Declaratieverloning

Verloning per week of 4 weken.

Introductie

 

Binnen de branche flex kennen we twee manieren van verlonen, die nogal verschillend van elkaar zijn. Je hebt te maken met het uitzenden van medewerkers die doorgaans per week of 4 weken worden verloond en met detachering waarbij een maandverloning de meest gebruikte vorm is. De verloning bij detachering (periodeverloning) loopt via de salarisverwerkingscockpit en de week of 4 weken verloning van het uitzenden loopt via de declaratiecockpit. De overige verschillen staan verderop in een tabel.

Voordelen:

 • Door de geplande taak worden er elke 10 minuten de goedgekeurde declaraties verwerkt.
 • De declaratieverloning heeft als voordeel dat de gegevens overgenomen worden uit de prijsafspraak.
 • Declaratieverloning kan dagelijks.

 

Voorbereiding


 • Bepaal of je kunt gaan werken met de declaratieverloning.
 • Bepaal of je de geplande taak wilt laten uitvoeren.

Tip van de consultant


De weergaven binnen de decaratiecockpit laten zien in welk stadium de goedgekeurde declaratie is. Het wordt hierdoor een continu proces waarbij meerdere keren per dag gegevens verwerkt, beoordeeld en betaald kunnen worden.

 

Welke functionaliteit krijg je in

Profit


 • Declaratiecockpit
 • Salarisverwerkingscockpit

Wat richt je in.

 

Declaratieverloning

Indien je gebruikt maakt van de declaratieverloning dienen de volgende onderdelen ingericht te zijn. De verloning doe je binnen de declaratiecockpit en je gebruikt de salarisverwerkingscockpit om de periode te accorderen en zo met een week op te schuiven. Het moment waarop je dat doet zal wekelijks net voor de eerste verwerking zijn.

1. Salarisverwerkings-plan


 

Voor iedere periode, waarin je salarissen verwerkt, voeg je een regel toe aan het salarisverwerkingsplan.

Een regel in het salarisverwerkingsplan noemen we een perioderegel.

Indien je werkt met een weekverloning zijn er dus 53 regels in het salarisverwerkingsplan. Bij de 4 weken verloning heb je er 13. 

Je hebt extra velden tot je beschikking voor de uitbetaling van de reserveringen van  het vakantiegeld en het kort verzuim.   

2. Geplande taak

 


 

Voor het verwerken van de goedgekeurde declaraties kun je gebruik maken van een geplande taak. Deze verwerkt alle nieuwe regels om de tien minuten. 

De regels die niet verwerkt kunnen worden komen bij het tabblad meldingen naar voeren.  Is de regel in orde, dan komt deze bij de te betalen weergave naar voren en kan direct betaald worden. 

Lees hier meer.

3. Journaalstructuur

 


 

In de journaalstructuur koppel je per cao ieder looncomponent afzonderlijk aan een grootboek- en tegenrekening. 

Hierbij zijn 2 regels heel belangrijk:

 1. Heeft de looncomponent invloed op het Te betalen loon? Denk aan Salaris (uit uren gewerkt)  journaliseer deze op de (tegen)rekening Tussenrekening lonen. 
 2. Voor alle overige component geldt: De looncomponenten die niet in de bruto-netto berekening zitten en dus geen invloed hebben op het Te betalen loon journaliseer je NIET op de (tegen)rekening Tussenrekening lonen

Het financiële kenmerk is puur een label om overzicht te creëren in de structuur.


Let op:

Als je een CAO Update hebt geïnstalleerd, een nieuw looncomponent hebt geactiveerd kan het zijn dat je de journaalstructuur moeten bijwerken.

Lees hier meer.

4. Itemset

 


 

Een itemset is een bundeling van werksoorten en kostensoorten die wordt gebruikt voor een bepaalde branche of cao.

