Mutaties

Van salarisadministrateur naar salarisregisseur.

Introductie

Ben je de regisseur van je eigen payroll mutatieproces?
Het uitgangspunt van de salarisadministrateur is dat je vrijwel geen administratieve handelingen uitvoert. Als je gaat focussen op de administratieve last van de salarisadministratie, dan past de titel "salarisregisseur" veel beter. Deze regisseur heeft een andere en belangrijkere rol in het payrollproces. Door de administratie in de lijn te laten plaatsvinden en de controle in het proces, kan jij als salarisadministrateur je bezighouden met adviseren en innoveren. 

Neem de regie in eigen hand!

Voordelen:

  • Je legt de gegevens vast bij de bron.
  • De controle vindt plaats in het proces.
  • Elimineer de uitzondering en automatiseer alle mogelijke mutaties.

Lees meer over onderstaande deelthema's

1. Stamgegevens

 

Er zijn nog een aantal mutaties die je nog niet-workflowgestuurd kunt wijzigen. Denk aan leningen en loonbeslagen. Je legt deze wijzigingen vast in de stamgegevens van de medewerker in Profit.

Regel deze niet-workflowgestuurde mutaties intern goed wat betreft autorisatie, want deze mutaties hebben ook invloed op je payrollproces!

Heb je de autorisatie nog niet goed ingericht of nagelopen? Vergeet dit niet!

2. Loonmutatie

 

Een loonmutatie is een boeking op een looncomponent die meerdere perioden geldig is. Je legt je looninrichting op 4 verschillende niveaus vast:

  • Cao-niveau.
  • Werkgeversniveau.
  • Medewerkersniveau.
  • Variabele loonmutaties.

De basis van de verloning ligt vast in de cao. Richt dit hoogste niveau zo slim en volledig mogelijk in, zodat je alleen de uitzonderingen vast hoeft te leggen op medewerkersniveau.

Een variabele loonmutatie van is een boeking op een looncomponent waarvan de waarde periodiek verschillend kan zijn. Je boekt een loonmutatie daarom ook altijd op een specifieke periode.

3. Payroll Workflow

 

Je kunt vaste en variabele loonmutaties door de medewerker laten vastleggen in InSite. Je legt hierdoor de verantwoordelijkheid in de lijn, de gegevens worden bij de bron vastgelegd en je hebt een betere audittrail. 

Je verhoogt de kwaliteit van de mutaties door conditionele controles in te bouwen en je dwingt een correcte beoordelingsroute af door te werken met condities. 
 

4. Declaratie

 

Een medewerker wil gemaakte kosten declareren. Denk hierbij aan het declareren van (zakelijke) kilometers, lunchkosten, kosten van hotelovernachtingen en parkeerkosten.
De medewerkers boeken deze declaraties in InSite. Profit betaalt de geboekte (goedgekeurde) declaraties automatisch uit met het salaris.

5. Urenverantwoording

 

Medewerkers die je per uur verloont, boeken zelf hun (over)uren. Dit wordt automatisch in de loonadministratie verwerkt.

6. TWK

 

Doordat je alle relevante gegevens tijdsafhankelijk vastlegt, kun je achteraf wijzigingen in geaccordeerde perioden verwerken. Deze wijziging noemen wij een Terugwerkende Kracht (TWK).

De TWK-mutaties worden in de eerstvolgende verloning meegenomen, ze zorgen voor een gecorrigeerde journaalpost, een vervangende loonstrook en een aangepaste loonaangifte.
 

7. Nabetaling na uitdienst

 

In Profit kun je een nabetaling verrichten voor medewerkers die uit dienst zijn getreden. Er is sprake van een werkelijke nabetaling bij een ontslagvergoeding, pensioenuitkering of gouden handdruk. Deze verwerk je in een nabetalingscontract.

Een nabetaling voor het contract dat je inmiddels beëindigd hebt, zoals de gewerkte uren van de vorige periode of de overuren, zijn geen werkelijke nabetalingen. Deze verwerk je als correcties.

Lees hier meer.

8. Import

 

De importfunctionaliteit maakt het mogelijk grote hoeveelheden data in één keer te importeren.

Er zijn verschillende importfuncties:

  • Toevoegen van nieuwe gegevens (die nog niet in Profit zijn vastgelegd)
  • Het wijzigen van bestaande gegevens.
  • Een combinatie van bovenstaande importfuncties.

Lees hier meer.

 

Lees meer over de branchespecifieke deelthema's

Ga je vandaag de dag starten met een nieuwe omgeving in deze branche dan zijn onderstaande thema's beschikbaar.

Branche Zorg & Welzijn

Meerkeuzesysteem 

arbeidsvoorwaarden (MKSA)

 

Bij het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden maak je gebruik van de mogelijkheid om een deel van je arbeidsvoorwaarden flexibel in te zetten voor iets anders. Je wisselt een bron in voor een doel, waarbij de waarde van de ruil gelijk moet zijn. 

Vanaf profit 17 zal je dit gaan invullen door middel van het keuzemodel.

 

Keuzemodel

 

 

Vanaf Profit 17 heb je de mogelijkheid om gebruik te maken van het keuzemodel. (Vervanging van mksa) Met het keuzemodel maak je gebruik van de mogelijkheid om een deel van je arbeidsvoorwaarden flexibel in te zetten. Je wisselt een bron in voor een doel, waarbij de waarde van de ruil gelijk moet zijn. Er worden standaard tien meest gebruikte doelen meegeleverd. 

 

Individueel keuzebudget (IKB)

 

Het individueel keuzebudget is een vrij besteedbaar budget dat je kunt besteden. Je beslist zelf waaraan en wanneer je het budget besteedt. Maak je geen keuze dan wordt je keuzebudget aan het einde van je dienstverband of in de laatste periode van het jaar uitbetaald.

 

Branche Onderwijs

Cafetariamodel

 

Bij het cafetariamodel maak je gebruik van de mogelijkheid om een deel van je arbeidsvoorwaarden flexibel in te zetten voor iets anders. Je wisselt de bron in voor een doel, waarbij de waarde van de ruil gelijk moet zijn. Binnen het onderwijs wordt dit vaak ingezet voor reiskosten uitruil, vakbondscontributie en fietsplan. De werking is gelijk aan het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden uit zorg & welzijn.

 

Keuzemodel

 

Je hebt e de mogelijkheid om gebruik te maken van het keuzemodel. (Vervanging van mksa) Met het keuzemodel maak je gebruik van de mogelijkheid om een deel van je arbeidsvoorwaarden flexibel in te zetten. Je wisselt een bron in voor een doel, waarbij de waarde van de ruil gelijk moet zijn. Er worden standaard tien meest gebruikte doelen meegeleverd. 

 

Branche Overheid

Individueel keuzebudget (IKB)

 

 

Het individueel keuzebudget is een vrij besteedbaar budget dat je kunt besteden. Je beslist zelf waaraan en wanneer je het budget besteedt. Maak je geen keuze dan wordt je keuzebudget aan het einde van je dienstverband of in de laatste periode van het jaar uitbetaald.

 

Beschikbare cursussen

Wil je een cursus volgen over een onderwerp van dit thema?