Verbijzondering loonkosten

Je loonjournaal verbijzonderen voor meer inzicht.

Introductie

 

Je kunt in Profit op verschillende manieren je loonkosten verbijzonderen om meer inzicht te krijgen in je loonkosten.
Voordat je dit kunt inrichten, moet je eerst weten welke manieren er zijn en welke past bij je wens van verbijzondering. 
Verbijzondering vindt alleen plaats als de grootboekrekeningen hiervoor zijn ingericht in het rekeningschema. Je kunt per grootboekrekening bepalen of je verbijzondert naar functie, organisatorische eenheid, kostenplaats en/of kostendrager.

Je kunt de kostenplaats en of kostendragers dynamisch laten bepalen door deze te koppelen aan projecten. Je kunt ze ook (statisch) vastleggen bij de werkgever.  
Je kunt ervoor kiezen dat tijdens het journaliseren de grootboekrekeningnummers (gedeeltelijk) vervangen worden door andere nummers. 
Als je de loonkosten van een medewerker wilt verdelen over twee of meer afdelingen, dan richt je voor de medewerker een formatieverdeling in. Hiermee geef je een percentuele verdeling van de kosten op.
Als laatste kan je ook kiezen om specifieke looncomponenten te verbijzonderen op de medewerker en/of de werkgever.

Genoeg keuzes. Maar welke methode past bij je organisatie en geeft jou het inzicht wat je nodig hebt?

Voordelen:

 • Directe integratie met Profit Financieel.
 • Verdeling van je loonkosten geeft meer inzicht in detail.
 • Ingewikkelde materie die je maar eenmalig goed hoeft en wil inrichten.

Vervangende grootboekrekeningen

 

Voorbereiding


 • Stem samen met de financiële afdeling goed af hoe en waarop je de loonkosten wilt verbijzonderen.
 • Bepaal of er specifieke looncomponenten zijn die je aan een specifieke kostenverdeling wilt toewijzen.

Tip van de consultant


Op dit onderdeel komen veel inrichtingszaken samen. Doorloop daarom de stappen goed. Maar bedenk vooral goed van tevoren wat je wilt bereiken met de verdeling. Geeft dit daadwerkelijk inzicht in je loonkosten?

Welke functionaliteit krijg je in

Wat richt je in.

1. Looncomponenten


De cao bevat de looncomponenten die je kunt journaliseren. Op het tabblad Journalisering bepaal je per looncomponent of je deze wilt journaliseren en of je deze wilt verbijzonderen.

Lees hier meer.

2. Rekeningschema


Je bepaalt per grootboekrekening óf en volgens welke assen Profit deze moet verbijzonderen.

Lees hier meer.

Heb je de journaalstructuur nog niet ingericht? Doe dit dan eerst.

 

3. Verbijzondering


Wil jij de loonkosten verbijzonderen? Dan regel je dit allereerst bij de werkgever op het tabblad Journalisering. Geef hier aan welke verbijzonderingsassen je wilt gebruiken. 

Door bovenstaande instelling kun je op de tabbladen Kostenplaats en/of Kostendrager alle mogelijke verbijzonderingscodes (statisch) vastleggen.

Je kunt ervoor kiezen de kostenplaatsen en -dragers dynamisch bij te werken op basis van de project-nacalculatie. Stel dit in op het veld Kostenplaats koppelen met projecten of het veld Kostendrager koppelen met projecten. 

Lees hier meer.


Let op:

De kostenplaats is géén afdeling. Voor de afdeling gebruik je de organisatorische eenheid. De bouwstenen van het organigram. 

 

4. Variabele verbijzondering 


Je gebruikt Boeken loonmutaties om voor een bepaalde medewerker in een bepaalde periode, een loonmutatie te boeken. Tijdens deze boeking is het mogelijk een specifieke verbijzondering mee te geven.
Dit stel je in op het tabblad Journalisering van de looncomponent.

Boek je niet direct op de looncomponent die gejournaliseerd wordt? Dan kun je de looncomponent waarop wordt geboekt koppelen aan de looncomponent die de uitkomst journaliseert.
Bijvoorbeeld bij de looncomponent Salaris (uit meeruren). In deze looncomponent staat op het tabblad Journalisering de boekingscomponent Meeruren gevuld bij Veld voor aantal
Geef je een specifieke verbijzondering mee in de boeking, dan wordt deze meegenomen in de journalisering van de uitkomst-looncomponent. 
 


