Loonstrook en Jaaropgave

De specificatie van het salaris voor de medewerkers.

Introductie

 

De loonstrook verstrek je iedere periode aan je medewerkers. Op deze loonstrook wordt alle relevante informatie getoond. Het is een specificatie van het salaris. Hierop wordt het brutoloon, inclusief toeslagen en bonussen en de inhoudingen (belastingen en premies) vermeldt. Onderaan de specificatie wordt het bedrag getoond dat als nettoloon op je rekening wordt gestort. Daarnaast worden de gegevens van de werkgever, medewerker en de periode waarop de loonstrook betrekking heeft getoond.

De jaaropgave geeft inzicht in je loongegevens over het gehele (vorige) jaar. Wanneer je in het afgelopen jaar voor meerdere werkgevers gewerkt hebt, krijg je ook meerdere jaaropgaven.
Op de jaaropgave wordt vermeld:

 • Het jaar waarover je je loon kreeg.
 • Het loon dat je verdiende in dat jaar| Het fiscaal loon.
 • De belasting en premies die zijn ingehouden op je loon | Loonbelasting/volksverzekeringen.
 • De arbeidskorting waarmee rekening is gehouden bij de loonheffing.
 • Eventuele onbelaste vergoeding(en) die je kreeg.

Voordelen:

 • De loonstroken en jaaropgaven beschikbaar voor de medewerker in InSite.
 • Geeft inzicht in de opbouw van het salaris.
 • Jaaropgaven en loonstroken altijd in digitale dossier van de medewerker.

Loonstroken

 

Bereid je goed voorVoordat je direct aan de slag gaat met de inrichting is het goed dat je nadenkt over onderstaande vragen. Dit zijn bepalende keuzes voor de inrichting van het proces. Ga je dit samen oppakken met bijvoorbeeld een AFAS consultant, zorg dan dat je deze vragen goed hebt voorbereid voordat de consultant op de stoep staat.
 

 1. Verstrekkingswijze
  Zorg dat je de verstrekking van de loonstroken en jaaropgaven eenmalig goed inricht. Het genereren van de loonstroken is daarmee één druk op de (actie)knop.

Tip van de consultantNeem de loonstrook altijd op in het dossier van de medewerker. De medewerker kan dan zelf in InSite de loonstroken en jaaropgaven inzien.

Kies bij de werkgever op het tabblad Loonstrook/jaaropgave bij de instelling TWK-loonstroken afdrukken voor de optie Verschil loonstroken. De TWK-mutatie wordt dan als 'bijlage' gespecificeerd meegeleverd. 
Kies je voor de Vervangende loonstrook, dan is de TWK verwerkt in de oorspronkelijke loonstrook. Dan moet de medewerker de oorspronkelijke loonstrook vergelijken met de vervangende loonstrook. 'Zoek de verschillen'. 

Welke functionaliteit krijg je in

InSite


 • Mijn loonstrook
 • Mijn jaaropgave

Wat richt je in.

1. Loonstrook/

Jaaropgave


 


Bij de werkgever op het tabblad Loonstrook/jaaropgave kies je de gewenste lay-out voor de loonstrook en de jaaropgave. Daarnaast bepaal je hier of de loonstrook in het dossier van de medewerker wordt geplaatst en dus zichtbaar is in InSite. 

Kies bewust op welke manier je de loonstroken gaat verstrekken binnen het veld Verstrekkingsmoment 

Lees hier meer.


Let op:

Als je de loonstrook en/of jaaropgave wilt e-mailen, selecteer dan een berichtsjabloon bij de loonstrook en jaaropgave. Zorg er daarnaast voor dat de e-mailserver en afzender correct is ingesteld.


Heb je de werkgever nog niet (volledig) ingericht? Richt dit ook in.

 

2. Medewerker/

Digitaal


 


Bij de medewerker op het tabblad Digitaal stel je de verstrekking van de loonstrook en de verstrekking van de jaaropgave in.

Krijgen de medewerkers de loonstrook aangeboden in InSite, dan staat de instelling al goed: op Niet versturen
Wil je afwijken bij de medewerker en wil je de loonstroken of jaaropgave toch ook mailen? Dan kun je hier de instellingen daarvoor doen per medewerker.

Lees hier meer.

3. Lijstbegrip 

 


 


De loonstrook en de jaaropgave maken beide gebruik van lijstbegrippen. 

Loonstrook
Alle Profit loonstroken tonen het totaal van de onbelaste vergoedingen. Dit stel je in via het lijstbegrip.
Lees hier meer.

Jaaropgave
De Digitale jaaropgave salariswijzer (Profit) toont het totaal van de ingelegde pensioenpremie. Dit stel je in via het lijstbegrip.

Lees hier meer.

 

4. TWK-loonstrook

 


 


Bij de werkgever op het tabblad Loonstrook/jaaropgave stel je in hoe een terugwerkende kracht (TWK) mutatie zich toont op de loonstrook en of je vanaf een grensbedrag geen TWK-loonstrook wilt genereren. 

