Facturatie

Voor welk deel stuur je de factuur?

Introductie

 

In de zorg branche spreken we liever van cliënten in plaats van patiënten.  Aan de cliënten wordt naast de zorgdiensten ook periodiek een factuur gestuurd voor de huur van de woning, de telefoon, de internetaansluiting. Daarnaast is het mogelijk om de cliënten te voorzien van zak- en voedingsgeld, zodat zij in staat zijn binnen de zorginstelling inkopen te verrichten in de winkel. 

Voordelen:

  • Facturatie per deelgebied
  • Factuur komt uit Profit, integratie naar financieel kan automatisch.
  • Factuur is bij de cliënt in het dossier zichtbaar.

Lees meer over onderstaande onderdelen

 

Facturatie WMO

 

Voor de facturatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) factuur wordt vaak gebruik gemaakt van een import van te facturen regels vanuit de Electronische Cliënten Dossier (ECD) applicatie. 

De facturatie en journalisering vind binnen Profit plaats.

PGB facturatie

 

Voor de facturatie van het Persoonsgebonden budget (PGB) wordt vaak gebruik gemaakt van een import van te factureren regels vanuit de Electronische Cliënten Dossier (ECD) applicatie.

De facturatie en journalisering vind binnen Profit plaats.

 

 

Facturatie zorgadministratie

 

Voor de facturatie vanuit de geleverde zorg wordt vaak gebruik gemaakt van een import van financiële mutaties. De factuur gaat vanuit de externe applicatie rechtstreeks naar de zorgverzekering.

Het is ook mogelijk om de te factureren regels te importeren waardoor de facturatie en journalisering  binnen Profit plaatsvindt.

Beschikbare cursussen

Wil je een cursus volgen over een onderwerp klik dan door.