Machtigingen

Voor het uitvoeren van werkzaamheden voor je cliënten.

Introductie

 

Voor het uitvoeren van verschillende werkzaamheden voor je cliënten moet je beschikkingen over een geregistreerde machtiging. Het gaat om:

  • SBA's: Service bericht aanslagen. 
  • SBT's: Service bericht toeslagen.
  • VIA's : Vooraf ingevulde aangifte.

Voordelen:

  • Besparing van tijd en kosten.

Lees meer over onderstaande deelthema's

 

1. SBA

 

Je kunt aanslagen automatisch accorderen en tegelijk de juiste brief (akkoord, niet-akkoord of bezwaar) genereren.

Bij het accorderen van de aanslagen worden de velden van de aanslag ingelezen en vergeleken met de (voorlopige) aangifte, fiscale kaart en aanslaggegevens.

Je ontvangt alleen aanslagen van cliënten die je daarvoor gemachtigd hebben.

 

2. SBT

 

Over de toeslagen komen berichten (beschikkingen) terug vanuit de Belastingdienst, die je kunt verwerken bij de cliënt. Deze berichten worden digitaal verstrekt in de vorm van Serviceberichten Toeslagen (voortaan SBT). In een SBT staan de gegevens waarmee de toeslag berekend is en de hoogte van de toeslag. Als intermediair weet je dan hoeveel toeslag je cliënt krijgt en met welke gegevens de toeslag is berekend.

3. VIA

 

Met de Vooraf Ingevulde Aangifte (VIA) vul je automatisch diverse gegevens in in de aangifte inkomstenbelasting. Deze gegevens, zoals het loon en de WOZ-waarde van het huis van de cliënt, zijn namelijk al bekend bij de Belastingdienst. Door het automatisch overnemen van gegevens uit de VIA gaat het vullen van de aangifte inkomstenbelasting sneller en is het minder foutgevoelig.

 

Beschikbare cursussen

Wil je een cursus volgen over een onderwerp van dit thema?