Looninrichting

De looninrichting is de kern van de loonberekening.

Introductie

 

Een cao bevat een groot aantal zaken met betrekking tot de looninrichting en de arbeidsvoorwaarden. De standaard looninrichting van Profit CAO's wordt onderhouden en uitgeleverd door AFAS. Elke Profit CAO bevat dezelfde basis looninrichting, aangevuld met sectorale- en bedrijfstakregelingen die deel uitmaken van de betreffende cao.

Voordelen:

 • De Profit CAO's bevatten een ingerichte set van looncomponenten waarmee je direct een loonberekening kunt maken.
 • Wij richten de looncomponenten in volgens de landelijke, sectorale of bedrijfstakregelingen en houden dit bij middels updates.
 • Je hele looninrichting regel je centraal in de cao.

 

 


Eigen looninrichting bijwerken

 

 

 

Voorbereiding


 • Bepaal de Profit CAO waarin je brancheregelingen zijn ingeregeld. 
 • Bepaal je werkweek waarop het parttimepercentage wordt bepaald.
 • Bepaal je sector en CBS cao-code die door de Belastingdienst is vastgesteld.

Tip van de consultant


Zorg dat je zoveel mogelijk meelift op alle meegeleverde looninrichting in de cao. Dit geeft zekerheid en zorgt voor een correcte verloning.

Welke functionaliteit krijg je in

Profit


Wat richt je in.

1. Algemeen


 

Tijdens het toevoegen van de Profit CAO bepaal je een aantal belangrijke payroll zaken. Controleer deze in de eigenschappen van de cao op het tabblad Algemeen alvorens je start met de verdere looninrichting.

Is de Profit CAO nog niet toegevoegd in je omgeving? Voeg deze dan eerst toe.

 

2. Looptijd


 


De looptijd van de cao bevat de geldigheidsduur van de cao, sector en CBS cao-code.

De Belastingdienst deelt je in een sector in, en aan de hand van deze sector wordt de hoogte van de af te dragen WW-premie bepaald.

De sector en CBS cao-code die je hier vult gelden voor alle gekoppelde werkgevers en medewerkers, tenzij je voor een bepaalde werkgever of medewerker een afwijkende waarde vastlegt.

Lees hier meer.

 

3.  Looncomponent 


 


De set aan looncomponenten is het brein achter de loonberekening. 

Als je deze inrichting goed hebt staan, heb je 80% van de payroll staan! 
 

 

4. Arbeidsvoorwaarde


Een arbeidsvoorwaarde bevat instellingen die invloed hebben op de verloning.

Werkweek
De werkweek bevat het aantal dagen en uren dat standaard per week gewerkt wordt. Profit gebruikt deze werkweek om het parttimepercentage te bepalen, door per medewerker het aantal uren per week (uit het rooster) te vergelijken met het aantal uren in de werkweek uit de cao/arbeidsvoorwaarde.  
Er kan slechts één werkweek in een cao/arbeidsvoorwaarde aanwezig zijn. Ken je in je organisatie meerdere werkweken, voeg dan meerdere arbeidsvoorwaarden toe.

Lees hier meer.

Integratie nacalculatie met payroll
Profit bepaalt de dagen gewerkt en de dagen niet gewerkt aan de hand van het rooster van de medewerker. Je kunt het aantal hiervoor ook bepalen op basis van projectboekingen. Je koppelt per cao de looncomponent en parameter waarop Profit het aantal dagen gewerkt en dagen niet gewerkt boekt. 

Lees hier meer.

Is de arbeidsvoorwaarde nog niet toegevoegd in de cao? Voeg deze dan eerst toe.

 

5. Loonschaal


(optioneel)

Een loonschaal gebruik je om lonen op systematische wijze toe te kennen aan medewerkers. Dit kan op basis van functie en dienstjaren of leeftijd.
Profit CAO's kunnen loonschalen bevatten. Heb je een eigen loonschaal nodig, dan kun je deze zelf aanmaken.

Lees hier meer. 

Loonschaal/treden en de periodiek maand leg je vast bij de medewerker.

Door het toekennen van periodieken tijdens de salarisverwerking ken je automatisch nieuwe treden toe aan de medewerkers.

 

 

6. Salaristabel
(optioneel)

Een salaristabel is een matrix met waarden, die door parameters gebruikt kan worden om waarden op te halen door middel van dimensies. 

De meegeleverde salaristabellen zijn te herkennen aan een stamnummer. Je kunt een aangepaste waarde meegeven als de kolom Afwijken is aangevinkt. Bij een cao update lift je nog wel mee met de nieuwe periodewaarden. In de cao releasenotes worden deze updates beschreven. 

Je kan ook eigen salaristabellen aanmaken, door een tabel te kopiëren. De benodigde dimensies zijn gelijk aanwezig. Je kan ook een eigen salaristabel aanmaken door een nieuwe tabel aan te maken. Dan kies je in de wizard van het aanmaken zelf voor de benodigde dimensies.

Lees hier meer.

 

 

7. Grondslag
(optioneel)

Een grondslag is een container, waarin verschillende looncomponenten intellen. De som van de waarde van deze looncomponenten bepaalt de uiteindelijke waarde van de grondslag.

Deze containerwaarde kan vervolgens gebruikt worden op een rapport middels een lijstbegrip, in een parameter voor een berekening in een looncomponent. 

Als je wilt weten welke looncomponenten in een bepaalde periode van invloed zijn op de berekening van de grondslag van een medewerker, dan controleer je dit in de vijfschermenloonstrook.

Lees hier meer.

 

8. Standaard inrichting
(checklist)

Controleer de standaard meegeleverde basisinrichting aan de hand van onderstaande rubrieken.

 • Autorisatie gecontroleerd
 • Rapportlay-out volledig
 • Berichtsjabloon in orde
 • Dashboard actief
 • Workflow gecontroleerd
 • Signalen gedeblokkeerd
 • Proces in testomgeving doorlopen

Dit vind je nu al standaard in Profit


We helpen je graag op weg met de standaarden die wij alvast voor je gemaakt hebben. Zo kan je sneller aan de slag. De standaarden zijn voor alle klanten beschikbaar.

Ga je nu starten met een nieuwe omgeving?


Als je vandaag gaat starten met een nieuwe omgeving die door ons wordt aangemaakt dan werk je met een template omgeving. Dit is een omgeving die naast de Profit-inrichting specifieke brancheonderdelen mee heeft gekregen. In deze omgeving hebben we bovenop de standaard Profitonderdelen alvast inrichting voor je gedaan. Daarbij moet je denken aan aanvullende type dossier/workflows, declaratieprofielen, signalen, InSite-inrichting, autorisatie en weergaven.

Wat


Basis CAO

Type


Cao

Beschrijving


In de ERP template is de Basis CAO aanwezig.

Looptijd

Inrichting

Dummy regel vanaf 1950.

Arbeidsvoorwaarde

Inrichting

5 dagen/ 40 uur.

Integratie nacalculatie met Payroll (dagen)

Inrichting

Looncomponent 'Gewerkte (contract)dagen

Parameter 'Aantal'.

Dienstbetrekking

Inrichting

Oproepkracht | heeft geen recht op verlof of ATV.

Vaste medewerker heeft recht op verlof of ATV.

Werkweek

Inrichting

5 dagen 40 uur per week vanaf 1950.

 

Beschikbare cursussen


Wil je een cursus volgen over een onderwerp van dit thema?