Tarieven

De basis voor het bepalen van de kosten en opbrengsten.

Introductie

Voor de bepaling van de kosten en opbrengsten die met een project gemoeid zijn, kun je in de voor- en de nacalculatieregel de kostprijs per uur of per eenheid vastleggen. Uit het aantal uren of eenheden en deze kostprijs berekent Profit het kostprijsbedrag per regel.

De kostprijs kun je per geboekte regel handmatig ingeven, maar je kunt de kostprijs ook vooraf bepalen en als tarief vastleggen. Hetzelfde geldt voor de verkoopprijs; dit is de prijs per uur of eenheid, die bij de automatische projectfacturering (facturering op 'regiebasis') aan de opdrachtgever wordt doorbelast.

Voordelen:

  • Uitgebreide datumafhankelijke tariefstructuur.
  • Medewerkers boeken uren automatisch met het juiste tarief.
  • Prijsafspraken op detailniveau.

Lees meer over onderstaande deelthema's

1. Kostprijstarieven

 

Voor de bepaling van de kosten en opbrengsten die met een project gemoeid zijn, kun je in de voor- en de nacalculatieregel de kostprijs per uur of per eenheid vastleggen. Uit het aantal uren of eenheden en deze kostprijs berekent Profit het kostprijsbedrag per regel.

De kostprijs kun je per geboekte regel handmatig ingeven, maar kun je ook vooraf bepalen en als tarief vastleggen. 

2. Verkooptarieven

 

Voor de bepaling van de kosten en opbrengsten die met een project gemoeid zijn, kun je in de voor- en de nacalculatieregels de verkoopprijs vastleggen. Dit is de prijs per uur of eenheid, die bij de automatische projectfacturering (facturering op 'regiebasis') aan de opdrachtgever wordt doorbelast.

De verkoopprijs kun je per geboekte regel handmatig ingeven, maar kun je ook vooraf bepalen en als tarief vastleggen. 

Beschikbare cursussen

Wil je een cursus volgen over een onderwerp van dit thema?