Rapportagecockpit

Op een eenvoudige wijze een balans, verlies- en winstrekening en overzicht kengetallen financieel maken. 

Introductie

 

Door de grootboekrekeningen te verdichten via rapportagecodes kun je snel de balans en winst- en verliesrekening in kaart brengen. De gekoppelde SBR-code zorgt voor de juiste rubricering ten behoeve van het elektronisch deponeren van de jaarstukken bij de Kamer van Koophandel.

Voordelen:

 • Dagelijkse exploitatiecijfers via dashboard winst en verlies.
 • Deponeren KvK-stukken voor kleine ondernemingen via AFAS Digipoort-service.
 • Verdichting van het grootboek.

 

Deponeren KvK

 

Bereid je goed voorVoordat je direct aan de slag gaat met de inrichting is het goed dat je nadenkt over onderstaande vragen. Dit zijn bepalende keuzes voor de inrichting van het proces. Ga je dit samen oppakken met bijvoorbeeld een AFAS consultant, zorg dan dat je deze vragen goed hebt voorbereid voordat de consultant op de stoep staat.
 

 1. Rapportageschema
  Bepaal of het meegeleverde rapportageschema gebruikt kan worden.
 2. Schema vullen
  Als je voor een eigen schema kiest, dan zal je ook de SBR-codes en code kengetal grondslagen moeten definiëren.

Tip van de consultantZorg voor een werkende structuur voorafgaand aan de start van het boekjaar, dan kun je vanaf dag 1 sturen via de meegeleverde dashboards.

 

Welke functionaliteit krijg je in

Wat richt je in.

1. Rapportagestructuur


 

 

Via de inrichting van de rapportagestructuur maak je een verdichte indeling voor de balans (de A=activa en de P=passiva en T=toelichting) en de winst- en verliesrekening (de R=resultaat en de T=toelichting). De meegeleverde codes zijn onderverdeeld in soort, hoofdgroep, subgroep en een code.

Lees hier meer.

2. Koppeling grootboek


 

 

Je kunt op twee manieren de rapportagecodes koppelen aan het grootboek. 

 • Op het Algemeen tabblad van de grootboekrekening.
 • Op het Grootboekrekening tabblad van de rapportagecode.

3. Digipoort


 

(optioneel)

Controleer de instellingen op het Algemeen tabblad van de omgevingseigenschappen. Bij voorkeur gebruik je het AFAS-certificaat. Wil je toch met een eigen certificaat werken, dan moet je de volgende stappen volgen.

Lees hier meer.

 

4. Deponeren jaarstukken KvK


 

(optioneel)

Voor micro en kleine ondernemingen is vanaf boekjaar 2016 elektronisch deponeren verplicht. Middelgroot vanaf boekjaar 2017 en groot vanaf 2019. Het kan via Profit, en via Zelf Deponeren Jaarrekening op de website van de KvK. 

Lees hier meer .

5. Standaard

inrichting


 

(checklist)

Controleer de standaard meegeleverde basisinrichting aan de hand van onderstaande rubrieken.

 • Autorisatie gecontroleerd
 • Rapportlay-out volledig
 • Berichtsjabloon in orde
 • Dashboard actief
 • Workflow gecontroleerd
 • Signalen gedeblokkeerd
 • Proces in testomgeving doorlopen

Branchespecifieke inrichting

 

Voor de onderstaande branche is er extra inrichting aanwezig/noodzakelijk.

Branche Onderwijs

Rapportagestructuur EFJ


 

Via de inrichting van de rapportagestructuur maak je een verdichte indeling voor de balans (de A=activa en de P=passiva en T=toelichting) en de winst- en verliesrekening (de R=resultaat en de T=toelichting). De meegeleverde codes zijn onderverdeeld in soort, hoofdgroep, subgroep en een code. Voor de rapportage binnen het onderwijs is de template gevuld met rapportagecodes volgens de EFJ-structuur.

Lees hier meer.

Rapportagestructuur RJ-660


 

De rapportagestructuur volgens de RJ-660 wordt gebruikt voor de financiële rapportage van de universiteiten. Via de consultant van AFAS is er een volledig ingerichte structuur beschikbaar.

Lees hier meer.

Branche Overheid

Rapportagecockpit Iv3


 

De rapportage voorschriften voor de informatievoorziening derden (Iv3) wordt binnen Profit gerealiseerd door middel van vrije inrichting op de grootboekrekening en de kostenplaats. 

Daarna heb je door middel van een analyse de data in Excel beschikbaar.

 

Conversie


Nadat je de inrichting hebt gedaan, moet je er nog voor zorgen dat de data in Profit komt te staan. Hoe je om gaat met conversiewerkzaamheden lees je hier.

Wat


 

Beschrijving


 

Advies


 

1. Grootboekrekeningen

De mutaties van de grootboekrekeningen worden gebruikt om te rapporteren. 

Zorg ervoor dat de financieel verantwoordelijke het meegeleverde grootboekschema heeft aangevuld of aangepast.

2. Rapportagecodes

Het schema voor balans, winst en verlies.

Gebruik de meegeleverde standaard en vul handmatig aan waar nodig. 

Dit vind je nu al standaard in Profit


We helpen je graag op weg met de standaarden die wij alvast voor je gemaakt hebben. Zo kan je sneller aan de slag. De standaarden zijn voor alle klanten beschikbaar.

 

Beschikbare cursussen


Wil je een cursus volgen over een onderwerp van dit thema?