OHW-methode o.b.v. Voortgangspercentage

Het voorgangspercentage bepaalt het deel dat als resultaat mag worden genomen.

Introductie

 

Bij deze methode van onderhanden werk bepaalt Profit het voortgangspercentage op basis van de geboekte nacalculatie ten opzichte van de begrote voorcalculatie (eventueel bijgesteld met beoogd meer- of minderwerk). Het voorgangspercentage bepaalt welk deel van de volledige aanneemsom (van een bepaald project) periodiek in het resultaat mag worden genomen. Je gebruikt deze methode bijvoorbeeld bij projecten met een aanneemsom, termijnprojecten of fixed price projecten.

Voordelen:

 • Voorkomt een vertekend beeld.
 • Je hebt inzicht in de voortschrijdende winst.

OHW-methode o.b.v. voortgangspercentage

Bereid je goed voorVoordat je direct aan de slag gaat met de inrichting is het goed dat je nadenkt over onderstaande vragen. Dit zijn bepalende keuzes voor de inrichting van het proces. Ga je dit samen oppakken met bijvoorbeeld een AFAS consultant, zorg dan dat je deze vragen goed hebt voorbereid voordat de consultant op de stoep staat.
 

 1. Onderverdeling
  Bepaal welke onderverdeling je wilt in de financiële administratie.
 2. Grondslagen
  Bepaal welke grondslag je per boekingssoort wilt gebruiken.
 3. Perioden
  Bepaal met welke periodiciteit je het onderhanden werk wilt doorboeken.
 4. Vrije dimensie
  Kun je niet met een standaardgrondslag werken, maak dan een vrije dimensie die je wilt gebruiken.

Tip van de consultantHet werken met de onderhanden werk integratie heeft tot gevolg dat de financiële administratie dagelijks bijgewerkt wordt met de stand van het onderhanden werk. Het is dan wel van belang dat alle processen, zoals uren schrijven, ook bijgewerkt zijn door alle medewerkers.

Welke functionaliteit krijg je in

Wat richt je in.

1. Instellingen


 

Voordat je gebruik kunt maken van OHW integratie moet je de functionaliteit inschakelen. Hierdoor geef je aan dat het Onderhanden werk uit de projecten doorgeboekt moet worden naar de financiële administratie.

In de instellingen bepaal je ook of je kosten en opbrengsten van het onderhanden werk gesplitst wilt boeken.

Leg ook voor alle methoden (zie stap 3) de grondslagen vast.

Lees hier meer.

2. Integratierekeningen


 

Maak nieuwe integratierekeningen aan om instellingen vast te leggen voor de journalisering en koppel deze aan de eerder vastgelegde grondslagen. 

Belangrijk is dat je integratierekeningen aanmaakt die gebaseerd zijn op de basisboekingssoorten die aanwezig zijn in Profit voor OHW. Dit is nummer 1 t/m 8. 

Naast de basisboekingssoorten maak je bij deze methode nog extra journaalposten aan, oftewel integratierekeningen. Namelijk boekingssoorten met de nummers 20 en 21.

Lees hier meer.

 

3. Integratiesoorten


 

Stel de dagboeken in voor de journaliseren door middel van een integratiesoort. 

Bij de integratie van het onderhanden werk kun je de boekingen laten maken in twee verschillende dagboeken. Je kunt onderscheid maken tussen boekingen die voortkomen uit de OHW integratie (4), uit OHW tussentijds resultaat (21) en uit het OHW afmelden (5). Koppel deze soorten boekingen een dagboek (dit mag eventueel hetzelfde dagboek zijn) van het type Variabel memoriaal.

Lees hier meer.

 

4. Verbijzonderen


 

(optioneel)

Als je in Profit Financieel verbijzonderingen gebruikt kun je de boekingen van het onderhanden werk ook verbijzonderen.

Lees hier meer.

5. Stamgegevens


 

Per project leg je vast welke methode je wilt gebruiken.

Lees hier meer.

Wanneer je dit niet altijd handmatig wilt doen, kan je er ook voor kiezen om dit in de context van je projectprofiel vast te leggen.

 

Let op: Als je in een project de OHW-methode gekozen hebt voor projectvoortgang per projectfase, voeg je ook projectfases toe. Je bepaalt hoe een fase doorbelast wordt en dit kan invloed hebben op de OHW-methode van deze fase en dus ook op de manier van journaliseren.

Lees hier meer.

