Conversiewerkzaamheden

Hoe komt de data in Profit.

Introductie

Het inrichten van Profit is maar één deel van de start. Je kunt elk proces testen met één gegeven, maar hoe krijg je alle data die je hebt in Profit. Door de grote hoeveelheid zal dit vaak door een import van gegevens gebeuren. Per thema kun je ter inspiratie terugvinden waar je dan aan moet denken. Daarnaast heb je bij de update naar een nieuwe versie van Profit ook conversiewerkzaamheden.

AFAS heeft partners die een datamigratie voor je regelen. Dit proces hebben we volledig geborgd en vind je terug op deze pagina.


Let op:

De conversie doe je eerst in de testomgeving en na controle kun je de importdefinitie exporteren naar de live-omgeving. 

Voordelen:

  • Veel gegevens zijn via een import te vullen.
  • De meeste stamgegevens kennen een mutatieimport, waardoor aanvullende gegevens kunnen worden toegevoegd.
  • De importdefinities zijn uitwisselbaar tussen de testomgeving en de liveomgeving.

Lees meer over onderstaande deelthema's

1. Conversie na update

 

Er is een nieuwe versie geïnstalleerd en dan kan het voorkomen dat er velden binnen Profit zijn komen te vervallen of aangepast zijn. Deze wijzigingen worden in de standaarddefinities meegeleverd, maar je zelfgemaakte definities, te herkennen aan het onderhoudsniveau klant, moet je zelf aanpassen. 

 

2. Stambestanden

 

Voor alle stambestanden bestaat er een mogelijkheid om data te importeren. 

Vaak zal dit gegeven eerst worden geïmporteerd alvorens er per thema onderdelen worden geïmporteerd. 

3. Grip op de administratie

 

Naast de stambestanden voor grootboek, dagboeken, debiteuren en crediteuren, verbijzondering en vaste activa moet je denken aan openstaande posten debiteuren en crediteuren, budgetten, beginbalans boekingen.

4. Strategisch HR

 

Naast de stamgegevens voor HRM, moet je denken aan lopende ziekmeldingen en verlofsaldi.

5. Payrollfabriek

 

Naast de stamgegevens kun je loonschalen, formatieplaatsen, salarisverwerkingsplannen, loonbeslagen, loonmutaties en voorschotten importeren.

6. CRM en de klantreis

 

Naast de stamgegevens van CRM, moet je denken aan lopende orders en pakbonnen, voorraad, cursussen, abonnementen, actuele prijzen en kortingen, voorcalculatie en lopende nacalculatie.

7. Conversiebestanden

 

Vanuit de best practice van de consultants hebben we een aantal veel gebruikte imports voor jou beschikbaar gemaakt. Download hier het Excelbestand en de bijbehorende importdefinitie. 

Beschikbare cursussen

Wil je een cursus volgen over een onderwerp van dit thema?