Inrichten

Niet procesgebonden inrichting.

Introductie

 

Naast de verschillende thema's heb je binnen Profit te maken met het inrichten van de diverse onderdelen. Het inrichten zelf is geen thema of proces. Het betreft vaak eenmalige instellingen of onderdelen die minimaal aanwezig moeten zijn om met Profit te werken. Al deze zaken hebben we ondergebracht in het hoofdstuk inrichten.

 

Wat richt je in

1. Itemset

 

Een itemset is een bundeling van werksoorten en kostensoorten die wordt gebruikt voor een bepaalde branche of cao.

Deze heb je nodig om de inleners beloning na te streven, want de flex medewerker moet gelijk beloond worden als de eigen medewerkers van het bedrijf waar gewerkt wordt.

 

 

2. Kostprijscomponenten

 

De kostprijsfactor die hoort bij een werksoort of kosten, is opgebouwd uit een aantal componenten. 

Door de procentuele verdeling van deze opbouw op te geven kun je tot op detailniveau de verschillen tussen de voorcalculatie en de nacalculatie analyseren. 

Gebruik je de kostprijsfactor van de componenten niet, dan leg je de kostprijsfactor vast in het kostprijsmodel.

 

3. Kostprijsmodel

 

Het kostprijsmodel is het rekenkundige model dat je als grondslag gebruikt voor het bepalen van de kostprijs in de prijsafspraak en plaatsing van een flex medewerker.

De kostprijsfactor kun je opgeven per item, fase, type uitzendwijze en type contract.

 

 

 

 

4. Permissieschema

 

In het permissieschema leg je vast op welke items de kandidaat wel of niet mag boeken. 

Ook leg je vast of de beoordeling via een workflow moet worden gedaan en of deze intern of extern gedaan wordt.

 

5. Inrichten algemeen

 

Bij het werken met Profit gaan we uit van een omgeving. Binnen de omgeving leg je op het hoogste niveau instellingen vast die voor alle modules werken.

Denk daarbij aan de PCC, communicatieprofielen, mailserver etc.

6. Inrichten administratie

 

Het inrichten van een administratie is meer dan alleen maar een aantal instellingen invoeren.

De btw-inrichting, rapportagestructuur, procuratie en het maken van de bankkoppeling zijn slechts een paar voorbeelden.

7. Inrichten HRM

 

Wil je optimaal gebruik maken van alle HRM functionaliteiten dan zul je van bovenaf moeten beginnen met een cao, werkgever en het belangrijkste van alles het organigram. Maar ook wagenpark, medewerkerdossier en feestdagen moet je wel gaan gebruiken.

8. Inrichten payroll

 

Gebruik je HRM als basis voor het verlonen van de medewerkers? Het inrichten van de de cao, werkgever en de betalingen zijn daar onderdelen van. 

Uiteraard komen ook de payroll auditor en loonbeslag aan bod.

9. Inrichten projecten

 

Voordat je optimaal kunt werken met een projectadministratie zul je eerst moeten basis moeten inrichten. 

Denk aan periodetabel, geldigheidscombinatie, uren boeken zijn slechts een paar voorbeelden. 

10. Inrichten facturatie

 

Het visitekaartje van je organisatie is toch wel de factuur die je verstrekt aan de klant voor de geleverde goederen of diensten. Het gevolg van de factuur is natuurlijk de financiële verwerking en de instellingen die je daarvoor moet doen.

Beschikbare cursussen

Wil je een cursus volgen over een onderwerp klik dan door.