Lees hier meer.

 

5. Volgorde looncomponent


 


(optioneel)

Je kunt de volgorde van looncomponenten aanpassen. Hiermee beïnvloed je de volgorde van de looncomponenten in het bruto/netto-traject op de loonstrook.

Lees hier meer.

6. Aantal en Basis

 
(optioneel)

Je kunt op een loonstrook naast het bedrag twee kolommen vullen met extra informatie, een aantal en een basis.

Veld voor aantal: Onderbouwt de berekende uitkomst van de looncomponent op de (digitale) loonstrook. Denk aan een percentage, aantal geboekte of berekende uren.

Veld voor basis: Onderbouwt de berekende uitkomst van de looncomponent op de (digitale) loonstrook. Een bedrag/grondslag.

Lees hier meer.

7. Activeren type pagina

 

(optioneel)

Het vastleggen van de loonstrook en jaaropgave in het dossier van de medewerker gebeurt op Profit type dossieritems. Deze zijn niet te onderhouden en worden standaard meegeleverd. De medewerker kan hierdoor zelf in InSite de loonstroken en jaaropgaven inzien.

Controleer of de type pagina Dossier in de eigenschappen van de site waarin je dit wilt gebruiken nog geactiveerd moet worden.

Lees hier meer.

Door deze activering is de autorisatie direct geregeld door de gekoppelde Profit Autorisatierol:

 • Medewerker (Profit)
 • Management (Profit)

En zijn altijd gekoppeld aan de medewerker en/of manager en door middel van een selectie gekoppeld aan je organigram.

8. Pagina's opmaken InSite


 


(optioneel)

Door de activering van de type pagina Dossier zijn de (overzicht)pagina's automatisch beschikbaar.

Werk je met de AFAS-versie pagina, of heb je een kopie hiervan gemaakt dan staat dit onderdeel al op de stamkaart van de medewerker.

Controleer op het tabblad Pagina gebruik door de eigenschappen van de van de pagina te raadplegen, of en waar dit onderdeel wordt getoond in InSite. 
Zo niet, plaats dit onderdeel op de gewenste plek in InSite. 

Lees hier meer.

Conversie


Nadat je de inrichting hebt gedaan, moet je er nog voor zorgen dat de data in Profit komt te staan. Hoe je om gaat met conversiewerkzaamheden lees je hier.

Wat


 

Beschrijving


 

Advies


 

1. Werkgever inrichten

Controleer de soort loonstrook die gekoppeld is aan de werkgever. 

Ga je de loonstrook en/of jaaropgave e-mailen? Zorg dan dat je de berichtsjablonen koppelt.

Zorg dat bij de werkgever tabblad Loonstrook/jaaropgave de verstrekkingswijze staat op Volgens de instellingen van de medewerker

2. Medewerker inrichten

Op het tabblad Digitaal leg je de verstrekkingswijze vast. Converteer deze velden nauwkeurig.

Zet de verstrekkingswijze op Niet versturen als je de loonstroken op InSite beschikbaar stelt. 

Wil je toch e-mailen? Leg dan ook de e-mailinstellingen vast bij de medewerker.

Dit vind je nu al standaard in Profit


We helpen je graag op weg met de standaarden die wij alvast voor je gemaakt hebben. Zo kan je sneller aan de slag. De standaarden zijn voor alle klanten beschikbaar.

Ga je nu starten met een nieuwe omgeving?

 

Als je vandaag gaat starten met een nieuwe omgeving die door ons wordt aangemaakt dan werk je met een template omgeving. Dit is een omgeving die naast de Profit-inrichting specifieke brancheonderdelen mee heeft gekregen. In deze omgeving hebben we bovenop de standaard Profit-onderdelen alvast inrichting voor je gedaan. Bijvoorbeeld aanvullende type dossier/workflows, declaratieprofielen, signalen, InSite-inrichting, autorisatie en weergaven.

Wat


 

Type


 

Beschrijving


 

Werkgever instellingen

Inrichting

Standaard is de Loonstrook (Profit) gekoppeld.

Onze visie is dat de loonstrook in InSite geraadpleegd wordt. Dit staat al goed in de standaard door de instelling Loonstrook in dossier van medewerker plaatsen. Er wordt nog wel naar de instellingen van de medewerker gekeken als het gaat om de verstrekkingswijze en is het berichtsjabloon gekoppeld aan een meegeleverd sjabloon. Zodat je de loonstrook ook kan e-mailen als dit gewenst is.

Voor de jaaropgave geleden dezelfde instellingen.

Medewerker instellingen

Inrichting

De verstrekkingswijze van de loonstrook en de jaaropgave bij de medewerker staat standaard op Niet versturen

 

Beschikbare cursussen


Wil je een cursus volgen over een onderwerp van dit thema?