6. Journaliseren


 

Wanneer je de onderhanden werk boekingen wilt doorzetten naar Financieel, ga je deze journaliseren. Als je het onderhanden werk in het grootboek up-to-date wilt houden, moet je deze stap regelmatig uitvoeren.

De journaalpost(en) wordt, als je zelf geen boekingsdatum opgeeft, aangemaakt met de datum van de nacalculatie.

Lees hier meer.

 

7. Projectvoortgang


 

Door de projectvoortgang kan je per periode de voortgang vastleggen. Hier zijn 3 methoden voor die je in je project vastlegt.

 • op basis van uren
 • op basis van kosten
 • handmatig

Als je je projectvoortgang op 'Handmatig' hebt ingesteld, voeg je telkens (bijv. eens per week) de voortgang in.

Bij de andere methoden voor projectvoortgang, berekent Profit deze zelf. Deze kun je bijstellen.

Je kunt de voortgang ook via InSite vastleggen en raadplegen.

Lees hier meer.

8. Tussentijds resultaat


 

De financieel verantwoordelijke neemt het tussentijds resultaat van de projecten.

Daarvoor voegt hij eerst de voorgaande periode toe. Daarna voegt hij eventueel een bijstelling toe en sluit vervolgens de periode af. Met het afsluiten van een periode worden de journaalposten klaargezet.

De berekening van tussentijds resultaat is afhankelijk van de instelling ‘methode projectvoortgang’.

Lees hier meer.

9. Afmelden


 

Een onderhanden werk project kan je met deze methode alleen in zijn geheel afmelden. Hierdoor komt het saldo van het onderhanden werk op nul.

Op dat moment boek je het onderhanden werk dat op de balans staat over naar de verlies- en winstrekening.

Wanneer je een project in zijn geheel afmeldt, wordt ook het gelijknamige vinkje in de eigenschappen van het project ook aangevinkt.

Lees hier meer.

10. Gegevensverzameling


 

Om een onderhanden werk positie te bepalen is er een speciale gegevensverzameling beschikbaar.

Onderhanden werk mutaties.

Vanuit deze verzameling kun je zelf een analyse bouwen.

Lees hier meer.

11. Standaard inrichting

 


 

(checklist)

Controleer de standaard meegeleverde basisinrichting aan de hand van onderstaande rubrieken.

 • Autorisatie gecontroleerd
 • Rapportlay-out volledig
 • Berichtsjabloon in orde
 • Dashboard actief
 • Workflow gecontroleerd
 • Signalen gedeblokkeerd
 • Proces in testomgeving doorlopen

Conversie


Nadat je de inrichting hebt gedaan, moet je er nog voor zorgen dat de data in Profit komt te staan. Hoe je om gaat met conversiewerkzaamheden lees je hier.

Wat


 

Beschrijving


 

Advies


 

1. Profielen

Voor het snel opvoeren van het project maak je gebruik van projectprofielen. 

Maak de benodigde profielen aan.

2. Projectgroep

Bij het opvoeren van het project is de projectgroep een verplicht veld. Zorg er dus voor dat je de verschillende groepen eerst aanmaakt.

Maak de benodigde projectgroepen aan. 

3. Project

Op het project geef je aan of je wilt werken met onderhanden werk integratie en ook nog welke methode van toepassing is.

Maak de projecten aan, en bij grote aantallen is er een import aanwezig.

Dit vind je nu al standaard in Profit


We helpen je graag op weg met de standaarden die wij alvast voor je gemaakt hebben. Zo kan je sneller aan de slag. De standaarden zijn voor alle klanten beschikbaar.

Ga je nu starten met een nieuwe omgeving?

 

Als je vandaag gaat starten met een nieuwe omgeving die door ons wordt aangemaakt dan werk je met een template omgeving. Dit is een omgeving die naast de Profit-inrichting specifieke brancheonderdelen mee heeft gekregen. In deze omgeving hebben we bovenop de standaard Profit-onderdelen alvast inrichting voor je gedaan. Bijvoorbeeld aanvullende type dossier/workflows, declaratieprofielen, signalen, InSite-inrichting, autorisatie en weergaven.

Wat


 

Type


 

Beschrijving


 

Project fixed price

Profiel

Voorbeeld projectprofiel.

Project met ordermanagement

Profiel

Voorbeeld projectprofiel.

Project zonder ordermanagement

Profiel

Voorbeeld projectprofiel.

 

 

Beschikbare cursussen


Wil je een cursus volgen over een onderwerp van dit thema?