Cliënt Vpb

De onderneming waarvoor je een aangifte vennootschapsbelasting invult.Introductie


Vennootschapsbelasting is een internationaal veel voorkomende directe belasting op "inkomen" die door een staat (of een lager overheidsorgaan) wordt geheven van rechtspersonen en bepaalde niet rechtspersoonlijkheid bezittende samenwerkingsverbanden. Voor de bepaling van het inkomen dat aan belasting is onderworpen, wordt veelal onderscheid gemaakt tussen rechtspersonen die in die staat gevestigd zijn (binnenlands belastingplichtigen) en rechtspersonen die niet in die staat gevestigd zijn, maar die daarentegen wel inkomen genieten dat in die staat zijn oorsprong vindt (buitenlands belastingplichtigen).


Voordelen:

 • Bij het toevoegen van een cliënt wordt automatisch een vennootschap toegevoegd.
 • Als een cliënt al bekend is als organisatie hoef je alleen specifieke gegevens vast te leggen.
 • Je kunt de aangifte doen voor zowel binnenlands- als buitenlands belastingplichtigen.


Voorbereiding


 • Voordat je de cliënten toevoeg leg je eerst de basisinstellingen vast. 
 • De cliëntengroep moet bekent zijn in Profit. Dit is een verplicht veld bij de cliënt.
 • De Becon waar de cliënt onder valt moet bekend zijn in Profit.

Tip van de consultant


In Profit Fiscaal moet je een autorisatiefilter vastleggen.

Je voegt autorisatiefilters toe voor tabellen waarop je de toegang wilt beperken. Hierbij geldt:

 • Als je alleen het filter Cliënten Vpb uitwerken gebruikt heeft een medewerker ALLE rechten op de cliënten uit dat filter.
 • Als je alleen het filter Cliënten Vpb gebruikt heeft een medewerker GEEN rechten op de cliënten uit dat filter.
 • Als je beide filters gebruikt moet een medewerker rechten hebben op dezelfde cliënten in beide filters om VOLLEDIGE toegang te hebben.

Welke functionaliteit krijg je in


Wat richt je in.

1. Cliënt VpbDe bedrijven voor wie je de vennootschapsbelasting verzorgt leg je vast als cliënt Vpb.

Je legt bij een cliënt specifieke gegevens vast die van belang zijn voor de aangifte. Je legt bijvoorbeeld vast wat het Fiscaal-nummer is, welk biljet de cliënt gebruikt en welke Behandelaar en Beoordelaar er aan de aangifte werken.

Ook leg je hier de wijze van accorderen van de aangifte vast en of de cliënt in moet kunnen loggen op de portal zodat hij zijn gegevens zelf kan onderhouden.

Lees hier meer.

2. Jaargegevens Je kunt per jaar een behandelaar / beoordelaar / adviseur en vennoot opgeven. Ook kun je de zwaarte van de aangifte aangeven.

Verder moet je hier de Becon selecteren waar de cliënt onder valt.

Lees hier meer.

3. MachtigingenOm SBA berichten van cliënten te kunnen ontvangen/ophalen, moet per cliënt per jaar per aangiftesoort een machtiging aanwezig zijn. Voor de Vpb beschik je over de volgende machtiging:

 • SBA Vpb


4. Standaard inrichting(checklist)

Controleer de standaard meegeleverde basisinrichting aan de hand van onderstaande rubrieken.

 • Autorisatie gecontroleerd
 • Rapportlay-out volledig
 • Berichtsjabloon in orde
 • Dashboard actief
 • Workflow gecontroleerd
 • Signalen gedeblokkeerd
 • Proces in testomgeving doorlopen


Conversie


Nadat je de inrichting hebt gedaan, moet je er nog voor zorgen dat de data in Profit komt te staan. Hoe je om gaat met conversiewerkzaamheden lees je hier.

WatBeschrijvingAdvies 1. Inspectie

Elke cliënt en Becon heeft contact met één belastingkantoor. Voeg deze Inspecties toe zodat je de communcatiegegevens hebt en ze kunt koppelen.

Voeg de inspecties toe voordat je Becons en cliënten toevoegt.

2. Organisatie

Je koppelt een Becon aan een organisatie. Voeg de organisatie toe voordat je de Becon vastlegt.

Voeg de organisatie(s) toe waaraan je de Becon(s) wilt koppelen.


Dit vind je nu al standaard in Profit


We helpen je graag op weg met de standaarden die wij alvast voor je gemaakt hebben. Zo kan je sneller aan de slag. De standaarden zijn voor alle klanten beschikbaar.


Ga je nu starten met een nieuwe omgeving?


Als je vandaag gaat starten met een nieuwe omgeving die door ons wordt aangemaakt dan werk je met een template omgeving. Dit is een omgeving die naast de Profit-inrichting specifieke brancheonderdelen mee heeft gekregen. In deze omgeving hebben we bovenop de standaard Profit-onderdelen alvast inrichting voor je gedaan. Bijvoorbeeld aanvullende type dossier/workflows, declaratieprofielen, signalen, InSite-inrichting, autorisatie en weergaven.

WatTypeBeschrijvingAutorisatiefilters

Autorisatie

Wil je via autorisatie alleen alle rechten op cliënten uitdelen? Gebruik dan ALLEEN het filter Cliënten Vpb uitwerken.


Wil je via autorisatie naast volledige rechten ook Alleen-lezen rechten op aangiften uit kunnen delen? Gebruik dan de filters Cliënten Vpb uitwerken en Cliënten VpbBeschikbare cursussen


Wil je een cursus volgen over een onderwerp van dit thema?