Persoonlijke ontwikkeling

Welke groei zit er in de medewerkers?

Introductie

Vanaf de eerste werkdag werkt de medewerker aan de carrière. Daarbij geholpen door een gedegen opleidingsplan. Een vitaliteitsprogramma of coaching kan ook onderdeel uitmaken van het groeipad van de medewerker.

Voordat de medewerker in dienst komt, heeft deze niet stilgezeten en heeft daar natuurlijk ook bevoegdheden en bekwaamheden ontwikkeld, en zelfs een diploma voor gekregen. Daarvan leg je alles vast in de opleiding en gevolgde cursussen bij de medewerker. Uiteraard kan de medewerker dit ook zelf vastleggen.

Voordelen:

  • Medewerker is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen succes.
  • Gesprekkencyclus leg je volledig digitaal vast.

Lees meer over onderstaande deelthema's

 

1. Gesprekkencyclus

 

De persoonlijke ontwikkeling kun je sturen via competentiemanagement zodat er per functie vastligt welke competenties vereist zijn.

Daarnaast kun je gebruik maken van gesprekkencyclus zodat de persoonlijke ontwikkeling ook geborgd is in het dossier van de medewerker.

2. Opleiding

 

Welke interne of externe trainingen zijn beschikbaar om je talenten door te laten groeien?

Staat de opleiding nog niet in het aanbod, dan kun je zelf een aanvraag opleiding insturen.

Lees meer over de branchespecifieke deelthema's

Ga je vandaag de dag werken met een nieuwe omgeving in deze branche, dan zijn er branche specifieke thema's beschikbaar. Deze thema's zijn een aanvulling op de standaard beschikbare thema's die je in alle branches zult tegenkomen.

 

Branche Zorg & Welzijn

VRH-registratie

 

Voorbehouden risicovolle handelingen (VRH) spelen in de zorg. 

Risicovolle handelingen zijn handelingen die bij de uitvoering van de handeling risico’s meebrengen voor de cliënt. 

Door middel van vrije inrichting is de toetsing van deze handelingen volledig digitaal beschikbaar.

 

Branche Onderwijs

Bevoegdheden en bekwaamheden

 

De bevoegdheden en bekwaamheden binnen het onderwijs leg je vast in het lerarenregister. Je bent als leraar ook in staat je eigen bevoegdheden vast te leggen. Uiteindelijk is het mogelijk om de gegevens vanuit het lerarenregister aan te leveren aan DUO.

Voor het totaaloverzicht is er ook een dashboard lerarenregister beschikbaar.

 

Beschikbare cursussen

Wil je een cursus volgen over een onderwerp van dit thema?