Onderwijsaanlevering

Digitaal informatie delen.

Introductie

 

Voor het digitaal aanleveren van gegevens aan de verschillende instanties kun je gebruik maken als je bent gestart met een template waarbij de onderwijs activering is aangezet. Deze activering kun je niet ongedaan maken. Je moet uiteraard nog wel de nodig aanvullende inrichting doen om de aanlevering te kunnen doen. 

De aanleveringen verschillen per type onderwijsinstelling en kennen ook nog een ander tijdsschema van inlevering. 

Voordelen:

  • Zowel de jaar-, maand- als kwartaalbestanden zijn aan te maken.
  • Lerarenregister is ook al beschikbaar. (Nog niet verplicht)

Lees meer over onderstaande deelthema's

 

 

DUO

 

Deze aanlevering is noodzakelijk voor de sectoren Primair Onderwijs, Voorgezet Onderwijs en MBO (cao BVE). Hieronder vallen de kwartaal- en jaaraanlevering DUO en de jaarlijkse aanlevering GGL.

MBO Raad

 

Deze aanlevering is noodzakelijk voor het aanleveren van de verzuiminformatie over alle medewerkers aan de MBO Raad, brancheorganisatie van alle rijksbekostigde mbo-instellingen in Nederland. Je doet de aanlevering twee keer per jaar.

HBO Raad 

 

Uit de zogenoemde RAHO (Registratie Arbeidsrelaties Hoger Onderwijs) aanlevering kan kwantitatieve informatie over personeelsformaties van hogescholen afgeleid worden. De aanlevering is in april en in oktober.

Risicofonds

 

Deze aanlevering is noodzakelijk voor de sector Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs. Dit is een maandelijkse aanlevering met een jaaroverzicht aan het einde van het jaar.

VFPF

 

Voor de sector Primair Onderwijs is de aanlevering VFPF beschikbaar. De nieuwe aanlevering heeft als doel de vaststelling en invordering van de VFPF-premies, het beoordelen en betaalbaar stellen van de vervangingsdeclaraties en het genereren van kengetallen op het gebied van verzuim in het Primair Onderwijs.

 

Lerarenregister

 

Een aanlevering van de actuele gegevens van de medewerkers. Deze lever je aan bij DUO.

 

Beschikbare cursussen

Wil je een cursus volgen over een onderwerp van dit thema?