Kosten

Zaken die je wilt doorbelasten aan je klanten.

Introductie

Kosten zijn zaken die je wilt registreren op het project en eventueel wilt doorbelasten aan je klant. Hierbij kun je denken aan kilometers, tekeningen, inhuur van medewerkers, rapporten, lunches, bijdragen in de verzendkosten, etc. Je kunt deze kosten handmatig boeken in de nacalculatie. Vanuit het boeken van inkoopfacturen boek je de kosten ook door via kostensoorten. 
Je kunt kosten inkopen en verkopen, maar je kunt er geen voorraad van bijhouden. Uiteraard kun je ze ook factureren en opnemen in offertes, orders, pakbonnen en voorcalculaties.

Ook zet je kostensoorten in voor het genereren van termijnen en de termijnfacturering. Maken medewerkers kosten en mogen ze die declareren, dan leggen ze dit vast in de declaratie op een (vooraf ingestelde) kostensoort.  

Voordelen:

  • Eenmalige vastlegging van de kosten.

Welke functionaliteit krijg je in

Wat richt je in.

1. Kostensoort


 

Kosten gebruik je voor kosten anders dan uren. 

Je kunt deze kosten zoals bijvoorbeeld kilometers en lunchkosten declareren aan je klanten.

Lees hier meer.

2. Urensoort


 

 Een urensoort kun je koppelen aan Kosten. Hiermee vult Profit automatisch een urensoort in als je bij het boeken van uren/nacalculatie kosten selecteert waarbij een urensoort is gekoppeld.

 

3. Integratiegroep


 

Maak de integratiegroepen aan om de kosten verdicht te journaliseren naar de boekhouding.

Afhankelijk van de instellingen moet je meer grootboekrekeningen opgeven.

 

4. Integratie Payroll


 

 Je kunt inrichten dat verlof- en verzuimboekingen automatisch worden omgezet in nacalculatieregels. Dit hoeft de medewerker dan niet zelf te boeken.

Daarnaast kun je het verlofrecht bepalen op basis van feitelijk gewerkte (geboekte) uren. Tijd-voor-tijd kun je helemaal via de urenregistratie afhandelen.

 

5. Standaard inrichting


 

(checklist)

Controleer de standaard meegeleverde basisinrichting aan de hand van onderstaande rubrieken.

  • Autorisatie gecontroleerd
  • Rapportlay-out volledig
  • Berichtsjabloon in orde
  • Dashboard actief
  • Workflow gecontroleerd
  • Signalen gedeblokkeerd
  • Proces in testomgeving doorlopen

Conversie

Nadat je de inrichting hebt gedaan, moet je er nog voor zorgen dat de data in Profit komt te staan. Hoe je om gaat met conversiewerkzaamheden lees je hier.

Wat


 

Beschrijving


 

Advies


 

1. Grootboekrekeningen

De grootboekrekeningen die nodig zijn voor de integratie met financieel voor de omzet en/of inkopen en die je koppelt aan een integratiegroep. 

Voeg deze handmatig toe. Bij grote aantallen is een importbeschikbaar.

2. Integratiegroepen

Kostensoorten koppel je aan integratiegroepen.

Bekijk of er standaard integratiegroepen zijn meegeleverd in je omgeving. De ontbrekende voeg je toe. Bij grote aantallen is een import beschikbaar.

3. Urensoorten

Kostensoorten koppel je aan integratiegroepen. 

Bekijk of er standaard urensoorten zijn meegeleverd in je omgeving. De ontbrekende voeg je toe. Bij grote aantallen is een import beschikbaar.

4. Kosten

De kostensoorten (items) zelf waarop je gaat boeken. 

Bekijk of er standaard kostensoorten zijn meegeleverd in je omgeving. De ontbrekende voeg je toe. Bij grote aantallen is een import beschikbaar.

Dit vind je nu al standaard in Profit

We helpen je graag op weg met de standaarden die wij alvast voor je gemaakt hebben. Zo kan je sneller aan de slag. De standaarden zijn voor alle klanten beschikbaar.

Ga je nu starten met een nieuwe omgeving?

Als je vandaag gaat starten met een nieuwe omgeving die door ons wordt aangemaakt dan werk je met een template omgeving. Dit is een omgeving die naast de Profit-inrichting specifieke brancheonderdelen mee heeft gekregen. In deze omgeving hebben we bovenop de standaard Profit-onderdelen alvast inrichting voor je gedaan. Bijvoorbeeld aanvullende type dossier/workflows, declaratieprofielen, signalen, InSite-inrichting, autorisatie en weergaven.

Wat


 

Type


 

Beschrijving


 

Kosten

Data

Er worden standaard een aantal kosten meegeleverd gekoppeld aan een integratiegroep.

Beschikbare cursussen
Wil je een cursus volgen over een onderwerp van dit thema?