Let op: 

Pas je boekingslay-out aan als je de kosten wilt toewijzen naar een verbijzondering.

 

5. Formatieverdeling

 


Als je de loonkosten van een medewerker wilt verdelen over twee of meer afdelingen, dan richt je voor de medewerker een formatieverdeling in. Hiermee geef je een percentuele verdeling van de kosten op.

Dit kan nodig zijn bij een gedetacheerd medewerker bij een andere afdeling, of als de werkzaamheden van de medewerker aan meerdere afdelingen ten goede komen.

Deze vaste verdeling op basis van de formatieverdeling bij de medewerker werkt alleen als journalisering van de looncomponenten op vaste verdeling staan.

Lees hier meer.


Let op:

Hiervoor activeer je de functionaliteit Medewerkerautorisatie op basis van formatieverdeling. Lees hier meer.

 

 

 

6. Vervangende grootboek


Bij de werkgever op het tabblad Vervangende grootboek kun je tijdens het journaliseren de grootboekrekeningnummers vervangen door of uitbreiden met andere codes. Denk aan functiecodes, organisatorische eenheden of met een vast voorloopnummer.

Lees hier meer.


Let op:

Deze functionaliteit is met name bedoeld voor organisaties waarbij in het rekeningschema al een verbijzondering is ingebouwd, bijvoorbeeld door codes van afdelingen op te nemen in het grootboekrekeningnummer Brutoloon.

 

 

 

7. Looncomponent-verdeling werkgever


Wil je een afwijkende verbijzondering vastleggen voor een specifiek looncomponent? Dan kun je deze specifieke afwijking vastleggen bij de werkgever of bij de medewerker.

Werkgever:
Een afwijkende verbijzondering op de werkgever leg je vast als je voor bijvoorbeeld toelages, tijdelijke regelingen of studiekosten een aparte verbijzondering wilt vastleggen. 

Lees hier meer.


Let op:

Deze afwijkende verbijzondering bij de werkgever geldt voor alle medewerkers binnen die werkgever.

8. Looncomponent-

verdeling medewerker


Wil je een afwijkende verbijzondering vastleggen voor een specifiek looncomponent? Dan kun je deze afwijking vastleggen bij de werkgever of bij de medewerker.

Medewerker:
Geldt de afwijkende verbijzondering voor bepaalde medewerkers? Leg deze specifieke verbijzondering op looncomponent vast bij de specifieke medewerker.

Lees hier meer.

 

9. Standaard inrichting

 


(checklist)

Controleer de standaard meegeleverde basisinrichting aan de hand van onderstaande rubrieken.

 • Autorisatie gecontroleerd
 • Rapportlay-out volledig
 • Berichtsjabloon in orde
 • Dashboard actief
 • Workflow gecontroleerd
 • Signalen gedeblokkeerd
 • Proces in testomgeving doorlopen

Conversie


Nadat je de inrichting hebt gedaan, moet je er nog voor zorgen dat de data in Profit komt te staan. Hoe je om gaat met conversiewerkzaamheden lees je hier.

Wat


 

Beschrijving


 

Advies


 

1. Formatieverdeling

Door de geactiveerde functionaliteit Medewerkerautorisatie op basis van formatieverdeling krijgt iedere functieregel automatisch een formatieregel op basis van de functiegegevens. 

 

Je kunt formatieregels handmatig toevoegen. Een schone import doen tijdens conversie, maar ook een mutatie import op de bestaande formatieregels.

Tijdens de conversie is het verstandig om de activering uit te laten. Kies ervoor de formatieregels te importeren. Zet de activering na de conversie pas aan.

2. Import loonmutaties

Variabele loonmutaties kun je importeren. Voor conversie maar ook maandelijks na livegang. Lees hier meer. 

Controleer altijd je geïmporteerde loonmutaties op de correcte periode, medewerker, waarde en ook op de looncomponent. Dit zie je snel en gemakkelijk In het overzicht Overzicht loonmutaties. Hier heb je tevens gelijk de mogelijkheid loonmutaties collectief te verwijderen. Lees hier meer.

Dit vind je nu al standaard in Profit


We helpen je graag op weg met de standaarden die wij alvast voor je gemaakt hebben. Zo kan je sneller aan de slag. De standaarden zijn voor alle klanten beschikbaar.

Beschikbare cursussen


Wil je een cursus volgen over een onderwerp van dit thema?