Van klantcontact naar kandidaatcontract

Het proces van uitzenden of detacheren.

Introductie

 

Het administratieve proces vanaf het eerste klantcontact naar een kandidaatcontract is een omvangrijk. Door een aantal onderdelen op een hoog niveau vast te leggen ontstaat de versnelling in het proces juist bij het plaatsen van de kandidaat. Leg je niets op het hoogste niveau vast, dan moet je dat bij elke plaatsing van een kandidaat doen en dat is niet wenselijk.

Door een raamwerk van afspraken vast te leggen per klant ontstaat er vooraf al inzicht in de te behalen marge op een plaatsing. Termen als itemset, kostprijsmodel, klantovereenkomst en plaatsing zul je dan ook tegenkomen in dit onderdeel. 

Bij de plaatsing wordt er automatisch een loonafspraak gemaakt. Dit is een combinatie van de prijzen voor de klant met de daarbij behorende contractafspraken met de flex medewerker. Het is als het ware een snapshot van de op dat moment geldende tarieven. 

Voordelen:

  • Inzicht in de marge voordat de kandidaat begonnen is.
  • Digitale ondertekening alle overeenkomsten.
  • Veel éénmalige inrichting, waardoor het dagelijkse werk eenvoudiger wordt.

Lees meer over onderstaande deelthema's

 

 

 

1. Itemset

 

Een itemset is een bundeling van werksoorten en kostensoorten die wordt gebruikt voor een bepaalde branche of cao.

Deze heb je nodig om de inleners beloning na te streven, want de flex medewerker moet gelijk beloond worden als de eigen medewerkers van het bedrijf waar gewerkt wordt.

2. Kostprijscomponenten

 

De kostprijsfactor die hoort bij een werksoort of kosten is opgebouwd uit een aantal componenten. 

Door de procentuele verdeling van deze opbouw op te geven ben je in staat om tot op detailniveau de verschillen tussen de voorcalculatie en de nacalculatie te analyseren. 

Gebruik je de kostprijsfactor van de componenten niet, dan leg je de kostprijsfactor vast in het kostprijsmodel.

3. Kostprijsmodel

 

Het kostprijsmodel is het rekenkundige model wat als grondslag wordt gebruikt voor het bepalen van de kostprijs binnen prijsafspraak en plaatsing van een flex medewerker.

De kostprijsfactor kan worden opgegeven per item , fase,type uitzendwijze en type contract.

4. Permissieschema

 

Binnen het permissieschema leg je vast op welke items de kandidaat wel of niet mag boeken. 

Ook leg je vast of de beoordeling via een workflow moet worden gedaan en of deze intern of extern gedaan wordt.

5. Klantovereenkomst

 

De overeenkomst met je klant waar je zaken vastlegt als functie,kostprijsmodel, itemset en uiteindelijk de plaatsing van de flex medewerker op realiseert.

Uiteraard leg je hier ook de facturatie instellingen vast.

 

6. Prijsafspraak

 

In de prijsafspraak leg je vast welke items er uit de itemset worden gebruikt en tegen welk tarief.

Je moet de prijsafspraak zien als een raamovereenkomst, waar je per plaatsing vanaf kan wijken.

 

7. Kandidaat

 

 

Je heb te maken met kandidaten die al in dienst zijn, maar je heb ook volledig nieuwe flex medewerkers die je bij de plaatsing gaat gebruiken. Voor beiden is de fase van belang. 

De fasetelling en het beoordelen of dat de medewerker naar de volgende fase kan, zijn belangrijke onderdelen.

 

 

8. Plaatsing

 

 

Dit is de feitelijke koppeling tussen de kandidaat en de klant. 

Deze leg je bij voorkeur vast via InSite, maar uiteraard kan dit ook via Profit.

Voorafgaand aan de plaatsing kun je een proefberekening aanmaken, met inzicht in kostprijs, marge en bruto/netto berekening voor de kandidaat.

9. Plaatsingbevestiging/

opdrachtbevestiging

 

Als alles is vastgelegd wil je dit in een bevestiging vastleggen, die je uiteraard digitaal kunt laten ondertekenen.

Afscheid nemen van een kandidaat

Van de meeste kandidaten neem je vroeg of laat afscheid. De meeste gaan zelf uit dienst, maar van sommigen zul je op initiatief van de werkgever afscheid nemen. Daarbij zijn de volgende onderdelen van toepassing.

1. Uitdienst workflow

 

 

Als je om welke reden dan ook de organisatie gaat verlaten, start het proces bij van uitdienst melden. Dit doe jezelf of je manager via InSite.

Je legt naast de datum van vertrek ook de reden van vertrek vast. Er wordt ook gevraagd om het privé-e-mailadres, want we blijven natuurlijk wel digitaal communiceren via het privé-e-mailadres. Denk daarbij aan loonstroken en jaaropgaven.

 

 

2. Transitievergoeding

 

 

Bij het ontslag van de kandidaat op initiatief van de werkgever is het mogelijk om een transitievergoeding uit te betalen.

 

 

Beschikbare cursussen

Wil je een cursus volgen over een onderwerp van dit thema?