Organigram

De blauwdruk van je organisatie.

Introductie

 

Het organigram is de schematische weergave van je organisatiestructuur. Aan deze structuur hang je de gezagsverhouding op. Deze structuur kent een maximum van tien lagen, waarbij laag 0 de hoogste en laag 9 de laagste laag is. Laag 0 kan maar één organisatorische eenheid bevatten. Laag 9 is de laagste laag op de werkvloer.

Voorbeeld:

Laag 0 leg je de holding vast.

Laag 1 leg je het bedrijf vast.

Laag 3 leg je de divisie vast.

Laag 5 leg je de afdelingsmanagers vast.

Laag 7 leg je de teammanagers vast.

Laag 9 leg je de teamleden vast.


Let op:  Wil je optimaal ruimte houden in je organigram, stel jezelf dan de volgende vraag voordat je de lagen gaat indelen. Waar verwacht ik uitbreiding of een tussenlaag? Gebruik dan daar extra tussenruimte, maar gebruik de hoogste en de laatste laag en laat bij voorkeur een tussenlaag open, zodat je bij een groter wordende organisatie een laag kan tussenvoegen.


De gebruikersgroepen binnen de autorisatie staan los van de afdelingen of divisies uit het organigram. Bij het indienst melden van een nieuwe medewerker koppel je de afdeling uit het organigram. De gebruiker koppel je via de autorisatie tool aan de gebruikersgroep.

Voordelen:

 • Gebruiker kan rechten krijgen op meer dan één groep, maar is standaard maar aan één afdeling te koppelen. 
 • Filterautorisatie automatisch op basis van OE en de onderliggende OE. 
 • Leidinggevende kan automatisch bepaald worden op basis van het organigram.

 

 

 

Leidinggevende plaatsen

 

Voorbereiding


 • Zorg ervoor dat je in de instellingen van HRM het vinkje automatisch leidinggevende bepalen aan hebt staan.
 • Zorg dat de geplande taak actuele gegevens vernieuwen dagelijks draait zodat wijzigingen in het organigram automatisch worden doorgevoerd.
 • Bepaal je organisatiestructuur, code en omschrijving van de afdelingen met de daarbij behorende laag. 

Tip van de consultant


Zorg ervoor dat de afdelingsmanagers of teamleiders in een aparte laag zitten, waardoor het inrichten van signalen en sturen van workflows een stuk eenvoudiger wordt. Je kunt in een taak immers verwijzen naar een leidinggevende.

 

Welke functionaliteit krijg je in

Profit


Wat richt je in.

1. Leidinggevende


 

Standaard is het aan te raden de leidinggevende van een medewerker automatisch te laten bepalen op basis van de bovenliggende organisatorische eenheid. 

Voorwaarde is dan wel dat de managers in een hogere laag zitten dan de medewerkers. 

Lees hier meer.

2. Lagen


 

Geef elke laag van het organigram een naam, zodat deze herkenbaar wordt.

Laag 0 is de hoogste laag in de organisatie en in laag 9 zitten de medewerkers.

Daartussen zitten de managementlagen.

Lees hier meer.

3. Ingangsdatum


 

Vanaf wanneer is de structuur van toepassing?

Als je te maken krijgt met een herstructurering of reorganisatie dan is het mogelijk om de nieuwe structuur alvast in te voeren en de ingangsdatum van het organigram op te geven.

Vanaf de opgegeven datum is dan de nieuwe structuur van toepassing. 

4. Standaard inrichting


 

(checklist)

Controleer de standaard meegeleverde basisinrichting aan de hand van onderstaande rubrieken.

 • Autorisatie gecontroleerd
 • Rapportlay-out volledig
 • Berichtsjabloon in orde
 • Dashboard actief
 • Workflow gecontroleerd
 • Signalen gedeblokkeerd
 • Proces in testomgeving doorlopen

Conversie


Nadat je de inrichting hebt gedaan, moet je er nog voor zorgen dat de data in Profit komt te staan. Hoe je om gaat met conversiewerkzaamheden lees je hier.

Wat


 

Beschrijving


 

Advies


 

1. Organisatorische eenheden

Voor het organigram werk je met afdelingen/organisatorische eenheden. 

Voer de afdelingen in of kies voor importeren.

Dit vind je nu al standaard in Profit


We helpen je graag op weg met de standaarden die wij alvast voor je gemaakt hebben. Zo kan je sneller aan de slag. De standaarden zijn voor alle klanten beschikbaar.

Ga je nu starten met een nieuwe omgeving?


Als je vandaag gaat starten met een nieuwe omgeving die door ons wordt aangemaakt dan werk je met een template omgeving. Dit is een omgeving die naast de Profit-inrichting specifieke brancheonderdelen mee heeft gekregen. In deze omgeving hebben we bovenop de standaard Profit-onderdelen alvast inrichting voor je gedaan. Bijvoorbeeld aanvullende type dossier/workflows, declaratieprofielen, signalen, InSite-inrichting, autorisatie en weergaven.

Wat


 

Type


 

Beschrijving


 

Organisatiestuctuur

organigram

Er is een lege structuur aanwezig waarin je direct kunt beginnen met de opzet van je organigram.

 

Beschikbare cursussen


Wil je een cursus volgen over een onderwerp van dit thema?