Loonmutaties

Mutaties op de parameter van de looncomponent.

Introductie

 

Je kunt variabele loonmutaties boeken in het boekingsprogramma Boeken loonmutaties. Vaste loonmutaties leg je vast onder de eigenschappen van een medewerker.

Je kunt vaste en variabele loonmutaties ook door de medewerker laten vastleggen in InSite met Payroll Workflows. Op deze manier wordt de medewerker verantwoordelijk voor het vastleggen en kiezen van bepaalde regelingen en toeslagen. 


Je kunt waarden op de volgende niveaus vastleggen:

 • Cao
 • Werkgever
 • Medewerker
 • Boekingsprogramma

Profit Payroll heeft een hiërarchische opbouw. Hierbij geldt dat je de gegevens zoveel mogelijk op het hoogste niveau vastlegt. Het hoogste niveau in de salarisverwerking is de Basis CAO of Profit CAO, het tussenniveau is werkgever en het laagste niveau is medewerker. Waarden, die je op een hoog niveau vastlegt, werken automatisch door naar alle onderliggende niveaus.


Door het tijdsafhankelijk vastleggen van waarden is het mogelijk de historie te bewaren en berekeningen in het verleden opnieuw te maken. Ook is het mogelijk om afspraken, die tijdelijk, of in de toekomst gaan gelden, nu al in te voeren met zowel de begin- als de einddatum. Hierdoor heb je bij het aflopen van de termijn voor de afspraak, geen omkijken meer naar de gemaakte afspraak. Bijkomend voordeel is dat een wijziging in een historische waarde, automatisch leidt tot TWK-mutaties.

Voordelen:

 • Je hele looninrichting regel je centraal in de cao.
 • Afwijkingen kunnen op de medewerker en of werkgever wordt vastgelegd.
 • Tijdsafhankelijk vastlegging van waarden.

Bereid je goed voorVoordat je direct aan de slag gaat met de inrichting is het goed dat je nadenkt over onderstaande vragen. Dit zijn bepalende keuzes voor de inrichting van het proces. Ga je dit samen oppakken met bijvoorbeeld een AFAS consultant, zorg dan dat je deze vragen goed hebt voorbereid voordat de consultant op de stoep staat.
 

 1. Inrichting
  Bepaal per looncomponent of je de looncomponent gebruikt voor variabele en/of vaste loonmutaties.

Tip van de consultantRegel zoveel mogelijk in op cao-niveau. Wijk af bij de werkgever en/of bij de medewerker. Het top-down principe.

De medewerkers hebben een contract bij een werkgever. Omdat op alle bovenliggende niveaus waar mogelijk de salarisvariabelen van de looncomponenten een waarde hebben gekregen, hoef je bij de medewerker alleen waarden in te vullen die voor één medewerker specifiek van toepassing zijn.

Tijdens het boeken van variabele loonmutaties kun je meerdere regels per medewerker boeken, maar je kunt ook op verschillende medewerkers boeken in dezelfde periode en werkgever. Wil je een pro forma draaien van deze boeking, selecteer een geboekte regel van de betreffende medewerker en klik op de actieknop Pro forma.

Welke functionaliteit krijg je in

Wat richt je in.

1. Cao

Je kunt in de cao de parameters van de looncomponenten waar nodig tijdsafhankelijk aanvullen en/of aanpassen.   

In het veld Mutaties bij cao toestaan zie je of je op cao-niveau een waarde kunt toevoegen. Dit veld onderhoudt AFAS voor looncomponenten met een stamnummer.

Lees hier meer.

Moet je de inrichting van de looncomponenten nog doen? Richt dit dan eerst in.

 

2. Werkgever


 


Je kunt per werkgever de parameterwaarde van de looncomponenten aanpassen.
De aanpassingen gelden alleen voor medewerkers van de betreffende werkgever die van de betreffende cao gebruik maken.


Let op:

Zorg dat de parameter van de looncomponent zichtbaar is bij de werkgever. Lees hier meer.

Zorg dat de parameter van de looncomponenten muteerbaar is bij de werkgever. Lees hier meer.

3. Medewerker


 


Je legt looncomponenten vast bij de medewerker als je wilt afwijken van de inrichting op een hoger niveau. Profit zal de ingestelde looncomponenten tijdens de door je ingestelde geldigheidsduur meenemen in de verloning.


