Van gewerkt uur tot betaalde factuur

De bron wordt gebruikt voor twee processen.

Introductie

 

De bron voor de facturatie en de verloning is de vastlegging van de uren en kosten. Als deze worden vastgelegd worden conform de prijsafspraken met de klant de juiste tarieven voor kostprijs en verkooptarief in de declaratie opgenomen. Vervolgens is het mogelijk om de klant te laten accorderen dat de gegevens juist zijn, waarna er een goedgekeurde declaratie ontstaat. Vanuit deze declaratie starten de processen voor de verloning en de facturatie.

Voor de verloning maken we onderscheid tussen de week verloning, vier weken verloning en een maand verloning.

Voor de facturatie worden over het algemeen de instellingen van de klantovereenkomst gebruikt. 

Voordelen:

  • Eén bron waarvandaan verloond en gefactureerd wordt.
  • Klant heeft controlerende rol in het proces.
  • Volledig digitaal.

Uren registratie

Uren boeken via App
 

Uren en kosten kun je boeken via de AFAS Pocket App. Heb je alle uren geboekt van de plaatsing, dan stuur je deze, en dat noemen we declareren.

De declaratie voor uitzendkrachten zijn te vergelijken met de papieren werkbriefjes van vroeger.

Uren goedkeuren via klantportal

 

Alle klanten van ons bedrijf hebben toegang tot een beveiligd gedeelte van de website. Dat noemen we de klantportal. Je moet erop inloggen als contactpersoon van een organisatie.

Ben je bij ons bekend bij meerdere organisaties, dan krijg je een keuzelijstje voor welke organisatie je wilt inloggen.

Op de klantportal heb je drie rollen, namelijk beheerder klantportal, medewerker kantportal en besteller klantportal.

Correcties

 

Nadat er verloond en gefactureerd is kan er toch nog een correctie moeten plaatsvinden op de declaratie.

Daar zijn verschillende methoden voor.

Declaratie verloning

Declaratie verloning

 

De verloning van de ingediende declaratie kan pas plaatsvinden als deze is goedgekeurd.

Je kunt de declaratie op twee verschillende manieren verlonen.  Het verschil tussen de methodes wordt uitgelegd tijdens het inrichten van dit proces.

Declaratie facturatie

Declaratie facturatie

 

Afhankelijk van het verkooprelatieprofiel bij de klant en de instellingen op de klantovereenkomst worden de goedgekeurde declaraties gefactureerd. 

Reversed billing

 

Bij reversed billing stuurt de klant een bestand met mutaties van alle flex medewerkers. Deze wordt verwerkt en gebruikt voor de verloning en de facturatie. 

Selfbilling proces

 

We verzorgen de inkoopfactuur naar de ZZP'er. 

Correcties factureren

 

Het maken van de correctiefacturen is buiten het normale declaratieproces gehouden. Hierdoor wordt dat proces niet verstoort.

Overigens is het wel gewenst om de correctiefacturen ook met een vaste regelmaat te verwerken.

Wil je de correctiefactuur niet versturen dan kun je deze ook afboeken.

 

 

Aan- en afwezigheid

10. Feestdaguren

 

 

Doorbetaling van loon op een feestdag waarop de kandidaat over de referentieperiode normaal op deze dag gewerkt zou hebben.

11. Aanvulling op verlofuren

 

 

Tegenover de opgenomen verlofuren moet het feitelijke loon staan. Dat is het loon inclusief de vaste toeslagen. Onder deze vaste toeslagen vallen geen kostenvergoedingen.

Beschikbare cursussen

Wil je een cursus volgen over een onderwerp van dit thema?