Deze heb je nodig om de inleners beloning na te streven, want de flex medewerker moet gelijk beloond worden als de eigen medewerkers van het bedrijf waar gewerkt wordt.

Bij elke regel geef je aan of deze moet worden verloond.

 

5. Loonschaal

 


 

(optioneel)

Een loonschaal gebruik je om lonen op systematische wijze toe te kennen aan medewerker op basis van functie en dienstjaren of leeftijd.
De loonschaal kun je binnen de activering flex koppelen aan de verkooprelatie, waardoor er per klant en per functie een loon bedrag voorhanden is.

 
 

6. Standaard inrichting


 

(checklist)

Controleer de standaard meegeleverde basisinrichting aan de hand van onderstaande rubrieken.

 • Autorisatie gecontroleerd
 • Rapportlay-out volledig
 • Berichtsjabloon in orde
 • Dashboard actief
 • Workflow gecontroleerd
 • Signalen gedeblokkeerd
 • Proces in testomgeving doorlopen

Periodeverloning

Indien je gebruikt maakt van de periodeverloning dienen de volgende onderdelen ingericht te zijn. De verloning doe je binnen de salarisverwerkingscockpit. Het bruto loon ligt vast op de medewerker en je gebruikt geen loonschalen op de itemset. Per percentage overwerk heb moet je dus werken met looncomponenten.

1. Salarisverwerkings-plan


 

Voor iedere periode, waarin je salarissen verwerkt, voeg je een regel toe aan het salarisverwerkingsplan.

Een regel in het salarisverwerkingsplan noemen we een perioderegel.

Indien je werkt met een weekverloning zijn er dus 53 regels in het salarisverwerkingsplan. Bij de 4 weken verloning heb je er 13. 

 

2. Geplande taak

 


 

Voor het verwerken van de goedgekeurde declaraties kun je gebruik maken van een geplande taak. Deze verwerkt alle nieuwe regels om de tien minuten. 

De regels die niet verwerkt kunnen worden komen bij het tabblad meldingen naar voeren.  Is de regel in orde, dan komt deze bij de te betalen weergave naar voren en kan direct betaald worden. 

Lees hier meer.

3. Journaalstructuur

 


 

In de journaalstructuur koppel je per cao ieder looncomponent afzonderlijk aan een grootboek- en tegenrekening. 

Hierbij zijn 2 regels heel belangrijk:

 1. Heeft de looncomponent invloed op het Te betalen loon? Denk aan Salaris (uit uren gewerkt)  journaliseer deze op de (tegen)rekening Tussenrekening lonen. 
 2. Voor alle overige component geldt: De looncomponenten die niet in de bruto-netto berekening zitten en dus geen invloed hebben op het Te betalen loon journaliseer je NIET op de (tegen)rekening Tussenrekening lonen

Het financiële kenmerk is puur een label om overzicht te creëren in de structuur.


Let op:

Als je een CAO Update hebt geïnstalleerd, een nieuw looncomponent hebt geactiveerd kan het zijn dat je de journaalstructuur moeten bijwerken.

Lees hier meer.

4. Verwerken tot accorderen


 

Voor de verwerking van de periodeverloning kun je dezelfde stappen doorlopen als de verwerking binnen de payrollfabriek. 

5. Standaard inrichting

 


 

(checklist)

Controleer de standaard meegeleverde basisinrichting aan de hand van onderstaande rubrieken.

 • Autorisatie gecontroleerd
 • Rapportlay-out volledig
 • Berichtsjabloon in orde
 • Dashboard actief
 • Workflow gecontroleerd
 • Signalen gedeblokkeerd
 • Proces in testomgeving doorlopen

Dit vind je nu al standaard in Profit


We helpen je graag op weg met de standaarden die wij alvast voor je gemaakt hebben. Zo kan je sneller aan de slag. De standaarden zijn voor alle klanten beschikbaar.

Beschikbare cursussen


Wil je een cursus volgen over een onderwerp van dit thema?