepaling van de kosten en opbrengsten van een project.

Introductie

 

Het kostprijstarief bepaalt in de nacalculatie het bedrag aan kosten, dat gemoeid is met de realisatie van de opdracht c.q. het project.

Tarieven zijn zowel bedoeld voor interne calculaties, als voor de bepaling van factuurbedragen.

De kostprijstarieven van de uren leg je vast op basis van maximaal vier zelf te definiëren grondslagen. Zo kun je tarieven invoeren per medewerker, per verkooprelatie, per project of per werksoort. Ook combinaties hiervan zijn mogelijk: per medewerker per verkooprelatie, per werksoort per project of per medewerker per werksoort per project. Zo kun je prijsafspraken vastleggen op detailniveau, terwijl algemene tarieven op een hoger niveau van toepassing zijn.

De grondslagen voor de kostprijstarieven en de verkooptarieven kun je aan elkaar koppelen, maar je kunt ook verschillende grondslagen hanteren voor de beide tarieven.

Voordelen:

 • Tijdens het boeken van de nacalculatie wordt het juiste tarief voorgesteld.
 • Je kunt afwijken van het voorgestelde tarief.

 

Tarieven kostprijs en verkoop

 

Bereid je goed voor


Voordat je direct aan de slag gaat met de inrichting is het goed dat je nadenkt over onderstaande vragen. Dit zijn bepalende keuzes voor de inrichting van het proces. Ga je dit samen oppakken met bijvoorbeeld een AFAS consultant, zorg dan dat je deze vragen goed hebt voorbereid voordat de consultant op de stoep staat.

 1. Kostprijs/tarieven
  Bepaal voor het bedrijf of je kostprijstarieven (kostprijzen) wilt gebruiken.
 2. Grondslagen
  Ga na welke grondslagen je wilt hanteren voor de bepaling van de kostprijs. Houd hierbij rekening met eventuele uitzonderingen.
 3. Vaste waarden
  Beschrijf deze grondslagen en de bijbehorende tarieven en controleer of deze grondslagen als vaste waarden beschikbaar zijn. 
 4. Vrije dimensie
  Als de grondslagen niet bestaan, beschrijf dan hoe je de vrije dimensie wilt noemen.
 5. Stamgegeven
  Benoem voor deze grondslagen het stamgegeven waar je de informatie wilt opslaan.

 

Tip van de consultant


Via de tarieven zorg je ervoor dat de medewerkers hun uren met het juiste tarief boeken. Richt dit bij voorkeur op een zo hoog mogelijk niveau in (dit scheelt namelijk veel extra werk). Neem ook een beslissing of je voor de kostprijstarieven op eenzelfde manier wilt werken als voor de verkoopprijstarieven.

 

Welke functionaliteit krijg je in

Wat richt je in.

1. Grondslagen


 

Met grondslagen kun je zelf de basis van je tarieven instellen, zodat tijdens het boeken automatisch de juiste kostprijs of verkoopprijs wordt bepaald.

Lees hier meer.

2. Kostprijstarief


 

Voor de bepaling van de kosten en opbrengsten die met een project gemoeid zijn, kun je in de voor- en de nacalculatieregel de kostprijs per uur of per eenheid vastleggen. Uit het aantal uren of eenheden en deze kostprijs berekent Profit het kostprijsbedrag per regel.

De kostprijs kun je per geboekte regel handmatig ingeven, maar je kunt de kostprijs ook vooraf bepalen en als tarief vastleggen.


Let op:

 • De kostprijstarieven kan je alleen gebruiken voor de Werksoorten voor uren in Projecten.
 • Voor Kosten leg je het tarief vast in de eigenschappen van de kosten.
 • Voor Materiaal gebruik je de prijzenstructuur van artikelen.

Lees hier meer.

 

 

3. Voortgangsinstelling


 

Voor de bepaling van de kosten en opbrengsten van een project kun je gebruik maken van een kostprijstarief en een verkooptarief per uur of per eenheid. Deze tarieven kun je bij het invoeren van boekingen in de verschillende projectstadia handmatig invoeren of je kunt ze automatisch laten bepalen op basis van de bepaalde 'grondslagen'.

Als je de voortgang boekt of wijzigt, dan zet Profit dit automatisch om in de nacalculatie. Je kunt in de projectinstellingen instellen dat Profit bij het aanmaken van de nacalculatie de kostprijs- en verkooptarief ophaalt uit de voorcalculatie óf opnieuw bepaalt op basis van de ingestelde tarieven.

Lees hier meer.

4. Standaard inrichting


 

(checklist)

Controleer de standaard meegeleverde basisinrichting aan de hand van onderstaande rubrieken.

 • Autorisatie gecontroleerd
 • Rapportlay-out volledig
 • Berichtsjabloon in orde
 • Dashboard actief
 • Workflow gecontroleerd
 • Signalen gedeblokkeerd
 • Proces in testomgeving doorlopen

Conversie


Nadat je de inrichting hebt gedaan, moet je er nog voor zorgen dat de data in Profit komt te staan. Hoe je om gaat met conversiewerkzaamheden lees je hier.

Wat


 

Beschrijving


 

Advies


 

1. Grondslagen bepalen

Voordat je tarieven wilt aanmaken, moet je eerst grondslagen bepalen. 

Probeer de grondslagen op een zo hoog mogelijk niveau vast te leggen. Bijvoorbeeld per werksoort. Op deze manier hoef je maar 1x de tarieven aan te maken. Doe je dit per project, moet je bij ieder project tarieven aanmaken. 

2. Tarieven importeren

Er worden tijdens de import controles uitgevoerd op mogelijke combinaties van begin- en einddatums. Als een regel een ongeldige combinatie bevat, wordt deze niet geïmporteerd. In een aantal situaties wordt een record geïmporteerd, waarbij ook de begin- of einddatum wordt aangepast.

Als zowel een kostprijstarief als een verkooptarief in hetzelfde importrecord worden aangeboden, worden de controles uitgevoerd op zowel bestaande kostprijstarieven als bestaande verkooptarieven.

Dit vind je nu al standaard in Profit


We helpen je graag op weg met de standaarden die wij alvast voor je gemaakt hebben. Zo kan je sneller aan de slag. De standaarden zijn voor alle klanten beschikbaar.

Ga je nu starten met een nieuwe omgeving?

 

Als je vandaag gaat starten met een nieuwe omgeving die door ons wordt aangemaakt dan werk je met een template omgeving. Dit is een omgeving die naast de Profit-inrichting specifieke brancheonderdelen mee heeft gekregen. In deze omgeving hebben we bovenop de standaard Profit-onderdelen alvast inrichting voor je gedaan. Bijvoorbeeld aanvullende type dossier/workflows, declaratieprofielen, signalen, InSite-inrichting, autorisatie en weergaven.

Wat


 

Type


 

Beschrijving


 

1. Tarieven

Inrichting

We hebben standaard geen tarieven en grondslagen aangemaakt. Dit is een keuze die je als organisatie zelf moet maken.

 

 

 

 

Beschikbare cursussen


Wil je een cursus volgen over een onderwerp van dit thema?