Aangifte Vpb

Je kunt aangiften Vpb verwerken als je minimaal dit hebt ingericht.

Introductie

 

Voordat je de verschillende aangiften voor je cliënten Vpb kunt verwerken leg je eerst een aantal voorkeurinstellingen vast, voeg je stamgegevens toe en richt je de fiscale workflow in. Verder richt je InSite in voor het verwerken van de aangiften. Het hele aangifteproces vindt namelijk plaats in Fiscaal InSite.

Voordelen:

 • Eenmalige vastlegging van de basisinstellingen.
 • Via de fiscale workflow komen de juiste taken automatisch bij de juiste medewerker terecht.
 • Functiescheiding door de meegeleverde autorisatierollen.

Fiscaal in InSite

Fiscale workflow

 

Voorbereiding


 • Denk na over de autorisatie, wie heeft er recht op welke taken binnen het aangifteproces; maar ook, wie hoeft alleen in te loggen in InSite en wie in Profit.
 • Zorg dat de organisaties waaraan je becons wilt koppelen zijn aangemaakt in de omgeving.
 • Controleer of alle medewerkers die aan de aangiften werken, bijvoorbeeld als Behandelaar of Adviseur, zijn aangemaakt zodat je die kunt koppelen bij de cliënten.

Tip van de consultant


Vraag na welke medewerkers in Profit moeten kunnen om wijzigingen door te voeren. Medewerkers die zich alleen bezig houden met de aangiftepraktijk hebben alleen toegang nodig tot Fiscaal InSite.

Welke functionaliteit krijg je in

Wat richt je in.

1. Cliënt Vpb


 

De ondernemingen waarvoor je de vennootschapsbelasting verzorgt leg je vast als cliënten Vpb. 

Je legt bij een cliënt specifieke gegevens vast die van belang zijn voor de aangifte. Je legt bijvoorbeeld vast wat het fiscale nummer is, welk biljet de cliënt gebruikt en welke Beoordelaar en Behandelaar er aan de aangifte werken.

Ook leg je hier de wijze van accorderen van de aangifte vast en of de cliënt in moet kunnen loggen op de portal zodat hij zijn gegevens zelf kan onderhouden.

Lees hier meer...

2. Aangifte plannen 


Aan het begin van een aangiftejaar moet je aangifte plannen voor alle cliënten. Ook na het toevoegen van een nieuwe cliënt moet je deze taak starten. Je kunt de taak starten vanuit Profit Fiscaal en Fiscaal InSite. Als je de taak vanuit Profit start dan kun je het plannen van de aangifte alleen per cliënt uitvoeren. In Fiscaal InSite kan dit voor meerdere cliënten tegelijk. 

Lees hier meer...

3. Opvragen gegevens


 

Voordat je de aangifte kunt invullen heb je gegevens nodig. Je kunt deze gegevens opvragen bij de cliënt en/of de accountant van de cliënt. De twee taken staan los van elkaar omdat ze een verschillende plandatum kunnen hebben, niet nodig hoeven te zijn of afzonderlijk van elkaar kunnen worden opgelost.

Op het moment dat je gegevens ontvangt vul je de datum in. 

Lees hier meer...

4. Volledigheid gegevens controleren


 

Zodra je de gegevens binnen hebt gekregen van je cliënt en/of de accountant controleer je of je alle gegevens hebt die nodig zijn om de aangifte uit te werken.

Als de gegevens volledig zijn vul je de datum in.

Lees hier meer...

 

5. Simulatie aangifte


 

Door het invullen van een simulatie aangifte kun je een nog betere service bieden aan je cliënten. Je kunt namelijk verschillende aangiftescenario’s uitwerken en aan de hand daarvan beoordelen wat het resultaat van die scenario’s voor de cliënt is. Je kunt voor de vennootschapsbelasting nu een simulatie uitwerken, zonder het risico dat de simulatie naar de Belastingdienst wordt verstuurd. 

Lees hier meer...

 

6. Aangifte uitwerken


 

Als je alle gegevens binnen hebt kun je de aangifte gaan uitwerken. Voor zowel de binnenlands als de buitenlands belastingplichtigen kan je een aangifte verwerken.

Lees hier meer...

 

7. Aangifte controleren


 

Als de aangifte volledig is ingevuld kan de verantwoordelijke medewerker de aangifte controleren voordat je de aangifte naar de cliënt en de Belastingdienst stuurt.

Lees hier meer.

 

8. Aangifte accorderen


 

Na het controleren van de aangifte verstuur je de aangifte naar de cliënt. Voordat je de aangifte aan de Belastingdienst verstuurt moet de cliënt de aangifte accorderen. Je kunt de aangiften op verschillende manieren laten accorderen.

