Payrollfabriek

Van salarisadministrateur naar salarisregisseur.
Als je aan payroll denkt, denk je gelijk aan de salarisadministrateur. Deze administrerende rol is aan het verdwijnen, waardoor jij als salarisadministrateur tijd overhoudt voor de specialistische payrollzaken.  



Introductie


De administratieve lasten verdwijnen, omdat je processen borgt in workflows. Geautomatiseerde controles zorgen voor kwaliteit. Dit alles zorgt ervoor dat jij als salarisadministrateur meer tijd overhoudt voor de specialistische payrollzaken.  
Het is daarbij van belang dat je de processen zo goed en kwalitatief mogelijk inzet. Wees kritisch op je payrollprocessen en blijf optimaliseren!
Door de administratie in de lijn te laten plaatsvinden en de controle in het proces, kan jij als salarisadministrateur je bezighouden met de kennisintensieve zaken, zoals adviseren en innoveren. De "salarisregisseur".


Voordelen:

  • Je persoonlijke assistent voor alle controles op het payrollproces middels de Payroll Auditor.
  • Gemakkelijk inzicht met dashboards.
  • Administratieve handelingen verdwijnen door de Payroll Workflow.
  • Mutaties verstoren niet je controleproces omdat je de verloningsperiode kunt dichtzetten.
  • Meer tijd voor kennisintensieve zaken, zoals adviseren en innoveren.


Lees meer over onderstaande deelthema's




1. Mutaties


Het salarisverwerkingsproces is continu onderhevig aan veranderingen, de 'mutaties'.

De taak van de salarisregisseur is dat alle mutaties zo goed en foutloos mogelijk worden ingestuurd en verwerkt. 
Hoe zorg je ervoor dat het mutatieproces in control is en blijft?

2. Verwerken tot accorderen


Het doel van de salarisverwerking is een correcte berekening van het salaris.

Het proces van de verwerking bestaat uit een tal van onderdelen. Te beginnen bij periodieken toekennen, gevolgd door de voorlopige verwerking, de tussentijdse controle middels de Payroll Auditor en het uiteindelijke controleproces middels dichtzetten periode. Dit alles voer je uit voor je gaat accorderen.


3. Resultaat


Na het accorderen van een salarisverwerking sluit je de verwerkingsperiode af en worden direct verschillende acties uitgevoerd:

  • Journalisering
  • Loonstroken
  • Betalingen
  • Aangiften

Daarnaast zet je de aangiften klaar voor verzending om deze te versturen.

4. Jaarovergang


Voor de jaarovergang payroll sluit je het loonjaar af en richt je payroll in voor het volgende loonjaar.
En wat als je nu een jaaroverschrijdende correctie hebt?

Lees hier meer.


5. Meerjarenbegroting


In een begrotingsomgeving (budgetomgeving) kun je een meerjarenbegroting maken voor de loonkosten voor toekomstige jaren op basis van de nu bekende cijfers (franchises, belastingschijven, loonschalen, enzovoort).

Lees hier meer.


Beschikbare cursussen

Wil je een cursus volgen over een onderwerp van dit thema?