Branche Bouw

De bouwsector.Introductie


Het automatiseren van de diverse processen binnen de bouwbranche verdient specifieke aandacht. Er wordt met de volledige applicatie gewerkt waardoor er een uitgebreide beschrijving gemaakt is. Op de pagina's vind je koppelingen naar zowel de standaard onderdelen als naar de branche specifieke. De termen die worden gebruikt zijn de termen van Profit en kunnen afwijken van de termen die in jullie organisatie wordt gebruikt.


Lees meer over onderstaande onderdelen


CRM en de projectbewaking


De klant staat centraal in je dagelijkse werkzaamheden. Het bouwen aan een goede relatie begint bij het vastleggen van de juiste gegevens in CRM. 

Binnen de bouw is het kopersportal beschikbaar om digitaal te communiceren met kopers van de te bouwen objecten.

Om het contact met je relaties goed te houden is het essentieel om zoveel mogelijk van ze te weten en dat vast te leggen. Alleen dan kun je optimaal anticiperen op alles wat hen aangaat: wensen, vragen, voorkeuren, maar ook klachten. Een goede dienstverlening levert je uiteindelijk veel op, maar dat kan alleen als je een actueel en compleet beeld hebt over wat er bij de relaties leeft.

Binnen je eigen organisatie is de projectbewaking en projectprognose een essentieel onderdeel.


Grip op je administratie


AFAS streeft naar een optimale automatisering van financiële processen. Wij noemen dat ook wel ‘Boekhouden met het licht uit'.

Het doel is zoveel mogelijk administratieve handelingen door de software te laten uitvoeren, waardoor jij meer tijd overhoudt voor echt belangrijke zaken, zoals het informeren en adviseren van andere afdelingen en collega's op basis van actuele informatie.

Jouw afdeling en organisatie worden naar een hoger plan getild, door op een ander niveau met de administratie om te gaan.

Hoe je Profit optimaal moet inrichten en gebruiken zullen we in de diverse deelthema's toelichten.

Strategisch HR 


Je hebt een bepaalde basisinrichting nodig om alle processen rondom je medewerkers goed te laten verlopen.

Hierbij moet je denken aan registratie van bevoegd en bekwaamheden.

HRM vastlegging is de grondslag voor een salarisverwerking. Je koppelt de medewerker aan een werkgever, een functie, een organisatorische eenheid en aan arbeidsvoorwaarden.

Als dat is gedaan heb je het belangrijkste gehad. Je zult alleen wel de werkgever, functies, organigram en arbeidsvoorwaarden moeten definiëren.

In de persoonlijke ontwikkeling bewaak je de bevoegdheden en bekwaamheden.


Payrollfabriek


Het werk van een salarisadministrateur is allang niet meer dat van invoeren van wat losse mutaties.

De moderne administrateur zorgt ervoor dat de mutaties komen uit diverse workflow gestuurde processen waarbij medewerker en manager of leidinggevende ook een taak hebben.

Een perfecte invulling van het Individueel keuze budget.

De controlerende werkzaamheden worden steeds belangrijker. Daarbij wordt de administrateur geholpen door BI dashboards en de Payroll auditor.

Doordat verschillende afdelingen een rol hebben in het proces spreken we van een payrollfabriek. 

Interne organisatie 


De interne organisatie is een proces op zich. Ze behoren niet tot de kernactiviteiten van de overheidsinstelling, maar moeten er wel zijn in het dagelijkse gebruik.

Denk daarbij aan de inzet van vrijwilligers die bij je organisatie.

Deze processen worden over het algemeen ingericht met een workflow, zodat de afhandeling volledig digitaal plaats kan vinden.

Voor deze processen is vaak ook een portaal beschikbaar, zodat je de documentatie over het proces ook overzichtelijk kunt presenteren.


Basisinrichting 


Welke onderdelen zul je in de basis goed moeten inrichten om optimaal gebruik te maken?

Profit is een geïntegreerd product waarin je veel gegevens eenmalig en centraal vastlegt.

In dit gedeelte voeg je de eerste omgeving toe en leg je bedrijfsadministratieve basisgegevens vast.

Basisgegevens worden vaak in meerdere onderdelen van Profit gebruikt.Beschikbare cursussen

Wil je een cursus volgen over een onderwerp klik dan door.