Loonbeslag

Vastleggen, beheren en aflossen via het salaris van de medewerker.

Introductie

 

Als werkgever krijg je soms te maken met loonbeslag bij een medewerker. Bij een loonbeslag legt een schuldeiser beslag op het salaris van een medewerker, zodat de schuld via het salaris wordt voldaan. Omdat een deel van het te betalen salaris direct naar de schuldeiser gaat, wordt aan de medewerker minder salaris uitbetaald.

Je bent als werkgever verplicht mee te werken aan een loonbeslag. Daarom is het belangrijk het loonbeslag goed vast te kunnen leggen, beheren en de betalingen te verwerken in de salarisverwerking. Ook ben je als werkgever verplicht op verzoek informatie te verstrekken en een derdenverklaring te verstrekken. Je kunt in Profit de benodigde rapportages verstrekken aan de beslaglegger. Vervolgens kun je een loonbeslag toevoegen bij de medewerker en dit automatisch verrekenen in het salaris.

De beslaglegger verstrekt de gegevens die je vastlegt bij het loonbeslag:

 • Hoofdsom | Het totale bedrag van het loonbeslag.
 • Beslagvrije voet| Vrijgesteld bedrag, zodat de medewerker genoeg loon ontvangt voor de kosten van levensonderhoud.

Voordelen:

 • Het loonbeslag wordt automatisch verrekend in het salaris van de medewerker.
 • Je kunt de benodigde informatie verstrekken aan de beslaglegger.
 • Bij meerdere loonbeslagen kun je de prioriteit bepalen.

 

 

 

Loonbeslag

 

Voorbereiding


Tip van de consultant


Als het loonbeslag periodiek wordt afgelost is de 'correctie beslagvrije voet' niet van toepassing.

Bij alle overige aflossingsvormen is de 'correctie beslagvrije voet' wel van toepassing. Zorg dat de grondslag die de beslagvrije voet verlaagt correct wordt ingericht. Dit heeft effect op de totale afloscapaciteit. 

Te betalen loon
Beslagvrije voet  -/-
Correctie beslagvrije voet  -/-
Afloscapaciteit

Welke functionaliteit krijg je in

InSite


 • Mijn loonbeslag
 • Loonbeslagen

Wat richt je in.

1. Beslaglegger


 


De schuldeiser is de beslaglegger in Profit. Dit zijn deurwaarders en overheidsorganen, zoals de Belastingdienst, DUO of gemeenten. Zij melden bij de werkgever de beslaglegging. Een belangrijk gegeven die je vastlegt bij de beslaglegger zijn de contactgegevens en haar bankrekening.


Let op:

Heeft een beslaglegger meerdere bankrekeningen, bijvoorbeeld bij meerdere vestigingen? Maak dan meerdere beslagleggers aan. Je kunt 1 bankrekening per beslaglegger koppelen.

Lees hier meer.

2. Loonbeslag


 


Maak het loonbeslag aan bij de medewerker en koppel deze aan de beslaglegger die de beslaglegging heeft gemeld. 

Je kan bij een loonbeslag uit meerdere soorten aflossingsmethodieken kiezen.

Lees hier meer.

 

3. Prioritering


 

De prioriteit is van belang bij meerdere loonbeslagen bij een medewerker. Dit leg je vast bij het loonbeslag.

Als in één periode bij een medewerker meerdere loonbeslagen van toepassing zijn, bepaalt Profit op basis van prioriteit en begindatum, het loonbeslag dat als eerste wordt afgelost. De laagste waarde gaat eerst.  


Let op:

Een loonbeslag van overheidsorganen zoals Belastingdienst, gemeenten of DUO gaat altijd voor. Zorg in dat geval dat je een lagere waarde invult bij prioriteit in het loonbeslag van de overheidsorgaan, zodat deze eerst gaat.

