Groeperingen

Structuur binnen de items.De introductie


Het groeperen van de items is van groot belang. Niet alleen de journaalpost naar financieel hangt eraan vast, ook statistische informatie op een hoger niveau is dan mogelijk.  


Voordelen:

  • Eenmalig inrichten.
  • Structuur bepalend.
  • Koppelen aan artikel, werksoort en kosten.


Lees meer over onderstaande deelthema's


1. Artikelgroep


Voor de journalisering leg je de koppeling tussen het artikel en de grootboekrekening vast in een artikelgroep.

Daarnaast kun je verkoopmarges vastleggen en je kan de kortingen vastleggen per artikelgroep.

2. Integratiegroep


Voor de journalisering van de werksoorten en kostensoorten wordt gebruik gemaakt van integratiegroep.

De integratiegroepen gebruik je ook voor bepaling van grondslag voor tarieven of geldigheidscombinaties.


3. Presentatiegroep


Voor het verdicht presenteren van de diverse items in een artikellijst. 

De niveau's die je koppelt aan de groep bepalen ook het bovenliggende niveau.

4. Prijsgroep


In de prijsgroep leg je kortingen vast voor een bepaalde groep. Dit kan een groep klanten zijn, maar ook een groep voor een specifiek assortiment.  Denk daarbij aan een speciale winter of zomer actie.

5. Productgroep


Voor de presentatie van je artikelen op InSite of OutSite gebruik je de productgroep. 

Wanneer deze zichtbaar moeten zijn op de site geef je ook op. Denk ook hier aan een zomer en winter assortiment als voorbeeld.

6. Werksoortgroep


Afwijkend of aanvullend op de integratiegroep wil je de werksoorten indelen in facturabel, niet facturabel of indirect. 

Dit is eenvoudig te gebruiken binnen de rapportages en in het declarablilteitsdashboard.

Beschikbare cursussen

Wil je een cursus volgen over een onderwerp van dit thema?