Uitstelregeling inrichten

Je kunt de uitstelregeling gebruiken als je minimaal dit hebt ingericht.

Introductie

 

Aangiften IB en aangiften Vpb moeten vóór een bepaalde datum ingeleverd zijn bij de Belastingdienst. Voor intermediairs is het niet haalbaar om alle aangiften van al hun cliënten vóór deze datum in te dienen. Daarom maken de intermediairs jaarlijks massaal gebruik van de Uitstelregeling Belastingconsulenten. Hierdoor kunnen de belastingconsulenten het hele jaar door de aangiften inleveren op basis van een inleverschema, dat door de Belastingdienst wordt opgelegd.

Je kunt uitstelaanvragen indienen. Voor de uitstelaanvragen komen berichten terug vanuit de Belastingdienst die je kunt verwerken bij de cliënt. Deze berichten worden digitaal verstrekt in de vorm van Service Berichten Uitstel (voortaan SBU).

Voordelen:

  • Alle soorten uitstel digitaal aanvragen.
  • Dagelijks zelf de terugkoppeling van de Belastingdienst ophalen met de recentste data.
  • Per cliënt inzicht in de historie van uitstelaanvragen en terugkoppeling.

 

Dashboard Uitstelregeling

 

Tip van de consultant


Meestal is het aanvragen van een Becon-machtiging niet nodig. Het registreren van een Becon-machtiging is alleen in uitzonderlijke situaties van toepassing. Ontvang je voor een bepaalde Becon geen SBU’s? Neem dan eerst contact op met het CVU om te controleren of de koppeling tussen het Becon- en KvK-nummer voor je organisatie correct is.

Welke functionaliteit krijg je in

Wat richt je in.

1. Autorisatie


 

Voor het indienen van uitstelverzoeken voor cliënten en cliënten aanwijzen om in te leveren, als je daarvoor geautoriseerd bent.

Lees hier meer...

2. Weergave autoriseren


 

De weergaven voor de uitstelregeling bevatten een schat aan informatie van zowel cliënten IB als Vpb. Met behulp van gegevensfilters zorg je ervoor dat gebruikers een afgebakend deel van deze gegevens wél kunnen zien, terwijl de overige gegevens in de betreffende weergave voor deze gebruikers niet zichtbaar zijn.

Lees hier meer...

3. Becon


 

Voordat je uitstelaanvragen kunt doen leg je in de eigenschappen van de Becon een aantal gegevens vast die nodig zijn bij het aanmaken van uitstel- en aanwijspostberichten.

Lees hier meer...

4. Standaard inrichting


 

(checklist)

Controleer de standaard meegeleverde basisinrichting aan de hand van onderstaande rubrieken.

  • Autorisatie gecontroleerd
  • Rapportlay-out volledig
  • Berichtsjabloon in orde
  • Dashboard actief
  • Workflow gecontroleerd
  • Signalen gedeblokkeerd
  • Proces in testomgeving doorlopen

Conversie


Nadat je de inrichting hebt gedaan, moet je er nog voor zorgen dat de data in Profit komt te staan. Hoe je om gaat met conversiewerkzaamheden lees je hier.

Wat


 

Beschrijving


 

Advies


 

1. Inspectie

Elke cliënt en Becon heeft contact met één belastingkantoor. Voeg deze Inspecties toe zodat je de communicatiegegevens hebt en ze kunt koppelen.

Voeg de inspecties toe voordat je Becons toevoegt.

2. Organisatie

Je koppelt een Becon aan een organisatie. Voeg de organisatie toe voordat je de Becon vastlegt.

Voeg de organisatie(s) toe waaraan je de Becon(s) wilt koppelen.

3. Digipoort certificaat

Voor het communiceren met de Belastingdienst heb je een Digipoort-certificaat nodig. Je moet zelf de benodigde certificaten aanvragen via een dienstverlener van je keuzen.

Ga voor meer informatie naar www.logius.nl.

4. Becon-machtiging

Voordat je SBU’s (Service Bericht Uitstel) kunt ophalen en verwerken is het in één specifieke situatie van belang om eerst een Becon-machtiging te registreren bij Digipoort. Het machtigen van de Becon is alléén nodig als het KvK-nummer van de Becon afwijkt van het KvK-nummer in het PKI-overheid-certificaat.

Ontvang je voor een bepaalde Becon geen SBU's? Neem dan contact op met het CVU om te controleren of de koppeling tussen het Becon- en KvK-nummer voor je organisatie correct is.

 

Dit vind je nu al standaard in Profit


We helpen je graag op weg met de standaarden die wij alvast voor je gemaakt hebben. Zo kan je sneller aan de slag. De standaarden zijn voor alle klanten beschikbaar.

Beschikbare cursussen


Wil je een cursus volgen over een onderwerp van dit thema?