Vooraf ingevulde aangifte

Automatisch vullen van een gedeelte van de aangifte IB.

Introductie

 

Met de Vooraf Ingevulde Aangifte (VIA) vul je automatisch diverse gegevens in in de aangifte inkomstenbelasting. Deze gegevens, zoals het loon en de WOZ-waarde van het huis van de cliënt, zijn namelijk al bekend bij de Belastingdienst. Door het automatisch overnemen van gegevens uit de VIA gaat het vullen van de aangifte inkomstenbelasting sneller en is het minder foutgevoelig.

Voordelen:

 • De VIA-gegevens controleren in plaats van de hele aangifte zelf invullen.
 • Meer tijd voor advies aan de cliënt.
 • Kwaliteitsverbetering van de aangifte.

Vooraf Ingevulde Aangifte (VIA)

Tip van de consultant


Je kunt de machtigingen collectief aanvragen óf per cliënt. Als je de machtiging in Profit niet (op tijd) activeert, moet je de machtiging opnieuw aanvragen.

 

Welke functionaliteit krijg je in

Wat richt je in.

1. Autorisatie


 

 Je kunt, als je hiervoor geautoriseerd bent, collectief machtigingen aanvragen en intrekken.

Lees hier meer.

2. Vrijgeven biljetsoort


 

Als de machtigingen en VIA's zijn vrijgegeven voor een nieuw jaar worden ook de biljetsoorten vrijgegeven. Als je met bepaalde jaren niet wilt werken kun je deze blokkeren.

Lees hier meer.

3. Cliënt IB


 

De VIA haal je op voor een cliënt IB. Als de cliënt IB nog niet bekend is in Profit voeg je deze eerst toe. Bij het toevoegen van een cliënt kun je meteen de machtiging aanvragen.

Lees hier meer.

 

4. Machtiging aanvragen


 

Voordat je VIA's kunt ophalen en inlezen is het van belang dat je de VIA-machtigingen registreert bij Digipoort. Je kunt de VIA van een cliënt alleen inlezen als je beschikt over een actieve VIA-machtiging. Een VIA-machtiging geldt voor één cliënt voor één belastingjaar. Jij, de fiscaal dienstverlener, moet deze machtiging aanvragen via Profit bij Digipoort.

Lees hier meer.

5. Machtigingen genereren en versturen


 

Je vraagt de machtiging aan per cliënt, per jaar, per aangiftesoort. Als je de machtigingen collectief of per cliënt hebt aangevraagd, moet je hiervoor nog het elektronisch bericht aanmaken. Vervolgens kun je de aanvragen digitaal verzenden.

Lees hier meer.

 

 

6. Accorderen aanvraag


 

De Belastingdienst accordeert de machtigingsaanvragen. Als de machtiging succesvol is geregistreerd stuurt de Belastingdienst een brief naar de belastingplichtige. Als de cliënt akkoord is moet hij de brief doorsturen naar de fiscaal dienstverlener. Een machtiging is In behandeling tot de code uit de brief is geactiveerd.

Lees hier meer.

7. Machtigingscode registreren


 

 Je registreert de machtigingscode in Profit om de machtiging te activeren. Je moet de machtigingscode binnen 8 weken, nadat de Belastingdienst de machtigingsbrief verstuurd heeft, in Profit registreren. Profit verifieert of de ingevoerde code een juiste machtigingscode is. Profit verifieert niet of de ingevoerde code ook juist is voor de opgegeven machtiging. Deze verificatie gebeurt tijdens het activeren van de VIA-machtiging bij Digipoort.

Lees hier meer.

8. Activeren

genereren en versturen


 

Zodra je de machtigingscode in InSite of Profit Windows geregistreerd hebt, genereert Profit automatisch een activeringsbericht. Dit activeringsbericht stuur je naar Digipoort. Digipoort verifieert of de code uit het activeringsbericht juist is voor de opgegeven machtiging.

Lees hier meer.

 

9. Ophalen VIA


 

Bij het uitwerken van de aangifte IB kun je de VIA ophalen. Pas als je akkoord gaat met de Vooraf Ingevulde Aangifte worden de gegevens overgenomen. De gegevens die in de VIA zijn opgenomen worden verwerkt en opgeslagen in de database van Profit.

Lees hier meer.

10. Doorzetten VIA


 

Na het ophalen van de VIA controleer je de gegevens en vink je de onderdelen aan die je wilt overnemen naar de aangifte. 

Lees hier meer.

11. Rapportage 


 

(optioneel)

Je beschikt standaard over twee rapporten per jaar:

 • Vooraf ingevulde aangifte 
  Hierin staan de gegevens die de Belastingdienst heeft aangeleverd.
 • Afwijkingen VIA en aangifte
  Hierin staan de gegevens  van de VIA en van de aangifte die de Belastingdienst heeft aangeleverd. Eventuele verschillen zie je in dit rapport.

Je kunt eigen rapporten maken op basis van deze rapporten.

Lees hier meer.

12. Standaard inrichting


 

(checklist)

Controleer de standaard meegeleverde basisinrichting aan de hand van onderstaande rubrieken.

 • Autorisatie gecontroleerd
 • Rapportlay-out volledig
 • Berichtsjabloon in orde
 • Dashboard actief
 • Workflow gecontroleerd
 • Signalen gedeblokkeerd
 • Proces in testomgeving doorlopen

Conversie


Nadat je de inrichting hebt gedaan, moet je er nog voor zorgen dat de data in Profit komt te staan. Hoe je om gaat met conversiewerkzaamheden lees je hier.

Wat


 

Beschrijving


 

Advies


 

1. Communicatieprofiel

Voordat je berichten kunt verzenden en ontvangen moet je het communicatieprofiel Communicatie met Digipoort deblokkeren.

Open de eigenschappen van het profiel om het te deblokkeren.

2. Digipoort certificaat

Voor het communiceren met de Belastingdienst heb je een Digipoort certificaat nodig. Je moet zelf de benodigde certificaat aanvragen via een dienstverlener van je keuze.

Ga voor meer informatie naar www.logius.nl.

Dit vind je nu al standaard in Profit


We helpen je graag op weg met de standaarden die wij alvast voor je gemaakt hebben. Zo kan je sneller aan de slag. De standaarden zijn voor alle klanten beschikbaar.

Beschikbare cursussen


Wil je een cursus volgen over een onderwerp van dit thema?