OHW-methode o.b.v.

Nog te factureren omzet

Geboekte nacalculatie wordt direct gejournaliseerd als onderhanden
opbrengst en kosten.

Introductie

 

Deze methode wordt veelal toegepast op projecten met regiecontracten, waarbij de uitvoering en facturatie plaatsvindt op basis van een vergoeding van gemaakte kosten die doorbelast (kunnen) worden aan de opdrachtgever. De methode staat ook bekend als nog te factureren. Geboekte nacalculatie wordt direct gejournaliseerd als onderhanden opbrengst en kosten. Omzet en facturen worden via de tussenrekening “Nog te factureren” afgeboekt. De voorlopige kostprijs en voorlopige opbrengst zijn op basis van de nacalculatie. En de definitieve opbrengst en kosten zijn bij het afmelden van het project.

Voordelen:

 • Voorkomt een vertekend beeld.
 • Je hebt inzicht in het voortschrijdend resultaat.

OHW-methode o.b.v. nog te factureren

 

Bereid je goed voorVoordat je direct aan de slag gaat met de inrichting is het goed dat je nadenkt over onderstaande vragen. Dit zijn bepalende keuzes voor de inrichting van het proces. Ga je dit samen oppakken met bijvoorbeeld een AFAS consultant, zorg dan dat je deze vragen goed hebt voorbereid voordat de consultant op de stoep staat.
 

 1. Onderverdeling
  Bepaal welke onderverdeling je wilt in de financiële administratie.
 2. Grondslagen
  Bepaal welke grondslag je per boekingssoort wilt gebruiken.
 3. Perioden
  Bepaal met welke periodiciteit je het onderhanden werk wilt doorboeken.
 4. Vrije dimensie
  Kun je niet met een standaard grondslag werken maak dan een vrije dimensie die je wilt gebruiken.

Tip van de consultantHet werken met de onderhanden werk integratie heeft tot gevolg dat de financiële administratie dagelijks bijgewerkt wordt met de stand van het onderhanden werk. Het is dan wel van belang dat alle processen, zoals uren schrijven, ook bijgewerkt zijn door alle medewerkers.

Welke functionaliteit krijg je in

Wat richt je in.

1. Instellingen


 

Voordat je gebruik kunt maken van OHW integratie moet je de functionaliteit inschakelen. Hierdoor geef je aan dat het Onderhanden werk uit de projecten doorgeboekt moet worden naar de financiële administratie.

In de instellingen bepaal je ook of je kosten en opbrengsten van het onderhanden werk gesplitst wilt boeken.

Leg ook voor alle methoden (zie stap 3) de grondslagen vast.

Lees hier meer.

2. Integratierekeningen


 

Maak nieuwe integratierekeningen aan om instellingen vast te leggen voor de journalisering en koppel deze aan de eerder vastgelegde grondslagen. 

Belangrijk is dat je integratierekeningen aanmaakt die gebaseerd zijn op de basisboekingssoorten die aanwezig zijn in Profit voor OHW. Dit zijn de nummers 1 t/m 8. 

Naast de basisboekingssoorten maak je bij deze methode nog extra journaalposten aan, oftewel integratierekeningen. Namelijk boekingssoorten met de nummers 15 t/m 19.

Lees hier meer.

 

3. Integratiesoorten


 

Stel de dagboeken in voor de journaliseren door middel van een integratiesoort. 

Bij de integratie van het onderhanden werk kun je de boekingen laten maken in twee verschillende dagboeken. Je kunt onderscheid maken tussen boekingen die voortkomen uit de OHW integratie (4) en uit het OHW afmelden (5). Koppel aan beide soorten boekingen een dagboek (dit mag eventueel hetzelfde dagboek zijn) van het type Variabel memoriaal.

Lees hier meer.

 

4. Verbijzonderen


 

(optioneel)

Als je in Profit Financieel verbijzonderingen gebruikt kun je de boekingen van het onderhanden werk ook verbijzonderen.

Lees hier meer.

5. Stamgegevens


 

Per project leg je vast welke methode je wilt gebruiken. 

Lees hier meer.

Wanneer je dit niet altijd handmatig wilt doen, kan je er ook voor kiezen om dit in de context van je projectprofiel vast te leggen.

 

6. Journaliseren


 

Wanneer je de onderhanden werk boekingen wilt doorzetten naar Financieel, ga je deze journaliseren. Als je het onderhanden werk in het grootboek up-to-date wilt houden, moet je deze stap regelmatig uitvoeren.

De journaalpost(en) wordt, als je zelf geen boekingsdatum opgeeft, aangemaakt met de datum van de nacalculatie.

Lees hier meer.

 

7. Afmelden


 

Een onderhanden werk project kan je met deze methode alleen in zijn geheel afmelden. Hierdoor komt het saldo van het onderhanden werk op nul.

Op dat moment boek je het onderhanden werk dat op de balans staat over naar de verlies- en winstrekening.

Wanneer je een project in zijn geheel afmeldt, wordt ook het gelijknamige vinkje in de eigenschappen van het project ook aangevinkt.

Lees hier meer.

8.Gegevensverzameling


 

Om een onderhanden werk positie te bepalen is er een speciale gegevensverzameling beschikbaar.

Onderhanden werk mutaties.

Vanuit deze verzameling kun je zelf een analyse bouwen.

Lees hier meer.

 

9. Standaard inrichting


 

(checklist)

Controleer de standaard meegeleverde basisinrichting aan de hand van onderstaande rubrieken.

 • Autorisatie gecontroleerd
 • Rapportlay-out volledig
 • Berichtsjabloon in orde
 • Dashboard actief
 • Workflow gecontroleerd
 • Signalen gedeblokkeerd
 • Proces in testomgeving doorlopen

Conversie


Nadat je de inrichting hebt gedaan, moet je er nog voor zorgen dat de data in Profit komt te staan. Hoe je om gaat met conversiewerkzaamheden lees je hier.

Wat


 

Beschrijving


 

Advies


 

1. Profielen

Voor het snel opvoeren van het project maak je gebruik van projectprofielen. 

Maak de benodigde profielen aan.

2. Projectgroep

Bij het opvoeren van het project is de projectgroep een verplicht veld. Zorg er dus voor dat je de verschillende groepen eerst aanmaakt.

Maak de benodigde projectgroepen aan. 

3. Project

Op het project geef je aan of je wilt werken met onderhanden werk integratie en ook nog welke methode van toepassing is.

Maak de projecten aan, en bij grote aantallen is er een import aanwezig.

 

Dit vind je nu al standaard in Profit


We helpen je graag op weg met de standaarden die wij alvast voor je gemaakt hebben. Zo kan je sneller aan de slag. De standaarden zijn voor alle klanten beschikbaar.

Ga je nu starten met een nieuwe omgeving?

 

Als je vandaag gaat starten met een nieuwe omgeving die door ons wordt aangemaakt dan werk je met een template omgeving. Dit is een omgeving die naast de Profit-inrichting specifieke brancheonderdelen mee heeft gekregen. In deze omgeving hebben we bovenop de standaard Profit-onderdelen alvast inrichting voor je gedaan. Bijvoorbeeld aanvullende type dossier/workflows, declaratieprofielen, signalen, InSite-inrichting, autorisatie en weergaven.

Wat


 

Type


 

Beschrijving


 

Project fixed price

Profiel

Voorbeeld projectprofiel.

Project met ordermanagement

Profiel

Voorbeeld projectprofiel.

Project zonder ordermanagement

Profiel

Voorbeeld projectprofiel.

 

Beschikbare cursussen


Wil je een cursus volgen over een onderwerp van dit thema?