Periodeafsluiting

Is het niet elke dag een periodeafsluiting?Introductie


Is het nog van deze tijd dat er een periodeafsluiting wordt gemaakt. Is het niet zo dat je dagelijks wilt kunnen zien hoe de vlag erbij hangt. De vraag die je jezelf moet stellen is “Wat doe ik voor werk bij de periodeafsluiting?” Als het allerlei controles zijn die ook al opgenomen zijn in de finance auditor, dan kun je die beter opnemen in je wekelijkse of dagelijkse “to do” lijstje.


Voordelen:

  • Dagelijks een periodeafsluiting maken is optimaal inzicht.
  • Geen werkdruk aan het eind van de maand.
  • Focus komt op de toekomst te liggen in plaats van het verleden.


Lees meer over onderstaande deelthema's


1. Finance auditor


Je administratie controleren en beoordelen door een set van standaard controles waaruit waarschuwingen  en  fouten worden gegenereerd. Vanuit de melding direct door naar de bron om het probleem te verhelpen.

Doe dit in ieder geval bij de maandafsluiting, maar mooier is het natuurlijk als dit in je wekelijkse werkzaamheden terug te vinden is.

2. Rapportage


Dagelijks inzicht is het beste stuurinstrument om te rapporteren. Periodevergelijkingen zitten in de exploitatie en winst en verlies dashboards. Door de juiste medewerkers rechten te geven op deze dashboards kunnen ze zelfstandig het behaalde resultaat bekijken. Doordat de filterautorisatie op administratie van toepassing en de administratieset ook gekozen kan worden zijn ook geconsolideerde cijfers voorhanden. De rapportagecockpit opgeslagen in het dossier of als pdf geeft output om te delen buiten je organisatie, en zorgt voor de deponering bij de KvK.

3. OHW positie


Het onderhanden werk geeft aan hoeveel werk er is verricht of materiaal inkoop is geweest waar nog geen factuur voor is verzonden. 

In het bedrijfsleven pas je dan OHW -integratie toe en binnen Accountancy gebruikt je OHW-totalen.

4. Herwaardering valuta


Het herwaarderen van de vreemde valuta is een actie die je in ieder geval bij een periodeafsluiting doet. Het waarderen van de openstaande posten debiteuren, crediteuren en de grootboekrekeningen tegen de slotkoers van de periode. 

5. BTW/ICP aangifte


Het doen van de btw aangifte in de maand volgend op het aangiftetijdvak is nu eenmaal een wettelijke verplichting die moet gebeuren. Zorg er dan wel voor dat het indienen van de aangifte en het betalen van het verschuldigde bedrag automatisch verlopen.

6. Blokkeren periode


Als de periode is afgelopen, gecontroleerd en gerapporteerd kan het wenselijk zijn om deze te blokkeren. Daar zitten niet alleen voordelen maar ook nadelen aan vast.

7. Consolidatie


Binnen één omgeving kun je van  meerdere administraties de cijfers consolideren.

Het doel is om naast de cijfers per administratie een totaal van de groep te kunnen tonen en eliminatieposten te kunnen boeken.

Binnen één omgeving kun je ook meerdere geconsolideerde cijfers tonen.


Beschikbare cursussen

Wil je een cursus volgen over een onderwerp van dit thema?