SBA

Je kunt aanslagen automatisch accorderen als je minimaal dit hebt ingericht.

Introductie

 

Je kunt aanslagen automatisch accorderen en de brief (akkoord-, niet-akkoord- en bezwaarbrief) automatisch genereren. Het komt erop neer dat de velden van de aanslag (zowel voorlopige als definitieve aanslagen en verschillende belastingmiddelen) ingelezen worden en vervolgens worden vergeleken met de aangifte, voorlopige aangifte, fiscale kaart en aanslaggegevens. Op basis van deze vergelijking heb je inzicht of de aanslag conform is of niet. 

Voordelen:

  • Tijdbesparing
  • Kostenbesparing 

SBA

Voorbereiding


  • Voordat je de aanslagen kunt beoordelen en accorderen richt je de functionaliteit in. Als vanuit meerdere omgevingen wordt uitgewisseld met de Belastingdienst kun je de verzending van de berichten inrichten in één omgeving.

 

Tip van de consultant


Per communicatieomgeving kun je één omgeving opgeven waarin je de aanslagen wilt verwerken. Standaard is dit de communicatieomgeving, maar je kunt hiervan afwijken. 

Ingelezen aanslagen kun je niet meer omzetten naar een andere omgeving. Op het moment dat de berichten in de communicatieservice staan zijn ze toegekend aan de ingestelde omgeving, ook al zijn ze nog niet verwerkt.

Welke functionaliteit krijg je in

Wat richt je in.

1. SBA-omgeving


 

Als vanuit meerdere omgevingen uitgewisseld wordt met de Belastingdienst kun je de verzending van de berichten in één omgeving inrichten. Dit kan alleen voor omgevingen binnen hetzelfde deelnemersnummer.

Je legt één omgeving vast waarin je de aanslagen wilt verwerken. 

Lees hier meer...

2. Afwijkingsmarges


 

Om te bepalen of de aanslag conform (akkoord) is stel je afwijkingsmarges in. Deze marges zijn nodig omdat er op allerlei momenten binnen de belastingaangifte berekeningen en afrondingen plaatsvinden waardoor een verschil kan ontstaan tussen de aanslag en de vergelijkingsbron.

Lees hier meer...

3. Brieven aanslagen


 

Je legt op omgevingsniveau per aangiftesoort (aangifte IB of Vpb) de akkoord- én niet-akkoordbrieven en de bezwaarschriften vast die je wilt gebruiken voor de uitwisseling van informatie naar de cliënt. In de algemene instellingen stel je de standaard akkoord- en niet-akkoordbrief in. 

Lees hier meer...

4. Dossier


 

 Je kunt de aanslagen automatisch opslaan in het dossier van de cliënten. Hiervoor voeg je een type dossieritem toe waaraan je een workflow koppelt. Als je de brieven per e-mail aan de klant verstrekt moet je de brieven bij de aanslag automatisch opslaan in het dossier.

Lees hier meer...

5. Cliëntengroep


 

Je kunt per cliëntengroep eigen (niet-)akkoordbrieven en het bezwaarschrift vastleggen. Standaard worden de brieven overgenomen die je hebt ingesteld op omgevingsniveau.

Lees hier meer...

 

 

6. Berichtsjabloon


 

 Als je de brieven van de aanslagen per e-mail aan de cliënten verstrekt, koppel je in de algemene fiscale instellingen op het tabblad Digitaal de berichtsjablonen. Een berichtsjabloon wordt gebruikt om automatisch een e-mailbericht te genereren vanuit Profit. Je legt de standaardtekst van het e-mailbericht in het berichtsjabloon vast. 

Lees hier meer...

7. Belastingrente


 

De belastingrente wordt door de Belastingdienst berekend en bij beschikking vastgelegd. De te betalen of te ontvangen rente wordt apart op het aangiftebiljet vermeld. 

Doordat de belastingrente per periode wordt vastgelegd wordt de belastingrente ook berekend, zodat hiermee vergeleken kan worden. Deze tabel wordt standaard gevuld met de rentepercentages. 

Lees hier meer...

8. SBA-machtigingen 


 

Voor het verwerken van SBA's (Service Bericht Aanslagen) moet je machtigingen registreren bij Digipoort.

Je moet per cliënt, per jaar, per aangiftesoort een machtiging registreren. Als je de machtiging voor SBA IH aanvraagt dan vraag je automatisch ook de SBA Zvw aan (en andersom).

Lees hier meer...

9. Standaard inrichting


 

(checklist)

Controleer de standaard meegeleverde basisinrichting aan de hand van onderstaande rubrieken.

  • Autorisatie gecontroleerd
  • Rapportlay-out volledig
  • Berichtsjabloon in orde
  • Dashboard actief
  • Workflow gecontroleerd
  • Signalen gedeblokkeerd
  • Proces in testomgeving doorlopen

Conversie


Nadat je de inrichting hebt gedaan, moet je er nog voor zorgen dat de data in Profit komt te staan. Hoe je om gaat met conversiewerkzaamheden lees je hier.

Wat


 

Beschrijving


 

Advies


 

1. Taakplanner

Je kunt het verwerken van berichten inrichten in de Profit taakplanner zodat dit automatisch wordt uitgevoerd via de wachtrij.

Wij raden je aan om gebruik te maken van deze functionaliteit.

2. Brieven aanmaken

Je kunt zelf (niet-)akkoordbrieven en bezwaarschriften aanmaken. Deze eigen brieven koppel je vervolgens in de algemene instellingen.

Als je bij een onderdeel geen rapport wilt afdrukken dan wis je het rapport.

3. Communicatieprofiel

Voordat je berichten kunt verzenden en ontvangen moet je het communicatieprofiel Communicatie met Digipoort deblokkeren.

Open de eigenschappen van het profiel om het te deblokkeren.

4. Digipoort certificaat

Voor het communiceren met de Belastingdienst heb je een Digipoort certificaat nodig. Je moet zelf de benodigde certificaat aanvragen via een dienstverlener van je keuze.

Ga voor meer informatie naar www.logius.nl

 

Dit vind je nu al standaard in Profit


We helpen je graag op weg met de standaarden die wij alvast voor je gemaakt hebben. Zo kan je sneller aan de slag. De standaarden zijn voor alle klanten beschikbaar.

Beschikbare cursussen


Wil je een cursus volgen over een onderwerp van dit thema?