Instroom

Onboarding zorgt voor betrokkenheid bij nieuwe medewerkers en dat ze snel effectief en efficiënt inzetbaar zijn.

Introductie

 

Als je een geschikte kandidaat hebt voor een functie, dan start het proces van indienst melden. Dit proces start de manager in InSite. Door gebruik te maken van profielen en workflows vindt het proces volledig gecontroleerd en digitaal plaats.

Na het indienst nemen van de medewerker wil je dat de medewerker zo snel mogelijk succesvol is. Daarvoor heeft de medewerker tools nodig. Dit kan een laptop of telefoon zijn, maar ook een opleidingstraject.

Voordelen:

  • Vastlegging bij de bron. De manager meldt de nieuwe medewerker in dienst.
  • Minimaal aantal velden invullen door gebruik te maken van profielen.
  • De eerste weken zijn centraal geregeld via de academyportaal.

Lees meer over onderstaande deelthema's

 

1. Indienst / Herindienst

 

 

 

Je meldt een medewerker indienst in InSite met een voorgedefinieerd profiel voor de functie.

In het profiel leg je vaste waarden, in te vullen velden en de workflows vast. Hierdoor heb je bij het indienst melden van een medewerker vooraf volledig vastgelegd en bij elke nieuwe medewerker in dezelfde functie identiek is.

2. Uitlevering bedrijfseigendommen

 

 

Een medewerker die indienst komt, moet natuurlijk zo snel mogelijk aan de slag. Hiervoor heeft de medewerker vaak een laptop, telefoon of auto nodig.

Je wilt voorkomen dat als de medewerker op zijn eerste dag verschijnt je dit nog moet regelen.

Door gebruik te maken van workflows zorg je ervoor dat alles vooraf wordt aangevraagd en geregeld.

3. Academyportaal

 

 

 

Om te laten zien dat de nieuwe medewerker welkom is, wil je dat de medewerker zich snel thuis voelt en zelfstandig aan de slag kan.

Op de academyportaal zet je een welkomstboodschap van de directeur, je laat de medewerker zichzelf voorstellen en er is een link naar het personeelshandboek. 

De medewerker heeft nu toegang tot alle persoonlijke gegevens. Je vraagt de medewerker om deze volledig te maken en aan te geven wie in geval van nood, de contactpersoon is.

Beschikbare cursussen

Wil je een cursus volgen over een onderwerp van dit thema?