 

 

 

 

 

9. Aangifte versturen aan Belastingdienst


 

Als de cliënt de aangifte heeft geaccordeerd stuur je de aangifte naar de Belastingdienst. Dit kan op verschillende manieren:

 • via de externe portal
 • via het inscannen van de barcode
 • handmatig in de eigenschappen van de cliënt
 • elektronische aangifte

Lees hier meer.

10. Communicatie over verstuurde aangifte 


 

Als bij een aangifte is aangegeven dat deze verstuurd is en nog niet is vastgelegd dat er communicatie is geweest over de verstuurde aangifte, staat er een taak bij de ingelogde gebruiker met betrekking tot het Communiceren over de verstuurde aangifte. Vul de datum in waarop contact is opgenomen met de cliënt over de aangifte.

Lees hier meer.

 

11. Cliënt beoordelen 


 

Aan het eind van het proces moet je de Cliënt beoordelen. Je kijkt of de cliënt het volgende jaar nog door cliënt is. Als de aangifte van de cliënt volgend jaar weer uitgewerkt moet worden geef je aan of deze cliënt meedoet aan de uitstelregeling.

Lees hier meer.

 

12. Standaard inrichting


 

(checklist)

Controleer de standaard meegeleverde basisinrichting aan de hand van onderstaande rubrieken.

 • Autorisatie gecontroleerd
 • Rapportlay-out volledig
 • Berichtsjabloon in orde
 • Dashboard actief
 • Workflow gecontroleerd
 • Signalen gedeblokkeerd
 • Proces in testomgeving doorlopen

Conversie


Nadat je de inrichting hebt gedaan, moet je er nog voor zorgen dat de data in Profit komt te staan. Hoe je om gaat met conversiewerkzaamheden lees je hier.

Wat


 

Beschrijving


 

Advies


 

1. Inspectie

Elke cliënt en Becon heeft contact met één belastingkantoor. Voeg deze Inspecties toe zodat je de communicatiegegevens hebt en ze kunt koppelen.

Voeg de Inspecties toe voordat je Becons en cliënten toevoegt.

2. Organisatie

Je koppelt een Becon aan een organisatie. Voeg de organisatie toe voordat je de Becon vastlegt.

Voeg de oragnisatie(s) toe waaraan je de Becon(s) wilt koppelen.

3. Digipoort certificaat

Voor het communiceren met de Belastingdienst heb je een Digipoort certificaat nodig. Je moet zelf de benodigde certificaten aanvragen via een dienstverlener van je keuze.

Ga voor meer informatie naar www.logius.nl.

4. Muterende fiscale workflow

Voordat je gebruik kunt maken van de muterende fiscale workflow moet je de functionaliteit activeren.

Wij raden ja een een nieuwe activering eerst te testen in een testomgeving, voordat je deze doorvoert in de live-omgeving.

 

Dit vind je nu al standaard in Profit


We helpen je graag op weg met de standaarden die wij alvast voor je gemaakt hebben. Zo kan je sneller aan de slag. De standaarden zijn voor alle klanten beschikbaar.

Ga je nu starten met een nieuwe omgeving?


Als je vandaag gaat starten met een nieuwe omgeving die door ons wordt aangemaakt dan werk je met een template omgeving. Dit is een omgeving die naast de Profit-inrichting specifieke brancheonderdelen mee heeft gekregen. In deze omgeving hebben we bovenop de standaard Profit-onderdelen alvast inrichting voor je gedaan. Bijvoorbeeld aanvullende type dossier/workflows, declaratieprofielen, signalen, InSite-inrichting, autorisatie en weergaven.

Wat


 

Type


 

Beschrijving


 

Automatisch accorderen aangiften

Type dossier / workflow

De Vpb aangifte wordt klaargezet vanuit AFAS Fiscaal InSite hierbij wordt de aangifte via de accountancyportal ter accordering aangeboden aan de cliënt Vpb.

Digitaal dossier

Type dossier

Met behulp van het digitaal dossier ben je in staat om als organisatie het gebruik van papier drastisch te verminderen. Zo kun je notities en mailtjes, maar ook het volledige (papieren) personeelsdossier digitaliseren. Altijd en overal heb je inzicht in jullie dossier.

Digipoort

Communicatieprofiel

Vanuit Profit is het mogelijk (en in het geval van loonaangifte verplicht) om een rechtstreekse koppeling te leggen met de Belastingdienst. Dit proces verloopt via het kanaal Digipoort. De aangiftes van verschillende type berichten komen rechtstreeks binnen in de polisadministratie van de Belastingdienst.

Externe portal

Communicatieprofiel

Met de AFAS Signing Service kun je documenten digitaal ondertekenen via de workflow. AFAS maakt hierbij gebruik van een eSeal-certificaat in combinatie met een beveiligd proces en een zogenaamde 'Hardware Security Module' (HSM), waardoor een rechtsgeldige digitale handtekening ontstaat.

 

Beschikbare cursussen


Wil je een cursus volgen over een onderwerp van dit thema?