Let op:

Zorg dat de parameter van de looncomponent zichtbaar is bij de medewerker. Lees hier meer.

Zorg dat de parameter van de looncomponenten muteerbaar is bij de medewerker. Lees hier meer.

4. Boekingsprogramma


 


Voor incidentele wijzigingen kun je een variabele loonmutatie boeken. De boekingslay-out bepaalt welke velden je moet boeken. Je kunt voorkeurswaarde meegeven in je boekingslay-out.
Wil je de boekingslay-out Loonmutaties per medewerker (Profit) aanpassen? Lees hier meer. 

Zorg dat de parameter van de looncomponenten muteerbaar is voor variabele loonmutaties.
Lees hier meer.

Voorkom dubbele loonmutaties. 
Lees hier meer.

5. Raadplegen


 


Vaste loonmutaties
Je kunt de looninrichting controleren via de functionaliteit Payroll-regeling beheren. Met deze functie kun je op cao-, werkgevers- en medewerkersniveau alle gemuteerde parameterwaarden raadplegen en wijzigen.
Wil je berekende uitkomst van looncomponenten controleren? Dit doe je middels het Standenregister.
Lees hier meer.

Variabele loonmutaties
Je kunt de loonmutaties raadplegen via verschillende functies. Het overzicht Overzicht loonmutaties geeft je de mogelijkheid de boekingen te controleren over jaren en perioden heen. Daarnaast zie je in de kolom Geboekt door de gebruiker die de loonmutatie heeft geboekt. En je kunt middels de actieknop Verwijderen de geselecteerde loonmutaties collectief verwijderen.
Lees hier meer.

6. Standaard inrichting(checklist)

Controleer de standaard meegeleverde basisinrichting aan de hand van onderstaande rubrieken.

 • Autorisatie gecontroleerd
 • Rapportlay-out volledig
 • Berichtsjabloon in orde
 • Dashboard actief
 • Workflow gecontroleerd
 • Signalen gedeblokkeerd
 • Proces in testomgeving doorlopen

Conversie


Nadat je de inrichting hebt gedaan, moet je er nog voor zorgen dat de data in Profit komt te staan. Hoe je om gaat met conversiewerkzaamheden lees je hier.

Wat


 

Beschrijving


 

Advies


 

1. Import Vaste Loonmutaties

Je kunt de vaste loonmutatie importeren in Profit. Je bepaalt per looncomponent op welke parameter van de looncomponent je een waarde wilt importeren.

Voor de werkgever:
HRM / Beheer / Import Payroll / Werkgever/parameter


Voor de medewerker:

HRM / Beheer / Import medewerker Payroll / Salarisparameter

 

Een mutatie op de bestaande parameter waarde is ook mogelijk, de begindatum van de huidige boeking, die wilt gaan muteren, is dan van essentieel belang tijdens de import.

Lees hier meer.

2. Import Variabele loonmutaties

Je kunt loonmutaties boeken op looncomponenten die onregelmatig bij de medewerkers worden toegepast of waarvoor de waarde in elke verloningsperiode anders is of kan zijn.

Je kunt loonmutaties importeren via HRM / Beheer / Import medewerker Payroll / Loonmutatie.

Lees hier meer.

 

Dit vind je nu al standaard in Profit


We helpen je graag op weg met de standaarden die wij alvast voor je gemaakt hebben. Zo kan je sneller aan de slag. De standaarden zijn voor alle klanten beschikbaar.

Ga je nu starten met een nieuwe omgeving?

 

Als je vandaag gaat starten met een nieuwe omgeving die door ons wordt aangemaakt dan werk je met een template omgeving. Dit is een omgeving die naast de Profit-inrichting specifieke brancheonderdelen mee heeft gekregen. In deze omgeving hebben we bovenop de standaard Profit-onderdelen alvast inrichting voor je gedaan. Bijvoorbeeld aanvullende type dossier/workflows, declaratieprofielen, signalen, InSite-inrichting, autorisatie en weergaven.

Wat


 

Type


 

Beschrijving


 

Basis CAO

Cao

In de ERP template is de Basis CAO aanwezig.

 

Beschikbare cursussen


Wil je een cursus volgen over een onderwerp van dit thema?