Branche Flex

Wordt onze kandidaat jouw medewerker?

Introductie

 

Het automatiseren van de diverse processen binnen de flexbranche verdient specifieke aandacht. Er wordt met de volledige applicatie gewerkt waardoor er een uitgebreide beschrijving gemaakt is. Op de pagina's vind je koppelingen naar zowel de standaard onderdelen als naar de branche specifieke. De termen die worden gebruikt zijn de termen van Profit en kunnen afwijken van de termen die in jullie organisatie wordt gebruikt.


Let op:

Tip van onze consultants

Maak eerst een aantal plaatsingen aan voordat je daadwerkelijk gaat beginnen met je inrichting. Zo zie je precies welke onderdelen je straks tegenkomt met het inrichten en wat de werkwijze is. Dit doe je in de Flex demo omgeving. Deze FLEX demo omgeving moet je zelf aanvragen via het kopiëren van een omgeving .

Lees meer over onderstaande onderdelen

 

 

Flex medewerker

Voor de flex medewerkers zijn er een tweetal thema's opgenomen. Deze behandelen het volledige proces van het uitzendbureau of detacheerder aan zowel de klantkant waar de factuur naartoe moet of als aan de medewerker kant die verloond moet worden.  

Van klantcontact naar kandidaat contract

 

Om alle afspraken tussen je organisatie en de klant zo efficiënt mogelijk vast te leggen werken we weer met veel standaarden. 

Daarbij moet je denken aan het kostprijsmodel, itemset, prijsafspraken, klantovereenkomst en plaatsingscontracten. 

Van gewerkt uur tot betaalde factuur

 

Voor de flexbranche, detachering of uitzendbranche gaat het om twee belangrijke processen.

  • Verlonen van gewerkte uren
  • Factureren van de gewerkte uren

Door gebruik te maken van dezelfde bron ben je in staat om nauwkeurige margeberekeningen te maken. 

 

Uitzendorganisatie of detacheerder/payrollorganisatie

Uiteraard zit er achter de flex medewerkers een hele organisatie, die ook geautomatiseerd moet worden. Die thema's vindt je hieronder.

Strategisch HR 

 

Je hebt een bepaalde basisinrichting nodig om alle processen rondom je medewerkers goed te laten verlopen.

HRM vastlegging is de grondslag voor een salarisverwerking. Je koppelt de medewerker aan een werkgever, een functie, een organisatorische eenheid en aan arbeidsvoorwaarden.

Als dat is gedaan heb je het belangrijkste gehad. Je zult alleen wel de werkgever, functies, organigram en arbeidsvoorwaarden moeten definiëren.

 

Payrollfabriek

 

Het werk van een salarisadministrateur is allang niet meer dat van invoeren van wat losse mutaties.

De moderne administrateur zorgt ervoor dat de mutaties komen uit diverse workflow gestuurde processen waarbij medewerker en manager of leidinggevende ook een taak hebben.

Een perfecte invulling van het Individueel keuze budget.

De controlerende werkzaamheden worden steeds belangrijker. Daarbij wordt de administrateur geholpen door BI dashboards en de Payroll auditor.

Doordat verschillende afdelingen een rol hebben in het proces spreken we van een payrollfabriek. 

Grip op je administratie

 

AFAS streeft naar een optimale automatisering van financiële processen. Wij noemen dat ook wel ‘Boekhouden met het licht uit'.

Het doel is zoveel mogelijk administratieve handelingen door de software te laten uitvoeren, waardoor jij meer tijd overhoudt voor echt belangrijke zaken, zoals het informeren en adviseren van andere afdelingen en collega's op basis van actuele informatie.

Jouw afdeling en organisatie worden naar een hoger plan getild, door op een ander niveau met de administratie om te gaan.

Hoe je Profit optimaal moet inrichten en gebruiken zullen we in de diverse deelthema's toelichten.

CRM en de klantreis

 

De klant staat centraal in je dagelijkse werkzaamheden. Het bouwen aan een goede relatie begint bij het vastleggen van de juiste gegevens in CRM. De klantreis kun je grofweg in drie fases inrichten, namelijk de prospectfase, de klantfase en einde klant. 

Om het contact met je relaties goed te houden is het essentieel om zoveel mogelijk van ze te weten en dat vast te leggen. Alleen dan kun je optimaal anticiperen op alles wat hen aangaat: wensen, vragen, voorkeuren, maar ook klachten. Een goede dienstverlening levert je uiteindelijk veel op, maar dat kan alleen als je een actueel en compleet beeld hebt over wat er bij de relaties leeft.

Interne organisatie 

 

De interne organisatie is een proces op zich. Ze behoren niet tot de kernactiviteiten van de uitzend organisatie of detacheerder, maar moeten er wel zijn in het dagelijkse gebruik.

Deze processen worden over het algemeen ingericht met een workflow, zodat de afhandeling volledig digitaal plaats kan vinden.

Voor deze processen is vaak ook een portaal beschikbaar, zodat je de documentatie over het proces ook overzichtelijk kunt presenteren.

 

Basisinrichting 

 

Welke onderdelen zul je in de basis goed moeten inrichten om optimaal gebruik te maken?

Profit is een geïntegreerd product waarin je veel gegevens eenmalig en centraal vastlegt.

In dit gedeelte voeg je de eerste omgeving toe en leg je bedrijfsadministratieve basisgegevens vast.

Basisgegevens worden vaak in meerdere onderdelen van Profit gebruikt.

 

Beschikbare cursussen

Wil je een cursus volgen over een onderwerp klik dan door.