Payroll Cloud dossier

Altijd en overal inzicht in klantdata.

Introductie

 

Met behulp van het digitale dossier heb je je klantdata altijd en overal binnen handbereik. Het dossier is opgebouwd op basis van de typen dienstverleningen van het accountantskantoor. Denk aan het fiscaal- en adviesdossier. Het dossier wordt gevuld met behulp van de PCC. Direct vanuit de eigen verkenner en Outlook mailbox worden stukken in het dossier geplaatst. Voor het digitale dossier bepaal je op welke bestemming je dit wilt vastleggen en of er een workflow gekoppeld moet worden. 

Je kunt dossieritems insturen in InSite, OutSite en in Profit. Via de autorisatie moet je toegang krijgen tot het insturen of inzien van de gegevens.

Voordelen:

  • Altijd en overal inzicht in klantdata.
  • In te sturen in InSite, OutSite en Profit.
  • Ook volledig beschikbaar voor de klant zelf via de meegeleverde klantportal.

Lees meer over onderstaande deelthema's

 

1. Indienst

 

 

Je beschikt over een workflow Medewerker indienst OutSite. Via deze workflow kan een manager medewerkers indienst melden. Verder beschik je over standaard meegeleverde indienstprofielen voor een fulltimer en een oproepkracht.

 

2. Beoordelen aflopend contract

 

Als het contract van een medewerker afloopt moet je dit contract opnieuw beoordelen. Je beschikt hiervoor over het dossieritem Beoordelen aflopend contract. Dit proces kan ook gestart worden door middel van een signaal.

 

3. Uitdienst

 

 

Je beschikt over een workflow Medewerker uitdienst OutSite. Via deze workflow kan een manager medewerkers uitdienst melden. Verder beschik je over een standaard meegeleverd uitdienstprofiel.

 

4. Rapportenset

Payroll Cloud

 

Je beschikt standaard over twee rapportensets voor Payroll Cloud:

  • Rapportenset dichtgezet
  • Rapportenset geaccordeerd

De klant krijgt in de portal alle rapporten van een dichtgezette periode in één dossieritem tot zijn beschikking. In dit dossieritem heeft de klant de acties om de rapportenset goed- of af te keuren.

Bij een geaccordeerde periode krijg de klant van alle rapporten een eigen dossieritem ter beschikking.

 

5. Informeren

Payroll Cloud

 

Bij het genereren van de rapportenset stuur je een Ter info-taak naar de gebruiker. Hiervoor gebruik je de taak Informeren Payroll Cloud. Op basis van deze taak wordt een mail gestuurd naar de klant. De klant weet dan dat er een rapportenset is klaargezet en de gebruiker kan inloggen om deze te bekijken.

6. Loonaangifte accorderen

 

 

Voor sommige werkgevers is het nodig om de aangifte te accorderen via een workflow. Zodra ze akkoord geven wordt de aangifte klaargezet voor verzending. Hierna wordt, als je dit hebt ingericht, de workflow Betalingen gestart .

 

7. Betaalbestand

Payroll Cloud

 

Na het accorderen van het salarisverwerkingsplan en het verwerken van de loonaangifte wordt een betaalbestand aangemaakt. De betaalbestand(en) worden direct in het dossier van de klant gezet door middel van het dossieritem Betaalbestand Payroll Cloud. Met deze workflow krijgt de gebruiker een e-mail met de informatie dat er een betaalbestand beschikbaar is.

 

8. Journaalposten

 

 

Na het accorderen van het salarisverwerkingsplan en het verwerken van de loonaangifte wordt een journaalpostbestand aangemaakt. Dit bestand wordt automatisch in het dossier geplaatst. De verantwoordelijke gebruiker krijgt hiervan een Ter afhandeling-taak.

9. Periode afsluiten

 

 

Je kunt in OutSite via een workflow een Periode afsluiten waarmee je het salarisverwerkingsplan dichtzet. 

Deze workflow kan op twee manieren worden ingezet:

  • De klant van de accountant kan de periode zelf afsluiten.
  • De klant van de accountant doet de aanvraag om de periode dicht te zetten. De accountant controleert eerst zelf de periode en lost eventuele foutmeldingen en audits op. Daarna zet de accountant de periode dicht.

 

10. Snelinvoer loonmutatie

 

Je beschikt standaard over een workflow voor het beoordelen van de loonmutaties. Na het invullen van alle mutaties moeten ze nog beoordeeld worden.

11. Vraag stellen

 

Richt het type dossieritem Vraag stellen klant in. Zet deze op OutSite zodat klanten hun vragen via deze workflow kunnen inschieten.

 

Beschikbare cursussen

Wil je een cursus volgen over een onderwerp van dit thema?