Accorderen aangiften

De goedkeuring van de aangifte door de cliënt.Introductie


Je kunt de aangifte op verschillende manieren laten accorderen. Voordat de cliënt zijn of haar aangifte kan accorderen richt je de functionaliteit in.


Voordelen:

  • Verschillende accorderingswijzen
  • Per jaar instelbaar
  • Volledig via de workflow af te handelen


Lees meer over onderstaande deelthema's


1. Accorderen aangifte IB


De IB aangifte wordt klaargezet vanuit AFAS Fiscaal InSite hierbij wordt de aangifte via de accountancyportal ter accordering aangeboden aan de cliënt IB.

Binnen de standaard is een workflow ingericht die de aangifte via AFAS Insite naar de accountancyportal stuurt. Na accordering door de cliënt wordt de aangifte automatisch verstuurd aan de fiscus.

2. Accorderen aangifte Vpb


De VPB aangifte wordt klaargezet vanuit AFAS Fiscaal InSite hierbij wordt de aangifte via de accountancyportal ter accordering aangeboden aan de cliënt VPB.

Binnen de standaard is een workflow ingericht die de aangifte via AFAS Insite naar de accountancyportal stuurt. Na accordering door de cliënt wordt de aangifte automatisch verstuurd aan de fiscus.

Beschikbare cursussen

Wil je een cursus volgen over een onderwerp van dit thema?