Sluitingsperiode

Wanneer is het bedrijf dicht of is er een nationale feestdag?

Introductie

Naast de nationaal erkende feestdagen heb je ook de mogelijkheid om eigen dagen toe te voegen waarop je bedrijf gesloten is. Dit werkt door in de verlofregistratie, agenda, roosterkalenders, bezettingsberekening en de te boeken nacalculatie binnen projecten. Denk bijvoorbeeld aan een personeelsuitje op de vrijdag na Hemelvaartsdag. Dan is het bedrijf dicht. Omdat de sluitingsdagen per land kunnen verschillen kun je meerdere sluitingsdagentabellen maken.

Je kunt ook binnen je bedrijf een vaste week of periode opvoeren waarop iedereen vrij is. Denk daarbij aan de schoolvakanties binnen het onderwijs en binnen de bouw de bouwvak.

Doordat je de sluitingsdagen kunt koppelen aan een verloftype wordt automatisch het verlof bijgewerkt. Door middel van de prioritering ben je in staat om bij het opnemen van het verlof een juiste afboeking te maken. Lees hier meer.

Voordelen:

 • Bij de verlofboeking tellen de feestdagen niet mee als vakantiedag, zodat het juiste aantal uren wordt afgeboekt van je verlof. 
 • Bij het boeken van de nacalculatie kun je de controle op het boeken op sluitingsdagen instellen.
 • Collectieve vrije dagen kun je zelf opvoeren.
 • Sluitingsdag geïntegreerd met verlof boekingen.

 

Feestdagen integreren met verlof

Voorbereiding


 • Controleer of alle feestdagen voor het komende jaar in de gekoppelde sluitingsdagentabel staan, zo niet, vul deze aan.
 • Wil je bijvoorbeeld het Suikerfeest of carnaval als sluitingsdag toevoegen, leg deze dan direct vast voor de komende jaren.
 • Is je bedrijf of instelling op bepaalde dagen gesloten, dan geef je die op met een ander verloftype.

Tip van de consultant


Zorg voor jezelf dat bij de jaarovergang er een taak is om de sluitingsdagentabel te controleren en aan te vullen voor het komende jaar.

Zorg ervoor dat de data voor de vaste verlofperiode ook zijn opgegeven voor het komende jaar.

Welke functionaliteit krijg je in

Wat richt je in.

1. Koppeling HRM


 

Bij de eigenschappen van de werkgever leg je op het tabblad Voorkeurwaarde HRM de te gebruiken sluitingsdagentabel vast voor het verlof en verzuim.

Bij het aanvragen van het verlof wordt er rekening gehouden met de sluitingsdagen, zodat er een juist aantal verlofuren wordt afgeboekt van het saldo.

Lees hier meer.

2. Koppeling Projecten


 

Bij het boeken van de gewerkte uren in de nacalculatie is het mogelijk om de invoer te laten controleren op de sluitingsdagentabel.

Het type van de controle kan alle sluitingsdagen, alleen feestdagen of alleen sluitingsdagen zijn. Dit leg je van op het tabblad Uren in de instellingen van Projecten.

Lees hier meer.

3. Standaard inrichting


 

(checklist)

Controleer de standaard meegeleverde basisinrichting aan de hand van onderstaande rubrieken.

 • Autorisatie gecontroleerd
 • Rapportlay-out volledig
 • Berichtsjabloon in orde
 • Dashboard actief
 • Workflow gecontroleerd
 • Signalen gedeblokkeerd
 • Proces in testomgeving doorlopen

Conversie

Nadat je de inrichting hebt gedaan, moet je er nog voor zorgen dat de data in Profit komt te staan. Hoe je om gaat met conversiewerkzaamheden lees je hier.

Wat


 

Beschrijving


 

Advies


 

1. Sluitingsdagen

Zorg ervoor dat je de sluitingsdagen van de onderneming registreert.

Doe dit bij voorkeur voor meerdere jaren vooruit.

2. Eigen verlofperiode

Verplichte eigen verlofperiode registreren voor het huidige en komende jaren (schoolvakanties, bouwvak).

Doe dit bij voorkeur voor meerdere jaren vooruit.

Dit vind je nu al standaard in Profit

We helpen je graag op weg met de standaarden die wij alvast voor je gemaakt hebben. Zo kan je sneller aan de slag. De standaarden zijn voor alle klanten beschikbaar.

Beschikbare cursussen


Wil je een cursus volgen over een onderwerp van dit thema?