Conversiewerkzaamheden

Hoe komt de data in Profit.Introductie


Het inrichten van Profit is maar één deel van de start. Je kunt elk proces testen met één gegeven, maar hoe krijg je alle data die je hebt in Profit. Door de grote hoeveelheid zal dit vaak door een import van gegevens gebeuren. Per thema kun je ter inspiratie terugvinden waar je dan aan moet denken. Daarnaast heb je bij de update naar een nieuwe versie van Profit ontstaan er ook conversiewerkzaamheden.


Let op:

De conversie doe je eerst in de testomgeving  en na controle kun je de importdefinitie exporteren naar de live omgeving. 


Voordelen:

  • Veel gegevens zijn via een import te vullen.
  • De meeste stamgegevens kennen een mutatieimport, waardoor aanvullende gegevens kunnen worden toegevoegd.
  • De importdefinities zijn uitwisselbaar tussen de testomgeving en de liveomgeving.


Lees meer over onderstaande deelthema's1. Conversie na update


Er is een nieuwe versie geïnstalleerd en dan kan het voorkomen dat er velden binnen Profit zijn komen te vervallen of aangepast zijn. Deze wijzigingen worden in de standaard definities meegeleverd, maar je eigen gemaakte definities, te herkennen aan het onderhoud niveau klant, moet je zelf aanpassen. 


2. Stambestanden


Voor alle stambestanden bestaat er een mogelijkheid om data te importeren. 

Vaak zal dit gegeven eerst worden geïmporteerd alvorens er per thema onderdelen worden geïmporteerd. 

3. Grip op de administratie


Naast de stambestanden voor grootboek, dagboeken, debiteuren en crediteuren, verbijzondering en vaste activa moet je denken aan openstaande posten debiteuren en crediteuren, budgetten, beginbalans boekingen.

4. Strategisch HR


Naast de stamgegevens voor HRM, moet je denken aan lopende ziekmeldingen en verlofasaldi.

5. Payrollfabriek


Naast de stamgegevens kun je loonschalen, formatieplaatsen, salarisverwerkingsplannen, loonbeslagen, loonmutaties en voorschotten importeren.

6. CRM en de klantreis


Naast de stamgegevens van CRM, moet je denken aan lopende orders en pakbonnen, voorraad, cursussen, abonnementen, actuele prijzen en kortingen, voorcalculatie en lopende nacalculatie.

Beschikbare cursussen

Wil je een cursus volgen over een onderwerp van dit thema?