Onderhanden werk

Krijg een beeld van de hoeveelheid geld die je nog tegoed hebt/denkt te hebben.

Introductie

 

De term Onderhanden werk wordt gebruikt in de financiële administratie van commerciële bedrijven. Het onderhanden werk geeft aan hoeveel werkzaamheden zijn verricht waarvoor nog geen factuur gestuurd is naar de opdrachtgever maar waarvoor wel opdracht is verkregen. In essentie is onderhanden werk bedoeld om een goede rapportage vanuit het grootboek te krijgen. De kosten die gemaakt worden voor een project worden gejournaliseerd, terwijl er nog geen opbrengsten tegenover staan. Om deze kosten te dekken voeg je onderhanden werk boekingen toe.

Je kunt de kosten en opbrengsten die je in de nacalculatie boekt per project doorboeken naar de financiële administratie, dit noemen we de onderhanden werk integratie. Je kunt hiervoor in Profit drie waarderingsmethoden gebruiken, die je pér project instelt. De OHW-boekingen die worden gejournaliseerd zijn afhankelijk van welke OHW-methode je kiest. Alle methoden hebben een eigen kracht en werkwijze.

Ben je een accountant of werk je met concepten, dan kan het ook zijn dat je niet wilt werken met de onderhanden werk integratie met financieel, maar alleen de totaaloverzichten wilt raadplegen. In dat geval kan je gebruik maken van onderhanden werk totalen

Voordelen:

  • Het voorkomt een vertekend beeld van langlopende projecten op de balans.
  • Je hebt inzicht in de voorschrijdende winst.
  • Meerdere methoden zorgt voor brede inzetbaarheid. 

Lees meer over onderstaande deelthema's

1. OHW-methode o.b.v.
Gereed project

 

De onderhanden werk kosten en opbrengsten worden geboekt op de balans, waarbij de OHW-kostprijs wordt geboekt op basis van de nacalculatie en de voorlopige OHW-opbrengst op basis van de facturatie.

2. OHW-methode o.b.v.
Nog te factureren omzet

 

Geboekte nacalculatie wordt direct gejournaliseerd als onderhanden opbrengst en kosten. Omzet en facturen worden via de tussenrekening “Nog te factureren” afgeboekt. De voorlopige kostprijs en voorlopige opbrengst zijn op basis van de nacalculatie.

3. OHW-methode o.b.v. 
Voortgangspercentage

 

Profit bepaalt het voortgangspercentage op basis van de geboekte nacalculatie ten opzichte van de begrote voorcalculatie. Dit percentage bepaalt welk deel van de volledige aanneemsom periodiek in het resultaat mag worden genomen.

4. OHW Totalen
(Accountancy)

 

Door OHW Totalen te gebruiken zie je het verloop van je onderhanden werk. En kan je dit ook afzetten tegen dezelfde periode van het jaar ervoor. Je onderhanden werk projecten worden niet gejournaliseerd naar Profit Financieel.

 

Beschikbare cursussen

Wil je een cursus volgen over een onderwerp van dit thema?