Integratiegroep

Koppeling voor de journalisering.

Introductie

Een integratiegroep koppel je aan een werksoort of kosten om de journalisering naar de financiële administratie te doen. Minimaal geef je de omzetrekening en de crediteringsrekening op. Een afwijkende tekst voor op de factuur of een percentage overhead neem je mee in de instelling als dat van toepassing is. Het is ook mogelijk om de ontvangsten van werksoorten en kosten te confronteren met de inkoopfacturen. 

Je kunt integratiegroepen voor verschillende doelen gebruiken:

 • Voor het groeperen van werksoorten en kosten. Deze groeperingen kun je vervolgens gebruiken bij het samenstellen van overzichten.
 • Als grondslag voor de bepaling van tarieven.
 • Als grondslag voor de geldigheidscombinaties.
 • Als grondslag voor journalisering van verkoopfacturen en onderhanden werk.

Voordelen:

 • Journalisering op basis van integratiegroep.
 • Factuurtekst afwijkend van integratiegroep omschrijving.
 • Rekeningnummer voor de inkoop is verplicht als je de ontvangst wilt confronteren. 

Bereid je goed voorVoordat je direct aan de slag gaat met de inrichting is het goed dat je nadenkt over onderstaande vragen. Dit zijn bepalende keuzes voor de inrichting van het proces. Ga je dit samen oppakken met bijvoorbeeld een AFAS-consultant, zorg dan dat je deze vragen goed hebt voorbereid voordat de consultant op de stoep staat.

 1. Structuur
  Bepaal de structuur van de integratiegroepen, om voldoende statistische info uit het assortiment te halen.
 2. Confronteren
  Bepaal of je de inkoopfactuur wilt confronteren met de ontvangst.
 3. Autorisatie
  Voordat je integratiegroepen kunt toevoegen en onderhouden moet je de functionaliteit autoriseren.

Tip van de consultant


Als je binnen het grootboek één rekening voor de omzet hebt, kun je deze bij meerdere groepen gebruiken. Financieel ben je alleen geïnteresseerd in de totale omzet en de specificatie haal je uit de verkoopomzet per integratiegroep.

Welke functionaliteit krijg je in

Wat richt je in.

1. Integratiegroep


Maak de integratiegroepen aan om de werksoorten en kosten verdicht te journaliseren naar de boekhouding.

Afhankelijk van de instellingen moet je meer grootboekrekeningen opgeven.

Lees hier meer.

2. Opbrengsten


(optioneel)

Profit bepaalt bij het journaliseren van projectfacturen de grootboekrekeningen via de integratiegroepen/artikelgroepen van de betreffende werksoorten, kosten of artikelen (items).


Let op:

Als je gebruik maakt van integratierekeningen, dan bepaalt Profit bij het journaliseren van projectfacturen de grootboekrekeningen via de integratierekeningen in plaats van de grootboekrekeningen van de integratiegroep. Profit negeert de integratiegroep-grootboekrekeningen dan als het ware zodra je integratierekeningen hebt toegevoegd.

3. Inkoop


(optioneel)

Als je ontvangsten met werksoorten en kosten van een integratiegroep wilt confronteren met de inkoopfactuur in Profit Financieel, richt je dit bij de integratiegroep in.

Verder kun je verplichtingen genereren vanuit de inkooporder. Als de verzamelmethode Verplichting per artikel-/ integratiegroep is dan wordt de omschrijving van de inkooporder overgenomen. Is de omschrijving van de inkooporder leeg, dan wordt de omschrijving van integratie- of artikelgroep overgenomen naar de omschrijving van de verplichting.

Lees hier meer.

4. Standaard inrichting


(checklist)

Controleer de standaard meegeleverde basisinrichting aan de hand van onderstaande rubrieken.

 • Autorisatie gecontroleerd
 • Rapportlay-out volledig
 • Berichtsjabloon in orde
 • Dashboard actief
 • Workflow gecontroleerd
 • Signalen gedeblokkeerd
 • Proces in testomgeving doorlopen

Branche specifieke inrichting

Voor de onderstaande branche is er extra inrichting aanwezig/noodzakelijk.

Branche Bouw

1. Integratiegroep


 

 

Binnen de bouw kenmerken projectkosten zich in een aantal standaardgroepen, te weten de MAMO groepering (materiaal / arbeid / materieel / onder aanneming). Om deze reden wordt in de bouwtemplate standaard de volgende integratiegroepen meegeleverd.

 • Materiaal
 • Arbeid
 • Inleen Arbeid
 • Materieel
 • Onderaanneming
 • Algemene kosten
 • Overige projectkosten
 • Opbrengsten
 • Verlof en Verzuim
 • Declaratiecodes

Op basis van deze groepen kan vervolgens de onderhanden werk integratie ingesteld worden naar de verschillende dekkingsrekeningen. Hiermee zijn de belangrijkste type projectkosten van een bouwbedrijf ondervangen.

Lees hier meer.

Conversie

Nadat je de inrichting hebt gedaan, moet je er nog voor zorgen dat de data in Profit komt te staan. Hoe je om gaat met conversiewerkzaamheden lees je hier.

Wat


 

Beschrijving


 

Advies


 

1. Grootboekrekeningen

Om de integratiegroepen in te richten heb je de grootboekrekeningen nodig.

Zorg ervoor dat het grootboekschema vanuit de financieel verantwoordelijke is opgevoerd, waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van de meegeleverde standaard.

Dit vind je nu al standaard in Profit

We helpen je graag op weg met de standaarden die wij alvast voor je gemaakt hebben. Zo kan je sneller aan de slag. De standaarden zijn voor alle klanten beschikbaar.

Ga je nu starten met een nieuwe omgeving?

Als je vandaag gaat starten met een nieuwe omgeving die door ons wordt aangemaakt dan werk je met een template omgeving. Dit is een omgeving die naast de Profit-inrichting specifieke brancheonderdelen mee heeft gekregen. In deze omgeving hebben we bovenop de standaard Profit-onderdelen alvast inrichting voor je gedaan. Bijvoorbeeld aanvullende type dossier/workflows, declaratieprofielen, signalen, InSite-inrichting, autorisatie en weergaven.

Wat


 

Type


 

Beschrijving


 

Integratiegroep

Data

Er worden standaard een aantal groepen meegeleverd, gekoppeld aan de omzetrekeningen.

 

Beschikbare cursussen

Wil je een cursus volgen over een onderwerp van dit thema?