Lees hier meer

 

 

4. Grondslag


 

Bij een loonbeslag is de 'correctie beslagvrije voet' ook bepalend voor de afloscapaciteit.
Zorg dat je de grondslag die de beslagvrije voet verlaagt correct inricht. 

Lees hier meer.


Let op:

Als het loonbeslag periodiek wordt afgelost is de 'correctie beslagvrije voet' niet van toepassing.

 

5. Aflossen


 

Het loonbeslag wordt automatisch afgelost via de salarisverwerking. Profit berekent en registreert per loonbeslag alle aflossingen die via de loonberekening worden gedaan. 

Een loonbeslag kan ook handmatig aan een schuldeiser afgelost worden. In dat geval voeg je handmatige aflossingen op een loonbeslag toe.

Lees hier meer. 

6. Rapportering


 

Een werkgever is verplicht om twee soorten rapporten te versturen naar een beslaglegger:

 • Verzoek tot informatie
 • Verklaring derdenbeslag

Lees hier meer.

 

7. Activeren type pagina

 


 


Je activeert de type pagina Medewerker loonbeslagen in de eigenschappen van de site waarin je dit wilt gebruiken.

Lees hier meer.


Bij het activeren van de pagina is de autorisatie direct geregeld met de gekoppelde standaard gebruikersgroep:

 • Medewerker (Profit)
 • Management (Profit)

Deze groepen zijn gekoppeld aan de medewerker en/of manager door middel van een selectie op je organigram. De pagina's zijn hierdoor te benaderen door de medewerker en/of manager in InSite. 

8. Pagina's opmaken InSite


 


Door het activeren van de type pagina Medewerker loonbeslagen zijn de (overzicht)pagina's automatisch beschikbaar.

Plaats dit onderdeel op de gewenste plek in InSite.  

Lees hier meer.

9. Blokkeren

 


       

(optioneel)


Je kan een loonbeslag blokkeren, bijvoorbeeld om deze tijdelijk uit te schakelen.  

Als je de loonbeslag weer deblokkeert, gaat de inhouding weer in. De inhouding vindt dan niet met terugwerkende kracht plaats, maar loopt verder vanaf de nog niet geaccordeerde periode.

 

10. Beëindigen


 


(optioneel)

Na het accorderen van een periode beëindigt een loonbeslag automatisch, als het saldo op nul uitkomt. 

Je kunt het loonbeslag ook handmatig beëindigen.

Lees hier meer.

11. Bewindvoering


 


(optioneel)

Als de medewerker onder bewind staat wil je voorkomen dat er een bankrekening wordt gewijzigd. Daarvoor is op het tabblad betaalinstelling de mogelijkheid om bewindvoering aan te vinken.

Lees hier meer.

12. Standaard inrichting


 

(checklist)

Controleer de standaard meegeleverde basisinrichting aan de hand van onderstaande rubrieken.

 • Autorisatie gecontroleerd
 • Rapportlay-out volledig
 • Berichtsjabloon in orde
 • Dashboard actief
 • Workflow gecontroleerd
 • Signalen gedeblokkeerd
 • Proces in testomgeving doorlopen

Conversie


Nadat je de inrichting hebt gedaan, moet je er nog voor zorgen dat de data in Profit komt te staan. Hoe je om gaat met conversiewerkzaamheden lees je hier.

Wat


 

Beschrijving


 

Advies


 

1. Beslaglegger

Om het loonbeslag te kunnen vastleggen heb je een beslaglegger nodig.

Als je die nog niet hebt, maak er dan één aan.

2. Loonbeslag

De lopende loonbeslagen voeg je toe bij de medewerker.

Bij grote aantallen is het handig deze te importeren.

Dit vind je nu al standaard in Profit


We helpen je graag op weg met de standaarden die wij alvast voor je gemaakt hebben. Zo kan je sneller aan de slag. De standaarden zijn voor alle klanten beschikbaar.

Beschikbare cursussen


Wil je een cursus volgen over een onderwerp van dit thema?