Cliënt IB

De persoon of ondernemer waarvoor je een aangifte inkomstenbelasting invult.Introductie


Inkomstenbelasting wordt geheven van natuurlijke personen (particulieren). Dit kunnen binnenlandse en buitenlandse belastingplichtigen zijn. De inkomstenbelasting wordt geheven over het inkomen dat wordt genoten. In de inkomstenbelasting worden alleen de opbrengsten (positieve en negatieve) betrokken als die (in geld of natura) toegerekend kunnen worden aan een bepaalde bron (onderneming, dienstbetrekking, eigen huis, enz.). Het doet er dan niet toe op welke manier de inkomsten zijn verkregen, ook bijv. op illegale wijze verkregen inkomen valt onder de inkomstenbelasting.


Voordelen:

 • Bij het toevoegen van een cliënt wordt automatisch een persoon in CRM toegevoegd.
 • Als een cliënt al bekend is als persoon hoef je alleen specifieke gegevens vast te leggen.
 • Je kunt de aangifte doen voor zowel binnenlands- als buitenlands belastingplichtigen.


Voorbereiding


 • Voordat je de cliënten toevoeg leg je eerst de basisinstellingen vast. 
 • De cliëntengroep moet bekent zijn in Profit. Dit is een verplicht veld bij de cliënt.
 • De Becon waar de cliënt onder valt moet bekend zijn in Profit.

Tip van de consultant


In Profit Fiscaal moet je een autorisatiefilter vastleggen.

Je voegt autorisatiefilters toe voor tabellen waarop je de toegang wilt beperken. Hierbij geldt:

 • Als je alleen het filter Cliënten IB uitwerken gebruikt heeft een medewerker ALLE rechten op de cliënten uit dat filter.
 • Als je alleen het filter Cliënten IB gebruikt heeft een medewerker GEEN rechten op de cliënten uit dat filter.
 • Als je beide filters gebruikt moet een medewerker rechten hebben op dezelfde cliënten in beide filters om VOLLEDIGE toegang te hebben.

Welke functionaliteit krijg je in


Wat richt je in.

1. Cliënt IBDe personen voor wie je de inkomstenbelasting verzorgt leg je vast als cliënt IB.

Je legt bij een cliënt specifieke gegevens vast die van belang zijn voor de aangifte. Je legt bijvoorbeeld vast wat het BSN-nummer is, welk biljet de cliënt gebruikt, wat de burgerlijke staat is van de cliënt en welke Behandelaar en Beoordelaar er aan de aangifte werken.

Lees hier meer.

2. Jaargegevens Je kunt per jaar een behandelaar / beoordelaar / adviseur en vennoot opgeven.

Verder moet je hier de Becon selecteren waar de cliënt onder valt.

Lees hier meer.

3. PartnergegevensAls een cliënt is getrouwd of samenwoont is het van belang dat je de gegevens van de partner ook vastlegt in Profit. Als je voor beide partners de aangifte verwerkt in Profit koppel je ze aan elkaar.

Ook als je de aangifte van de partner niet verwerkt in Profit is het verstandig om de gegevens wel vast te leggen.

Lees hier meer.

4. MachtigingenOm SBA berichten van cliënten te kunnen ontvangen/ophalen, moet per cliënt per jaar per aangiftesoort een machtiging aanwezig zijn. Op dit moment bestaan de volgende aanslagen:

 • SBA IH (Inkomsten Heffing, IB)
 • SBA Zvw (Zorgverzekeringswet)
 • VIA
 • SBT

5. Standaard inrichting(checklist)

Controleer de standaard meegeleverde basisinrichting aan de hand van onderstaande rubrieken.

 • Autorisatie gecontroleerd
 • Rapportlay-out volledig
 • Berichtsjabloon in orde
 • Dashboard actief
 • Workflow gecontroleerd
 • Signalen gedeblokkeerd
 • Proces in testomgeving doorlopen


Conversie


Nadat je de inrichting hebt gedaan, moet je er nog voor zorgen dat de data in Profit komt te staan. Hoe je om gaat met conversiewerkzaamheden lees je hier.

WatBeschrijvingAdvies 1. Inspectie

Elke cliënt en Becon heeft contact met één belastingkantoor. Voeg deze Inspecties toe zodat je de communcatiegegevens hebt en ze kunt koppelen.

Voeg de inspecties toe voordat je Becons en cliënten toevoegt.

2. Organisatie

Je koppelt een Becon aan een organisatie. Voeg de organisatie toe voordat je de Becon vastlegt.

Voeg de organisatie(s) toe waaraan je de Becon(s) wilt koppelen.


Dit vind je nu al standaard in Profit


We helpen je graag op weg met de standaarden die wij alvast voor je gemaakt hebben. Zo kan je sneller aan de slag. De standaarden zijn voor alle klanten beschikbaar.


Ga je nu starten met een nieuwe omgeving?


Als je vandaag gaat starten met een nieuwe omgeving die door ons wordt aangemaakt dan werk je met een template omgeving. Dit is een omgeving die naast de Profit-inrichting specifieke brancheonderdelen mee heeft gekregen. In deze omgeving hebben we bovenop de standaard Profit-onderdelen alvast inrichting voor je gedaan. Bijvoorbeeld aan aanvullende type dossier/workflows, declaratieprofielen, signalen, InSite-inrichting, autorisatie en weergaven.

WatTypeBeschrijvingAutorisatiefilters

Autorisatie

Wil je via autorisatie alleen alle rechten op cliënten uitdelen? Gebruik dan ALLEEN het filter Cliënten IB uitwerken.


Wil je via autorisatie naast volledige rechten ook Alleen-lezen rechten op aangiften uit kunnen delen? Gebruik dan de filters Cliënten IB uitwerken en Cliënten IBBeschikbare cursussen


Wil je een cursus volgen over een onderwerp van dit thema?